Lista pasa

5999 rezultata (301-350)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
HUR 40191 Toro Makarski slika mužjak 1994. 1
BHUR 20268 (RM 446) Noa-Žutača ženka 23.07.1994. 5 Cer Bina
RM 445 Nobo Bilov mužjak 23.07.1994. Cer Bina
HUR 40057 Amor mužjak 23.07.1994. Rambo Buba
HUR 40095 Arna ženka 23.07.1994. 3 Rambo Buba
HUR 40293 Moro mužjak 23.07.1994. Cer Bina
HUR 40016 Roko Sokolova mužjak 10.08.1994. Medi Linda
HUR 40017 Ružko Sokolova mužjak 10.08.1994. Medi Linda
HUR 40018 Rabić Sokolova slika mužjak manje od trećine tijela 10.08.1994. 1 A Medi Linda
HUR 40019 Rina Sokolova slika ženka manje od trećine tijela 10.08.1994. 5 A Medi Linda
HUR 40020 Rita Sokolova ženka 10.08.1994. Medi Linda
HUR 40021 Rosa Sokolova ženka 10.08.1994. 1 Medi Linda
HUR 40022 Ruža Sokolova ženka 10.08.1994. Medi Linda
HUR 40000 CH - HR Brita Bony-Tor slika ženka plašt 17.08.1994. 2 A Saša Bonita
HUR 40001 CH-HR, CHM-HR Bella-Astra Bony-Tor slika ženka manje od trećine tijela 17.08.1994. 2 A Saša Bonita
HUR 40002 Boss Bony-Tor mužjak 17.08.1994. Saša Bonita
HUR 40003 Barny Bony-Tor mužjak 17.08.1994. Saša Bonita
HUR 40004 Bessy Bony-Tor slika ženka plašt 17.08.1994. 1 A Saša Bonita
HUR 40005 Boni-Rea Bony-Tor ženka 17.08.1994. Saša Bonita
HUR 40006 Bak Bony-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 17.08.1994. Saša Bonita
HUR 40007 Ben Bony-Tor mužjak 17.08.1994. Saša Bonita
HUR 40008 Arf Zagrebački biseri mužjak 20.10.1994. Saša Alfa
HUR 40009 Al Zagrebački biseri mužjak 20.10.1994. Saša Alfa
HUR 40010 Aga Zagrebački biseri mužjak 20.10.1994. Saša Alfa
HUR 40011 Ari Zagrebački biseri mužjak 20.10.1994. Saša Alfa
HUR 40012 Ada Zagrebački biseri ženka 20.10.1994. Saša Alfa
HUR 40013 Arja Zagrebački biseri ženka 20.10.1994. 2 A Saša Alfa
HUR 40014 Alla Zagrebački biseri ženka 20.10.1994. Saša Alfa
HUR 40015 Asta Zagrebački biseri ženka 20.10.1994. Saša Alfa
HUR 40098 Bili slika mužjak manje od trećine tijela 23.10.1994. 7 A Rambo (Dilaverov) Šagana
HUR 40023 Akaši mužjak 12.12.1994. Sirovi Ada
HUR 40024 And mužjak 12.12.1994. Sirovi Ada
HUR 40025 Ais mužjak 12.12.1994. Sirovi Ada
HUR 40026 Afi mužjak 12.12.1994. Sirovi Ada
HUR 40027 Areta ženka 12.12.1994. Sirovi Ada
HUR 40045 CH-HR Aga slika mužjak više od trećine tijela 25.12.1994. 12 A Rambo (Dilaverov) Cura
HUR 40941 Atila slika mužjak plašt 25.12.1994. 2 Rambo (Dilaverov) Cura
JUR 100023 Liska ženka 1995. 1 Amor Šara
HUR 40259 Pisvir mužjak 1995.
HUR 40417 Pisvir mužjak 1995. 7 Rambo (Dilaverov)
BHUR 20272 Ceki mužjak 17.01.1995. 1 Cer Cuka
HUR 40047 King mužjak 26.01.1995.
HUR 40048 Bak mužjak 26.01.1995. Šara
RM 430 Bana ženka 20.02.1995. Rambo Buba
RM 426 Bari mužjak 20.02.1995. Rambo Buba
RM 431 Bena ženka 20.02.1995. Rambo Buba
RM 425 Beni mužjak 20.02.1995. Rambo Buba
RM 428 Beta ženka 20.02.1995. Rambo Buba
RM 429 Bina ženka 20.02.1995. Rambo Buba
RM 427 Boni mužjak 20.02.1995. Rambo Buba

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››