Lista pasa

5919 rezultata (2001-2050)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HUR 40523 Aba ženka 18.01.2000. Pisvir Ada
HUR 40524 Aca ženka 18.01.2000. Pisvir Ada
HUR 40525 Ada ženka 18.01.2000. Pisvir Ada
HUR 40526 Acko mužjak 18.01.2000. Pisvir Ada
HUR 40527 Al mužjak 18.01.2000. Pisvir Ada
HUR 40528 Adis mužjak 18.01.2000. Pisvir Ada
HUR 40529 Ark mužjak 18.01.2000. 1 Pisvir Ada
HUR 40530 Amor mužjak 18.01.2000. Pisvir Ada
HUR 40531 Bari mužjak 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40532 Borna mužjak 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40533 Bero mužjak 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40534 Berta ženka 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40535 Beta ženka 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40536 Bella ženka 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40537 Buga ženka 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40538 Barbi ženka 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40539 Boni ženka 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40540 Bora ženka 10.02.2000. Bili Brita
HUR 40541 Ada ženka 10.02.2000. Pisvir Lisa
HUR 40542 Ara ženka 10.02.2000. Pisvir Lisa
HUR 40543 Ata ženka 10.02.2000. Pisvir Lisa
HUR 40544 Aris mužjak 10.02.2000. Pisvir Lisa
HUR 40545 Ark mužjak 10.02.2000. Pisvir Lisa
HUR 40546 Bundo mužjak 02.11.1999. Kobe Seka Sokolova
HUR 40547 Don Zagrebački biseri mužjak 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40548 Din Zagrebački biseri mužjak 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40549 Dil Zagrebački biseri mužjak 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40550 Dir Zagrebački biseri mužjak 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40551 Del Zagrebački biseri mužjak 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40552 Dona Zagrebački biseri ženka 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40553 Dita Zagrebački biseri ženka 19.03.2000. Bingo Zagreba... Brita Bony-Tor
HUR 40554 As slika mužjak manje od trećine tijela 04.03.2000. Slatki Sokolov Rona Zagrebač...
HUR 40555 Ari mužjak 04.03.2000. Slatki Sokolov Rona Zagrebač...
HUR 40556 Aron mužjak 04.03.2000. Slatki Sokolov Rona Zagrebač...
HUR 40557 Astra ženka 04.03.2000. Slatki Sokolov Rona Zagrebač...
HUR 40558 Alta slika ženka manje od trećine tijela 04.03.2000. A Slatki Sokolov Rona Zagrebač...
HUR 40559 Aba ženka 04.03.2000. Slatki Sokolov Rona Zagrebač...
HUR 40560 Abra ženka 04.03.2000. Slatki Sokolov Rona Zagrebač...
HUR 40561 Bara ženka 04.04.2000. Liso-Rej Aca-Meda
HUR 40562 Bina ženka 04.04.2000. Liso-Rej Aca-Meda
HUR 40563 Bari mužjak 04.04.2000. Liso-Rej Aca-Meda
HUR 40564 Bambi mužjak 04.04.2000. Liso-Rej Aca-Meda
HUR 40565 Bor mužjak 04.04.2000. Liso-Rej Aca-Meda
HUR 40566 Boni mužjak 04.04.2000. Liso-Rej Aca-Meda
HUR 40567 Bis mužjak 04.04.2000. Liso-Rej Aca-Meda
HUR 40568 Bili mužjak 04.04.2000. Liso-Rej Aca-Meda
HUR 40569 Turbo Tornjaci mužjak 26.04.2000. Bingo Zagreba... Dolly Bony-Tor
HUR 40570 Thor Tornjaci mužjak 26.04.2000. Bingo Zagreba... Dolly Bony-Tor
HUR 40571 Tara Tornjaci ženka 26.04.2000. Bingo Zagreba... Dolly Bony-Tor
HUR 40572 Thora Tornjaci ženka 26.04.2000. Bingo Zagreba... Dolly Bony-Tor

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››