Lista pasa

5999 rezultata (5351-5400)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
BHUR 22237 Sultan mužjak 11.09.2005. Rambo IV Duva... Brunda
BHUR 22238 Samson mužjak 11.09.2005. Rambo IV Duva... Brunda
BHUR 22239 Sokolova Astra ženka 11.09.2005. Rambo IV Duva... Brunda
BHUR 22240 Stela ženka 11.09.2005. Rambo IV Duva... Brunda
BHUR 22284 Ahil mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22285 Atos mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22286 Arko mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22287 Amigo mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22288 Asterix mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22289 Ambos mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22290 Arči mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22291 Ajax mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22292 Argus mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22293 Aron mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22294 Aska ženka 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22295 Astra ženka 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22296 Anda ženka 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22331 Era ženka 16.12.2005. Berg Stela
BHUR 22355 Grivo slika mužjak 01.01.2003. 2 Soko Rita
BHUR 22358 Veda od Salkića ženka 08.01.2006. 1 Šarov od Tom... Babuška od S...
BHUR 22365 JCH-BIH Bela Miškina slika ženka manje od trećine tijela 05.06.2005. 8 Bobi Sivka
BHUR 22373 Aron mužjak 26.01.2006. Kuvas Bela
BHUR 22401 Brando od Bobovca mužjak 18.03.2006. Nik Bina Mujagina
BHUR 22407 Orkan mužjak 26.03.2006. Grivo Sura
BHUR 22408 Odisej mužjak 26.03.2006. Grivo Sura
BHUR 22409 Ord mužjak 26.03.2006. Grivo Sura
BHUR 22410 Obi mužjak 26.03.2006. Grivo Sura
BHUR 22411 Ori mužjak 26.03.2006. Grivo Sura
BHUR 22412 Olno mužjak 26.03.2006. Grivo Sura
BHUR 22413 Orga ženka 26.03.2006. Grivo Sura
BHUR 22414 Orirdo mužjak 26.03.2006. Grivo Sura
BHUR 22415 Ordon mužjak 26.03.2006. Grivo Sura
BHUR 22416 Ondo mužjak 26.03.2006. Grivo Sura
BHUR 22417 Obrna III ženka 26.03.2006. Grivo Sura
BHUR 22461 Paša mužjak 27.04.2003.
BHUR 22472 Bilov od Salkića mužjak 01.06.2006. 2 Berg Image
BHUR 22479 Atila mužjak 15.01.2006. Šarov Mujagin Ara od Salkića
BHUR 22480 Alka ženka 15.01.2006. Šarov Mujagin Ara od Salkića
BHUR 22516 Oly mužjak 16.07.2006. Atos Brundo o... Sokolka
BHUR 22517 Orki mužjak 16.07.2006. Atos Brundo o... Sokolka
BHUR 22518 Oro mužjak 16.07.2006. Atos Brundo o... Sokolka
BHUR 22519 Osty mužjak 16.07.2006. Atos Brundo o... Sokolka
BHUR 22520 Olyo mužjak 16.07.2006. Atos Brundo o... Sokolka
BHUR 22521 Ola ženka 16.07.2006. Atos Brundo o... Sokolka
BHUR 22547 Karabaš mužjak 10.08.2006. Rambo IV Duva... Brunda
BHUR 22548 Kašmir mužjak 10.08.2006. Rambo IV Duva... Brunda
BHUR 22549 Kaćuša ženka 10.08.2006. Rambo IV Duva... Brunda
BHUR 22563 Pako od Salkića mužjak 02.08.2006. Max Babuška od S...
BHUR 22564 Pink od Salkića mužjak 02.08.2006. Max Babuška od S...
BHUR 22565 Pasha od Salkića ženka 02.08.2006. Max Babuška od S...

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››