Lista pasa

5999 rezultata (651-700)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HR 10571 CH-HR, CH-V-HR Istra Vala Liburna slika ženka više od trećine tijela 13.02.2010. 2 A Sjever Vala L... Koma
HR 10572 CH-HR Iris Vala Liburna slika ženka manje od trećine tijela 13.02.2010. A Sjever Vala L... Koma
HR 10578 (LOF 2 B.B.H.C 3/2) Bongo Zagrebački biseri slika mužjak manje od trećine tijela 02.04.2010. 2 Gringo Taša Topolska
HR 10584 Arn Cro Canis slika mužjak 01.04.2010. Kod Diva
HR 10585 Art Cro Canis slika mužjak 01.04.2010. Kod Diva
HR 10586 Aga Cro Canis slika mužjak 01.04.2010. Kod Diva
HR 10587 Andy Cro Canis slika mužjak 01.04.2010. Kod Diva
HR 10588 Ajax Cro Canis slika mužjak 01.04.2010. Kod Diva
HR 10589 Astor Cro Canis slika mužjak više od trećine tijela 01.04.2010. 1 A Kod Diva
HR 10590 Adon Cro Canis slika mužjak 01.04.2010. Kod Diva
HR 10591 Aron Cro Canis slika mužjak 01.04.2010. Kod Diva
HR 10592 Ada Cro Canis slika ženka 01.04.2010. Kod Diva
HR 10593 Aska Cro Canis slika ženka 01.04.2010. Kod Diva
HR 10594 Alba Cro Canis slika ženka 01.04.2010. A Kod Diva
HR 10595 Asta Cro Canis slika ženka 01.04.2010. Kod Diva
HR 10601 Avon slika mužjak manje od trećine tijela 10.04.2010. Hugo Duvanjsk... Bela od Crne ...
HR 10602 Zoltan Boss-Tor slika mužjak plašt 28.04.2010. Lemi Gala
HR 10603 Zeuss Boss-Tor slika mužjak plašt 28.04.2010. Lemi Gala
HR 10604 Zorro Boss-Tor slika mužjak plašt 28.04.2010. Lemi Gala
HR 10605 Zina Boss-Tor slika ženka plašt 28.04.2010. Lemi Gala
HR 10606 Zana Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 28.04.2010. Lemi Gala
HR 10607 Zelma Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 28.04.2010. 1 C Lemi Gala
HR 10608 Zolla Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 28.04.2010. B/E Lemi Gala
HR 10615 Zigi iz srca Slavonije mužjak 01.05.2010. Lion III od H... Astra iz srca...
HR 10616 Zen iz srca Slavonije mužjak 01.05.2010. Lion III od H... Astra iz srca...
HR 10617 Zagi iz srca Slavonije mužjak 01.05.2010. Lion III od H... Astra iz srca...
HR 10618 Zule iz srca Slavonije mužjak 01.05.2010. Lion III od H... Astra iz srca...
HR 10619 Zuma iz srca Slavonije ženka 01.05.2010. Lion III od H... Astra iz srca...
HR 10620 Bubi iz srca Slavonije mužjak 06.05.2010. Lion III od H... Sara Iz srca ...
HR 10621 Beki iz srca Slavonije slika ženka manje od trećine tijela 06.05.2010. Lion III od H... Sara Iz srca ...
HR 10622 Niko Hrvatska dika slika mužjak manje od trećine tijela 15.06.2010. A Zeus Godiva Hrvats...
HR 10623 Nomad Hrvatska dika mužjak 15.06.2010. Zeus Godiva Hrvats...
HR 10624 Nanuk Hrvatska dika mužjak 15.06.2010. Zeus Godiva Hrvats...
HR 10625 (FI51986/11) CH-FIN, SE UCh Numa Hrvatska dika slika ženka više od trećine tijela 15.06.2010. 1 C Zeus Godiva Hrvats...
HR 10626 Nesa Hrvatska dika slika ženka manje od trećine tijela 15.06.2010. E1 Zeus Godiva Hrvats...
HR 10627 Nikita Hrvatska dika ženka 15.06.2010. Zeus Godiva Hrvats...
HR 10628 Viktor Hrvatski Cro U Can mužjak 25.05.2010. Lun Cro U Can Ela Cro U Can
HR 10629 Vihor Cro U Can mužjak 25.05.2010. Lun Cro U Can Ela Cro U Can
HR 10630 Vrbaski Sokol Cro U Can mužjak 25.05.2010. Lun Cro U Can Ela Cro U Can
HR 10631 Vagabundo Cro U Can mužjak 25.05.2010. Lun Cro U Can Ela Cro U Can
HR 10632 Velebit Cro U Can mužjak 25.05.2010. Lun Cro U Can Ela Cro U Can
HR 10633 Viktorija Cro U Can slika ženka više od trećine tijela 25.05.2010. 1 Lun Cro U Can Ela Cro U Can
HR 10634 Viki Cro U Can ženka 25.05.2010. 1 D Lun Cro U Can Ela Cro U Can
HR 10635 Vila Dalmatina Cro U Can ženka 25.05.2010. 1 A Lun Cro U Can Ela Cro U Can
HR 10636 Zoro Cro U Can slika mužjak manje od trećine tijela 22.06.2010. Lun Cro U Can Lasa
HR 10637 Zagor Cro U Can mužjak 22.06.2010. Lun Cro U Can Lasa
HR 10638 Zagrebački Sokol Cro U Can slika mužjak manje od trećine tijela 22.06.2010. Lun Cro U Can Lasa
HR 10639 Zizi Cro U Can ženka 22.06.2010. Lun Cro U Can Lasa
HR 10640 Zlata Zagrebačka Cro U Can ženka 22.06.2010. Lun Cro U Can Lasa
HR 10641 Senia slika ženka manje od trećine tijela 19.06.2010. Garbin Hrvats... Ava

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››