Lista pasa

5999 rezultata (2751-2800)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otacsortiraj uzlazno   majka 
BHUR 20721 Astor mužjak 07.02.2001. Lasi-Rambo Luna
BHR 20749 Astor od Meljančića slika mužjak 12.09.2001. 1 Lasi-Rambo Lana
BHUR 20905 Astra mužjak 05.06.2003. Lasi-Rambo Luna
RM 570 Bara ženka 08.04.1998. Lasi-Rambo Belina
RM 569 Bina ženka 08.04.1998. Lasi-Rambo Belina
HUR 40289 Bira ženka 08.04.1998. 1 Lasi-Rambo Belina
RM 571 Bona ženka 08.04.1998. Lasi-Rambo Belina
BHUR 20521 (RM 568) Boni mužjak 08.04.1998. 1 Lasi-Rambo Belina
BHR 20803 Rik Boni mužjak 01.05.2002. Lasi-Rambo Luna
BHR 20801 Roki mužjak 01.05.2002. Lasi-Rambo Luna
BHR 20802 Ron Murdžo mužjak 01.05.2002. Lasi-Rambo Luna
RM 458 Adi mužjak 26.10.1995. Lav Bina
RM 457 Aga (Rondo) mužjak 26.10.1995. Lav Bina
RM 459 Aska (Pusi) ženka 26.10.1995. Lav Bina
RM 460 Astra ženka 26.10.1995. Lav Bina
BHUR 21006 Bak Brnjo mužjak 30.05.2001. Lav Luna (Tina)
BHUR 21005 Bigor mužjak 30.05.2001. Lav Luna (Tina)
BHUR 21008 Bonni mužjak 30.05.2001. Lav Luna (Tina)
BHUR 21009 Bora ženka 30.05.2001. Lav Luna (Tina)
BHUR 21007 Boss mužjak 30.05.2001. Lav Luna (Tina)
BHUR 20328 (RM 532) Lav mužjak 17.06.1996. 4 Lav Alfa
HUR 40169 (BHUR 20298) Luna ženka 17.06.1996. 5 Lav Alfa
BHRB 20539 Max mužjak 13.12.1998. 9 Lav Sila
BHUR 20544 Mirna ženka 13.12.1998. 1 Lav Sila
BHUR 20543 Monta ženka 13.12.1998. 2 Lav Sila
BHUR 20293 Munja ženka 05.02.1996. 1 Lav Alfa
BHUR 20617 Oki mužjak 08.08.1999. Lav Luna (Tina)
BHUR 20619 Orka ženka 08.08.1999. 1 Lav Luna (Tina)
BHUR 20618 Oro mužjak 08.08.1999. Lav Luna (Tina)
BHUR 20803 Šara ženka 1999. 1 Lav Bira
BHR 20281 Vlašić od Haračića slika mužjak manje od trećine tijela 18.07.2012. Lav IV od Har... Noa IV od Har...
BHR 1198 Griva ženka 09.04.2011. 2 Lav-Bobi Kona
CMKU/TO/76/19 Accio Tor Bohemia von Wapensdorf mužjak 02.10.2019. Lebonni Cupra Seraphi...
CMKU/TO/80/19 Alienata Soror Tor B von Wapensdorf ženka 02.10.2019. Lebonni Cupra Seraphi...
CMKU/TO/77/19 Aquamenti Torbohemia von Wapensdorf mužjak 02.10.2019. Lebonni Cupra Seraphi...
CMKU/TO/81/19 Arania Tor Bohemia von Wapensdorf ženka plašt 02.10.2019. Lebonni Cupra Seraphi...
CMKU/TO/82/19 Arriva Tor Bohemia von Wapensdorf ženka plašt 02.10.2019. Lebonni Cupra Seraphi...
CMKU/TO/78/19 Arrow Tor Bohemia von Wapensdorf mužjak plašt 02.10.2019. Lebonni Cupra Seraphi...
CMKU/TO/83/19 Ascendia Tor Bohemia von Wapensdorf ženka 02.10.2019. Lebonni Cupra Seraphi...
CMKU/TO/79/19 Auripercussor Tor B von Wapensdorf mužjak plašt 02.10.2019. Lebonni Cupra Seraphi...
CMKU/TO/84/19 Avena Tor Bohemia von Wapensdorf ženka plašt 02.10.2019. Lebonni Cupra Seraphi...
HR 11831 Kalnik Elmak Tor mužjak 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 11830 Klek Elmak Tor mužjak 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 11834 Korana Elmak Tor ženka 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 11832 Krupa Elmak Tor ženka 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 11833 Kupa Elmak Tor ženka 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 10470 (EJ59980/09 (FI)) Kalani Hrvatska dika ženka manje od trećine tijela 11.06.2009. Lektor Hrvats... Erika
HR 10468 Kalea Hrvatska dika ženka manje od trećine tijela 11.06.2009. A/C Lektor Hrvats... Erika
HR 10464 Kaleo Hrvatska dika slika mužjak više od trećine tijela 11.06.2009. A Lektor Hrvats... Erika
HR 10466 CHM-HR Kalin Hrvatska dika slika mužjak više od trećine tijela 11.06.2009. 1 A Lektor Hrvats... Erika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››