Lista pasa

5998 rezultata (4001-4050)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majkasortiraj uzlazno 
BHRB 22867 Magrus Gemyland mužjak 24.06.2007. 1 Bilov Mrva od Salkića
BHRB 22864 Max Gemyland mužjak 24.06.2007. Bilov Mrva od Salkića
BHRB 318455 Mona Gemyland ženka 24.06.2007. Bilov Mrva od Salkića
BHRB 31948 Monty Gemyland mužjak 24.06.2007. 1 Bilov Mrva od Salkića
BHRB 31823 Pegy Gemyland ženka 14.01.2008. Gigs Mrva od Salkića
BHUR 20671 Pako mužjak 28.09.1999. Ari Munja
BHUR 20668 Pan mužjak 28.09.1999. Ari Munja
BHUR 20670 Pepi mužjak 28.09.1999. Ari Munja
BHUR 20666 Pik mužjak 28.09.1999. Ari Munja
BHUR 20667 Piko mužjak 28.09.1999. Ari Munja
BHUR 20669 Polo mužjak 28.09.1999. Ari Munja
BHUR 20672 Prima ženka 28.09.1999. Ari Munja
BHRB 31963 JCH-BiH Alka od Crne Ramske slika ženka manje od trećine tijela 16.07.2008. 4 A Amor Munja od Crne...
BHRB 31962 Amor od Crne Ramske mužjak 16.07.2008. 2 Amor Munja od Crne...
HR 11851 (BHR 346780) FH-HR, JCH-HR Bura ženka 07.10.2018. 1 Šarov Nala
BHUR 21559 Nero mužjak 10.10.2003. 1 Roki (Tango) Nana
BHR 1769 Rik slika mužjak više od trećine tijela 07.01.2013. 1 A Šaro Natalie Ljupk...
BHR 112 Rajna ženka 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 109 Rea ženka 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 110 Rega ženka 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 108 Rem mužjak 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 111 Rina ženka 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 106 Ringo mužjak 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 107 Romul mužjak 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 105 Ron mužjak 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 104 CH-BiH Roni slika mužjak više od trećine tijela 04.10.2002. 6 Cezar Nell Riva's Dogs
BHUR 20778 Zana ženka 27.01.2002. 1 Cit-Ron King-... Nell Riva's Dogs
BHUR 20776 Zando mužjak 27.01.2002. 1 Cit-Ron King-... Nell Riva's Dogs
BHUR 20777 Zenda ženka 27.01.2002. Cit-Ron King-... Nell Riva's Dogs
BHUR 20779 Zeta slika ženka manje od trećine tijela 27.01.2002. Cit-Ron King-... Nell Riva's Dogs
BHUR 20772 Zeus mužjak 27.01.2002. 1 Cit-Ron King-... Nell Riva's Dogs
HUR 40951 (BHUR 20775) Zoro slika mužjak više od trećine tijela 27.01.2002. 4 A Cit-Ron King-... Nell Riva's Dogs
BHRB 20773 Zulu mužjak 27.01.2002. 2 Cit-Ron King-... Nell Riva's Dogs
BHR 1735 Bila ženka 20.12.2012. 1 Bigo Nelly Boss-Tor
HR 11094 (BHR 1731) Bojovnik slika mužjak više od trećine tijela 20.12.2012. 3 A Bigo Nelly Boss-Tor
HR 11442 La Dame de Coeur Dalmatinski vrisak slika ženka 28.11.2015. Luso Nelly Boss-Tor
HR 11439 Lady Dalmatinski vrisak slika ženka 28.11.2015. Luso Nelly Boss-Tor
HR 11438 Lama Dalmatinski vrisak slika ženka 28.11.2015. Luso Nelly Boss-Tor
HR 11445 Leija Dalmatinski vrisak slika ženka manje od trećine tijela 28.11.2015. Luso Nelly Boss-Tor
HR 11443 Lelia Dalmatinski vrisak slika ženka 28.11.2015. Luso Nelly Boss-Tor
HR 11441 Lika Dalmatinski vrisak slika ženka 28.11.2015. Luso Nelly Boss-Tor
HR 11446 Linda Dalmatinski vrisak slika ženka 28.11.2015. Luso Nelly Boss-Tor
HR 11436 Loki Dalmatinski vrisak slika mužjak 28.11.2015. Luso Nelly Boss-Tor
HR 11440 JCH-HR, JCH-BIH, CH-HR, CH-BIH, CH-HU, INT-CH Luma Dalmatinski vrisak slika ženka više od trećine tijela 28.11.2015. 1 A Luso Nelly Boss-Tor
HR 11444 Luna Dalmatinski vrisak slika ženka 28.11.2015. A Luso Nelly Boss-Tor
HR 11437 Lyaksandro Dalmatinski vrisak slika mužjak 28.11.2015. Luso Nelly Boss-Tor
HR 11153 Sagan Dalmatinski Vrisak slika mužjak 08.04.2014. Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor
HR 11148 Samba Dalmatinski vrisak slika ženka 08.04.2014. Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor
HR 11150 Satchmo Dalmatinski vrisak slika mužjak 08.04.2014. Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor
HR 11152 Scarto Dalmatinski vrisak slika mužjak 08.04.2014. Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››