Lista pasa

5999 rezultata (3201-3250)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majkasortiraj uzlazno 
HR 11349 CH-HR Saga Hrvatska dika slika ženka više od trećine tijela 06.10.2015. 1 A Tori Kontesa Hrvat...
HR 11351 Sansa Hrvatska dika ženka 06.10.2015. B Tori Kontesa Hrvat...
HR 11355 Simpson Hrvatska dika mužjak 06.10.2015. A Tori Kontesa Hrvat...
HR 11352 Sirius Hrvatska dika mužjak 06.10.2015. Tori Kontesa Hrvat...
HR 11354 Spock Hrvatska dika slika mužjak 06.10.2015. A Tori Kontesa Hrvat...
HR 11353 Stanis Hrvatska dika slika mužjak 06.10.2015. Tori Kontesa Hrvat...
HR 11356 Stark Hrvatska dika slika mužjak 06.10.2015. B/C Tori Kontesa Hrvat...
HR 11350 CH-HR, CH-G-HR, INT-CH Suki Hrvatska dika slika ženka više od trećine tijela 06.10.2015. A Tori Kontesa Hrvat...
HR 10004 Ada ženka 22.03.1992. 1 Roni Kora
HR 10006 CH-HR Alfa slika ženka više od trećine tijela 22.03.1992. 3 D Roni Kora
HR 10000 Ares slika mužjak plašt 22.03.1992. 1 Roni Kora
HR 11028 Tajga ženka 27.05.2013. Garbin Hrvats... Korana
HR 11035 Temza ženka 27.05.2013. Garbin Hrvats... Korana
HR 11031 Tenk mužjak 27.05.2013. Garbin Hrvats... Korana
HR 11030 Terca ženka 27.05.2013. Garbin Hrvats... Korana
HR 11034 Tiber mužjak 27.05.2013. Garbin Hrvats... Korana
HR 11032 Tisa slika ženka manje od trećine tijela 27.05.2013. 1 B Garbin Hrvats... Korana
HR 11033 JCH-HR Tornado slika mužjak manje od trećine tijela 27.05.2013. A Garbin Hrvats... Korana
HR 11029 Tundra ženka 27.05.2013. Garbin Hrvats... Korana
HR 10138 Tor Oršolić slika mužjak 24.12.2006. Oskar King-To... Korana Oršolić
BHUR 20333 King (Brundo) mužjak 25.08.1997. 1 Šargo Kuja
BHUR 506 Kudro mužjak 25.08.1997. 1 Šargo Kuja
RM 58 Rena ženka 26.07.1986. Šarov Kuja
RM 57 Rujka ženka 26.07.1986. Šarov Kuja
JUR 20176 (RM 56) Runda ženka 26.07.1986. Šarov Kuja
RM 54 Rundo mužjak 26.07.1986. Šarov Kuja
JUR 20162 (RM 55) Ruta ženka 26.07.1986. 5 Šarov Kuja
RM 12 Acin mužjak 30.07.1983. Bjelov Kujica
RM 9 Adin mužjak 30.07.1983. Bjelov Kujica
RM 11 Aki mužjak 30.07.1983. Bjelov Kujica
RM 8 Apis mužjak 30.07.1983. Bjelov Kujica
RM 10 Ari mužjak 30.07.1983. Bjelov Kujica
JUR 20145 (RM 7) Aron-Fido mužjak 30.07.1983. 5 Bjelov Kujica
RM 13 Asko mužjak 30.07.1983. Bjelov Kujica
RM 14 Atko mužjak 30.07.1983. Bjelov Kujica
RM 247 Beta ženka 04.07.1984. Bjelov Kujica
RM 245 Betan mužjak 04.07.1984. Bjelov Kujica
RM 248 Boba ženka 04.07.1984. 1 Bjelov Kujica
RM 246 Bolan mužjak 04.07.1984. Bjelov Kujica
JUR 252 (RM 252) Nando slika mužjak više od trećine tijela 05.01.1991. 3 Šargo Kuna (Rexa)
HUR 40286 Nuša ženka 05.01.1991. Šargo Kuna (Rexa)
JUR 214 Pegi ženka 30.07.1991. Roni Kuna (Rexa)
JUR 207 Pik mužjak 30.07.1991. Roni Kuna (Rexa)
JUR 208 Piksi mužjak 30.07.1991. Roni Kuna (Rexa)
JUR 211 Pit mužjak 30.07.1991. Roni Kuna (Rexa)
JUR 209 Pony mužjak 30.07.1991. Roni Kuna (Rexa)
JUR 210 Puli mužjak 30.07.1991. Roni Kuna (Rexa)
JUR 213 Puma ženka 30.07.1991. Roni Kuna (Rexa)
JUR 212 Puša ženka 30.07.1991. Roni Kuna (Rexa)
BHUR 20264 Sila slika ženka 10.03.1992. 4 Atos (Soko) Kuna (Rexa)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››