Lista pasa

5998 rezultata (5301-5350)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
BHUR 21976 Rea - Lasa ženka 01.03.2005. Šarov Mujagin Šara
BHUR 21977 Dren Medo mužjak 20.03.2005. Best Medo Brunda
BHUR 21978 Dren Šaro II mužjak 20.03.2005. Best Medo Brunda
BHUR 21979 Drena Meda ženka 20.03.2005. Best Medo Brunda
BHUR 21980 Drena Šara ženka 20.03.2005. Best Medo Brunda
BHUR 21984 Edgar slika mužjak više od trećine tijela 21.11.2004. Rex Ena
BHUR 21989 Linda ženka 20.09.2003. 1 Šara
BHUR 21990 Aron od Bobovca mužjak 05.04.2005. Nik Bina Mujagina
BHUR 21991 Arin od Bobovca mužjak 05.04.2005. Nik Bina Mujagina
BHUR 21992 Ando od Bobovca mužjak 05.04.2005. Nik Bina Mujagina
BHUR 21993 Arčy od Bobovca mužjak 05.04.2005. Nik Bina Mujagina
BHUR 22 Kuki – In love with herd mužjak 19.05.2002. Soko Ada
BHUR 22005 Djinga od Haračića slika ženka manje od trećine tijela 11.03.2005. 1 Soko Ara-Cura
BHUR 22016 Ari od Bobovca mužjak 05.04.2005. Nik Bina Mujagina
BHUR 22017 Argon od Bobovca mužjak 05.04.2005. Nik Bina Mujagina
BHUR 22018 Ara od Bobovca ženka 05.04.2005. 1 Nik Bina Mujagina
BHUR 22042 Linda ženka 01.11.2003. 1
BHUR 22043 Arčibald mužjak 05.02.2005. Zeus Bela
BHUR 22044 Ajax mužjak 05.02.2005. Zeus Bela
BHUR 22045 Alfonso mužjak 05.02.2005. Zeus Bela
BHUR 22046 Alfa ženka 05.02.2005. 1 Zeus Bela
BHUR 22047 Andora ženka 05.02.2005. 1 Zeus Bela
BHUR 22052 Amos mužjak 15.04.2005. Ank od Salkića Alka-Gara
BHUR 22053 Astra ženka 15.04.2005. Ank od Salkića Alka-Gara
BHUR 22059 Al-Oz mužjak 30.03.2005. Ogi Linda
BHUR 22060 Aly mužjak 30.03.2005. Ogi Linda
BHUR 22061 Ami mužjak 30.03.2005. Ogi Linda
BHUR 22062 Ari mužjak 30.03.2005. Ogi Linda
BHUR 22063 Aki mužjak 30.03.2005. Ogi Linda
BHUR 22064 Ala ženka 30.03.2005. Ogi Linda
BHUR 22065 Aka ženka 30.03.2005. Ogi Linda
BHUR 22069 Hadi mužjak 16.05.2005. 2 Ank od Salkića Čersa
BHUR 22098 Amor mužjak 02.06.2005. Šarov Mujagin Linda
BHUR 22099 Aron mužjak 02.06.2005. Šarov Mujagin Linda
BHUR 22100 Andi mužjak 02.06.2005. Šarov Mujagin Linda
BHUR 22101 Aldi mužjak 02.06.2005. Šarov Mujagin Linda
BHUR 22127 Racon mužjak 14.07.2005. Hektor Cela Makarska
BHUR 22128 Ring mužjak 14.07.2005. 1 Hektor Cela Makarska
BHUR 22129 Rona ženka 14.07.2005. Hektor Cela Makarska
BHUR 22130 Rany ženka 14.07.2005. Hektor Cela Makarska
BHUR 22131 Rino mužjak 14.07.2005. Hektor Cela Makarska
BHUR 22137 Alfi mužjak 15.07.2005. Rambo IV Duva... Zana
BHUR 22138 Astor mužjak 15.07.2005. Rambo IV Duva... Zana
BHUR 22139 Atos mužjak 15.07.2005. Rambo IV Duva... Zana
BHUR 22140 Aron mužjak 15.07.2005. Rambo IV Duva... Zana
BHUR 22141 Astra ženka 15.07.2005. Rambo IV Duva... Zana
BHUR 22212 CH-BiH Faraon slika mužjak manje od trećine tijela 14.08.2005. 10 Hektor Figa
BHUR 22235 Piga Gemyland ženka 15.01.2005. 1 Dark-Šarov Toka
BHUR 22236 Soko II Rambo mužjak 11.09.2005. Rambo IV Duva... Brunda
BHUR 22237 Sultan mužjak 11.09.2005. Rambo IV Duva... Brunda

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››