Lista pasa

5904 rezultata (701-750)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HDsortiraj uzlazno   otac   majka 
HR 10673 (FI46418/11) FI-CH Leonardo slika mužjak manje od trećine tijela 14.10.2010. 1 C/B Archie Planin... Zita
CMKU/TO/14/-14/14 Arizona sunset Tor Bohemia slika ženka manje od trećine tijela 12.05.2014. C/C Teran Vala Li... Electra Boss-Tor
HR 10487 (FI40167/15) Issa slika ženka manje od trećine tijela 01.08.2009. C/C Zeus Rina
FI42737/14 Rumblerush's Frankie Gt Hollywood mužjak 05.06.2014. C/C Zeb Hrvatska dika Lulu
HUR 40331 Gaj Zagrebački biseri slika mužjak 22.04.1999. C/D Luks Arja Zagrebač...
HR 10549 Naomi Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 06.12.2009. C/D Gord Zagrebač... Vita
HUR 41404 Ala slika ženka 30.01.2005. D Rambo Ljupkov... Bora Ljupkovi...
HR 10006 CH-HR Alfa slika ženka više od trećine tijela 22.03.1992. 3 D Roni Kora
HUR 40347 Alka ženka 20.05.1999. 1 D Bili Burina
HUR 41054 Ch-HR. Amon Zagrebački biseri slika mužjak manje od trećine tijela 08.11.2002. 3 D Bingo Zagreba... Aria Zagrebač...
HUR 40277 Archibald King All Petrina's slika mužjak manje od trećine tijela 15.01.1999. 1 D Car Bony-Tor Tina
HUR 40238 CH-HR Aria Zagrebački biseri slika ženka 03.10.1998. 1 D Aga Arja Zagrebač...
HUR 41055 Asi Zagrebački biseri slika mužjak više od trećine tijela 08.11.2002. D Bingo Zagreba... Aria Zagrebač...
HUR 41879 Aska Hrvatsko blago ženka 01.07.2009. D Maks Hrvatsko... Dona Hrvatsko...
HUR 40139 Bach slika mužjak 04.06.1997. 1 D Ares Rina
HUR 40143 Bea ženka više od trećine tijela 04.06.1997. 2 D Ares Rina
HUR 42053 CH-HR Beba slika ženka manje od trećine tijela 18.11.2003. 4 D Rex King-Tor ... Belka
HUR 40693 Belka slika ženka plašt 17.11.2000. 4 D Kondor King-T... Cea
HUR 41104 Beta King-Tor Croatia ženka 10.10.2002. 1 D Laki King-Tor... Rina King-Tor...
HUR 40144 Bornea ženka 04.06.1997. 3 D Ares Rina
BHRB 653 Bura slika ženka više od trećine tijela 04.03.2006. 3 D Vran Alpa
HUR 41361 Canon Ljupkovi tornjaci mužjak plašt 29.09.2004. D Rik Tornjaci Bora
HUR 41507 Dana Tor Podravski dragulji slika ženka manje od trećine tijela 28.04.2005. D Laki King-Tor... Beba
HUR 41918 Demon Boss-Tor slika mužjak više od trećine tijela 01.12.2009. D Schulz Gina
HUR 40167 CH-HR Dolly King-Tor Croatia slika ženka manje od trećine tijela 25.07.1997. 3 D Bili Rina Sokolova
HUR 41800 Dora slika ženka plašt 10.12.2007. D Ben Cvjetka Tor P...
HR 10925 Elina Boss-Tor slika ženka 07.06.2012. 1 D Armani Boss Tor Vita
HUR 40203 Ema King-Tor Croatia ženka 05.03.1998. D Boni Rina Sokolova
HUR 42039 Eva slika ženka plašt 18.10.2003. D Sole Sokolov Jagoda
HUR 41606 CHM-HR Jumbo Cro U Can slika mužjak plašt 20.11.2005. D Bosut Cro U Can Astra Cro U Can
HR 10665 CHM-HR Lela Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 14.08.2010. D Attila Gina
HR 10550 Nensi Boss-Tor slika ženka 06.12.2009. D Gord Zagrebač... Vita
HUR 42081 JCH-SLO Nevera Vala Liburna slika ženka manje od trećine tijela 14.05.2013. D Vihor Vala Li... Tarsa Vala Li...
HR 11092 (BHR 1246) Nuša slika ženka više od trećine tijela 20.10.2011. D Lenox-Louis Rita
HUR 41830 Rea slika ženka plašt 16.03.2006. D Brundo Šara
HUR 40591 CHM-HR Rex King-Tor Croatia slika mužjak manje od trećine tijela 14.05.2000. 10 D Beki Rina Sokolova
HR 10132 Rina slika ženka više od trećine tijela 14.11.2006. 2 D Felix Lana Ljupkovi...
HUR 40973 CH-HR Sara Iz srca Slavonije slika ženka manje od trećine tijela 27.03.2002. 6 D Born to Win A... Meri
HR 10646 (FI44826/14) Satira slika ženka više od trećine tijela 19.06.2010. D Garbin Hrvats... Ava
HR 10433 Šarov Vučkov Cro U Can slika mužjak više od trećine tijela 03.04.2009. D Lun Cro U Can Lasa
HUR 42793 (BHR 1218) Šindra slika ženka 06.05.2011. 2 D Šaro Zana
HR 11142 Tacker Zlatna šapa slika mužjak 27.03.2014. D Šute Elina Boss-Tor
HUR 41282 Tapsi Ljupkovi tornjaci slika ženka više od trećine tijela 20.04.2004. 1 D Rik Tornjaci Beba Ljupkovi...
HUR 41280 Tara Ljupkovi tornjaci ženka 20.04.2004. D Rik Tornjaci Beba Ljupkovi...
HUR 41292 Tera Zagrebački biseri slika ženka više od trećine tijela 30.04.2004. 1 D Bingo Zagreba... Astra
HUR 41275 Tigar Ljupkovi tornjaci slika mužjak više od trećine tijela 20.04.2004. D Rik Tornjaci Beba Ljupkovi...
HUR 41286 Tir Zagrebački biseri slika mužjak manje od trećine tijela 30.04.2004. D Bingo Zagreba... Astra
HR 10687 Tot slika mužjak više od trećine tijela 28.11.2010. D Stam III od H... Tia
HR 10634 Viki Cro U Can ženka 25.05.2010. 1 D Lun Cro U Can Ela Cro U Can
HUR 41575 Zara slika ženka manje od trećine tijela 18.12.2005. 1 D Rambo Ljupkov... Bora Ljupkovi...

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››