Lista pasa

5999 rezultata (5851-5900)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
RM 464 As mužjak 07.06.1996. Laki Bina
RM 468 Alba ženka 10.08.1995. Murđo-Šarov Alka
RM 469 Aska ženka 10.08.1995. Murđo-Šarov Alka
RM 470 Anda ženka 10.08.1995. Murđo-Šarov Alka
RM 471 Bari mužjak 12.05.1996. Murđo-Šarov Alka
RM 472 Bobi mužjak 12.05.1996. Murđo-Šarov Alka
RM 473 Bela ženka 12.05.1996. Murđo-Šarov Alka
RM 474 Brnja ženka 12.05.1996. Murđo-Šarov Alka
RM 475 Bara ženka 12.05.1996. Murđo-Šarov Alka
RM 476 Bjanka ženka 12.05.1996. Murđo-Šarov Alka
RM 5 Ari mužjak 09.05.1983. Brnjo Lajka
RM 516 Bil mužjak 24.08.1997. Laki Bela
RM 517 Beni mužjak 24.08.1997. Laki Bela
RM 518 Bond mužjak 24.08.1997. Laki Bela
RM 519 Brand mužjak 24.08.1997. Laki Bela
RM 520 Bari mužjak 24.08.1997. Laki Bela
RM 521 Bela ženka 24.08.1997. Laki Bela
RM 522 Beta ženka 24.08.1997. Laki Bela
RM 523 Bina ženka 24.08.1997. Laki Bela
RM 524 Buba ženka 24.08.1997. Laki Bela
RM 530 Lona ženka 01.11.1997. Murđo-Šarov Luna
RM 531 Lira ženka 01.11.1997. Murđo-Šarov Luna
RM 534 Lora ženka 01.11.1997. Murđo-Šarov Luna
RM 536 As mužjak 15.01.1998. Begi-Kuki Bina
RM 54 Rundo mužjak 26.07.1986. Šarov Kuja
RM 540 Boni mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 541 Bor mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 542 Begi mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 544 Ben mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 545 Bond mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 546 Bina ženka 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 548 Beta ženka 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
RM 551 Ben mužjak 10.10.1997. Roki Sema
RM 552 Bela ženka 10.10.1997. Roki Sema
RM 558 Asker mužjak 22.03.1998. Atos (Brundo) Šara
RM 559 Alta-Šara ženka 22.03.1998. 1 Atos (Brundo) Šara
RM 560 Arna-Brunda ženka 22.03.1998. 5 Atos (Brundo) Šara
RM 561 Aska ženka 22.03.1998. Atos (Brundo) Šara
RM 562 Brnjo mužjak 19.04.1997. Zelo Šara
RM 563 Bimbo mužjak 19.04.1997. Zelo Šara
RM 564 Bikon mužjak 19.04.1997. Zelo Šara
RM 565 Bekan mužjak 19.04.1997. Zelo Šara
RM 569 Bina ženka 08.04.1998. Lasi-Rambo Belina
RM 57 Rujka ženka 26.07.1986. Šarov Kuja
RM 570 Bara ženka 08.04.1998. Lasi-Rambo Belina
RM 571 Bona ženka 08.04.1998. Lasi-Rambo Belina
RM 58 Rena ženka 26.07.1986. Šarov Kuja
RM 59 Bari mužjak 09.08.1987. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 60 Beki mužjak 09.08.1987. Aron-Fido Brnja-Lasa
RM 62 Bira ženka 09.08.1987. Aron-Fido Brnja-Lasa

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››