Lista pasa

5999 rezultata (5801-5850)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
RM 288 Oki mužjak 25.03.1991. Atos (Soko) Ruta
RM 289 Ora ženka 25.03.1991. Atos (Soko) Ruta
RM 29 Aši mužjak 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 290 Beni mužjak 20.03.1991. Rambo Gala
RM 291 Bari mužjak 20.03.1991. Rambo Gala
RM 292 Bena ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 293 Buba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 294 Boba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 295 Bira ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 297 Biba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 298 Binjo mužjak 20.03.1991. Rambo Gala
RM 3 Ariš mužjak 09.05.1983. Brnjo Lajka
RM 30 Aci mužjak 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 31 Aba ženka 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 32 Ada ženka 26.07.1985. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 33 Aut mužjak 20.03.1986. Šarov Bisera
RM 34 Alka ženka 20.03.1986. Šarov Bisera
RM 35 Amtra ženka 20.03.1986. Šarov Bisera
RM 36 Ara ženka 20.03.1986. Šarov Bisera
RM 37 Anda ženka 20.03.1986. Šarov Bisera
RM 38 Bigo mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 39 Brnjo mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 394 Astor mužjak 12.01.1992. Roni Šara
RM 395 Azor mužjak 12.01.1992. Roni Šara
RM 396 Audi mužjak 12.01.1992. Roni Šara
RM 398 Asta ženka 12.01.1992. Roni Šara
RM 399 Arna ženka 12.01.1992. Roni Šara
RM 4 Astor mužjak 09.05.1983. Brnjo Lajka
RM 40 Bari mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 41 Bobi mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 412 Bobi mužjak 16.05.1992. Šargo Lajka
RM 42 Bek mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 424 Dona ženka 1
RM 425 Beni mužjak 20.02.1995. Rambo Buba
RM 426 Bari mužjak 20.02.1995. Rambo Buba
RM 427 Boni mužjak 20.02.1995. Rambo Buba
RM 428 Beta ženka 20.02.1995. Rambo Buba
RM 429 Bina ženka 20.02.1995. Rambo Buba
RM 430 Bana ženka 20.02.1995. Rambo Buba
RM 431 Bena ženka 20.02.1995. Rambo Buba
RM 445 Nobo Bilov mužjak 23.07.1994. Cer Bina
RM 448 Brundo mužjak 14.03.1996. Atos (Brundo) Noa-Žutača
RM 449 Bor mužjak 14.03.1996. Atos (Brundo) Noa-Žutača
RM 450 Ben mužjak 14.03.1996. Atos (Brundo) Noa-Žutača
RM 451 Biri mužjak 14.03.1996. Atos (Brundo) Noa-Žutača
RM 457 Aga (Rondo) mužjak 26.10.1995. Lav Bina
RM 458 Adi mužjak 26.10.1995. Lav Bina
RM 459 Aska (Pusi) ženka 26.10.1995. Lav Bina
RM 460 Astra ženka 26.10.1995. Lav Bina
RM 463 Ari mužjak 07.06.1996. Laki Bina

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››