Lista pasa

5919 rezultata (1951-2000)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spolsortiraj uzlazno   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HUR 40302 (BHUR 20325) Lasi-Rambo mužjak 19.03.1997. 6 Begi-Kuki Sila
HR 10663 Latino-Lenox Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 14.08.2010. Attila Gina
HUR 40086 Lav mužjak 09.03.1996. Medi Rega
HUR 40454 Lav mužjak 27.10.1999. Cit-Ron King-... Kupina
HUR 40423 Lav mužjak 10.05.1999. Tin Buba
BHUR 239 Lav mužjak 24.07.2003. Tarzan od Tom... Bonna Hrvatsk...
BHUR 20328 (RM 532) Lav mužjak 17.06.1996. 4 Lav Alfa
BHUR 20273 Lav mužjak 16.07.1991. 3 Šarov Bora
RM 216 Lav mužjak 15.07.1991. Ali Rega
BHR 20100 Lav IV od Haračića mužjak 27.10.2009. 1 Faraon Luna III od H...
LOF 2 B.B.H.C. LOF 115 Lav of Gacka Valley slika mužjak 08.04.2015. Maybach Ljupk... Gacka
HUR 40770 Lav Zagrebački biseri mužjak 18.06.2001. Aga Bamba Zagreba...
BHRB 0000563 Lav-Bobi slika mužjak plašt 20.02.2002. 1 Soko Alpa
BHRB 23891 Lavov od Tuzle mužjak 30.08.2011. Soko III od Tuzle La Luna od Tuzle
BHRB 23892 Lavrov od Tuzle mužjak 30.08.2011. Soko III od Tuzle La Luna od Tuzle
BHRB 23893 Lebedev od Tuzle mužjak 30.08.2011. Soko III od Tuzle La Luna od Tuzle
HR 11820 (BHR 2303) Lebonni mužjak plašt 02.10.2017. A/A Uve Studena
HUR 40452 Ledo mužjak 27.10.1999. Cit-Ron King-... Kupina
HUR 40424 Ledo mužjak 10.05.1999. Tin Buba
HR 10670 Ledo mužjak 14.10.2010. Archie Planin... Zita
HR 10356 Leer slika mužjak 17.10.2008. Lord Ava
HUR 41384 Legenda iz srca Slavonije slika mužjak 17.01.2005. Div iz srca S... Sara Iz srca ...
HR 11293 JCH-HR, CH-HR Legro Boss-Tor slika mužjak 21.04.2015. 1 A Gord Zagrebač... Janet Boss-Tor
HUR 41548 Leks Ljupkovi tornjaci mužjak 04.10.2005. Rik Tornjaci Beba Ljupkovi...
HUR 41695 Lektor Hrvatsko blago slika mužjak manje od trećine tijela 05.04.2007. 1 A Bobi Ciba Makarska
HUR 41896 (BHR 833) CHM-HR, CH-HR, CH-SLO, CH-A Lemi slika mužjak manje od trećine tijela 12.09.2008. 8 A Faraon Zana
HR 10897 Lennon Ljupkovi potomci slika mužjak manje od trećine tijela 30.04.2012. Lord Reta Ljupkovi...
HUR 41383 Lenny iz srca Slavonije mužjak manje od trećine tijela 17.01.2005. Div iz srca S... Sara Iz srca ...
BHRB 0000482 Lenox-Louis slika mužjak 17.10.2006. 2 Bos Bira
HUR 40819 Leo mužjak 17.06.2001. Medo King-Tor... Alfa
BHRB 22583 Leo mužjak 05.07.2006. Roni Alfa
HUR 41681 Leo Cro U Can slika mužjak manje od trećine tijela 01.01.2007. Bosut Cro U Can Lina Zagrebač...
HUR 41385 Leo iz srca Slavonije slika mužjak 17.01.2005. Div iz srca S... Sara Iz srca ...
HUR 40640 Leo King-Tor Croatia mužjak 05.10.2000. Grivo Konny King-To...
HUR 41549 Leo Ljupkovi tornjaci slika mužjak više od trećine tijela 04.10.2005. Rik Tornjaci Beba Ljupkovi...
HUR 40771 CH-HR Leo Zagrebački biseri slika mužjak plašt 18.06.2001. A Aga Bamba Zagreba...
HR 10658 (WS41279001) Leon Boss-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 14.08.2010. 1 Attila Gina
HUR 41021 Leon King-Tor Croatia mužjak 10.07.2002. Rex King-Tor ... Diva
BHRB 23053 Leon od Tuzle mužjak 11.11.2007. Beki Sokolov Bela Miškina
HR 10673 (FI46418/11) FI-CH Leonardo slika mužjak manje od trećine tijela 14.10.2010. 1 C/B Archie Planin... Zita
HR 11294 Leonardo Boss-Tor slika mužjak 21.04.2015. Gord Zagrebač... Janet Boss-Tor
HUR 40773 Ler Zagrebački biseri mužjak 18.06.2001. Aga Bamba Zagreba...
BHR 497 Leri slika mužjak 05.01.2005. Amor Gira
BHR 900 Leri mužjak 14.04.2007. Buco od Tomis... Oliva od Crne...
HUR 40845 Lero mužjak 18.06.2001. Medo King-Tor... Bornea
JUR 20241 Lesi mužjak 1
HUR 40301 (RM 525) Lesi mužjak 01.11.1997. Murđo-Šarov Luna
HUR 40308 Lesi mužjak Ami (Šargo) Luna
BHUR 20848 Lesi mužjak 28.10.2000. Bobi Lena
HUR 40192 Lesi (Šarov-Lesi) mužjak 3

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››