Lista pasa

5999 rezultata (5701-5750)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
RM 11 Aki mužjak 30.07.1983. Bjelov Kujica
RM 110 Ada ženka 23.05.1989. Atos (Soko) Bisera
RM 111 Ala ženka 23.05.1989. Atos (Soko) Bisera
RM 112 Alfa ženka 23.05.1989. Atos (Soko) Bisera
RM 113 Bigor mužjak 01.04.1989. Žućo Astra-Šara
RM 114 Bok mužjak 01.04.1989. Žućo Astra-Šara
RM 115 Ben mužjak 01.04.1989. Žućo Astra-Šara
RM 116 Bari mužjak 01.04.1989. Žućo Astra-Šara
RM 119 Dendi mužjak 26.04.1989. Šargo (Miki) Bara (Endži)
RM 12 Acin mužjak 30.07.1983. Bjelov Kujica
RM 120 Dax mužjak 26.04.1989. Šargo (Miki) Bara (Endži)
RM 121 Doni mužjak 26.04.1989. Šargo (Miki) Bara (Endži)
RM 123 Don mužjak 26.04.1989. Šargo (Miki) Bara (Endži)
RM 124 Doli ženka 26.04.1989. Šargo (Miki) Bara (Endži)
RM 125 Daša ženka 26.04.1989. Šargo (Miki) Bara (Endži)
RM 126 Dona ženka 26.04.1989. Šargo (Miki) Bara (Endži)
RM 127 Diva ženka 26.04.1989. Šargo (Miki) Bara (Endži)
RM 128 Dora ženka 26.04.1989. Šargo (Miki) Bara (Endži)
RM 129 Dika ženka 26.04.1989. Šargo (Miki) Bara (Endži)
RM 13 Asko mužjak 30.07.1983. Bjelov Kujica
RM 130 Rex mužjak 02.07.1989. Šargo (Bugi) Bena
Rm 131 Rax mužjak 02.07.1989. Šargo (Bugi) Bena
RM 132 Riki mužjak 02.07.1989. Šargo (Bugi) Bena
RM 133 Rafo mužjak 02.07.1989. Šargo (Bugi) Bena
RM 134 Ris mužjak 02.07.1989. Šargo (Bugi) Bena
RM 135 Rambo mužjak 02.07.1989. Šargo (Bugi) Bena
RM 136 Roko mužjak 02.07.1989. Šargo (Bugi) Bena
RM 14 Atko mužjak 30.07.1983. Bjelov Kujica
RM 15 Bek mužjak 10.06.1984. Brnjo Lajka
RM 16 Ben mužjak 10.06.1984. Brnjo Lajka
RM 160 Ron mužjak 13.09.1989. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 161 Rona ženka 13.09.1989. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 162 Ronka ženka 13.09.1989. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 163 Rina ženka 13.09.1989. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 17 Bond mužjak 10.06.1984. Brnjo Lajka
RM 18 Bag mužjak 10.06.1984. Brnjo Lajka
RM 180 Bari mužjak 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 181 Beki mužjak 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 182 Bimbo mužjak 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 183 Bar mužjak 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 184 Biba ženka 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 185 Bira ženka 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 186 Basa ženka 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 187 Bela ženka 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 188 Bera ženka 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 189 Amor mužjak 06.07.1990. Soko Dona
RM 19 Breg mužjak 10.06.1984. Brnjo Lajka
RM 190 Atos mužjak 06.07.1990. Soko Dona
RM 191 Aron mužjak 06.07.1990. Soko Dona
RM 192 Aki mužjak 06.07.1990. Soko Dona

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››