Lista pasa

5999 rezultata (1451-1500)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HR 11797 Kimon Grossmutter Berg mužjak 29.12.2018. Derby Ljupkov... Aksa Grossmut...
HR 11798 Kelly Grossmutter Berg ženka 29.12.2018. Derby Ljupkov... Aksa Grossmut...
HR 11799 Nike Boss-Tor mužjak 04.01.2019. Uragan Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11800 Noby Boss-Tor mužjak 04.01.2019. Uragan Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11801 Nelson Boss-Tor mužjak 04.01.2019. Uragan Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11802 Nick Boss-Tor mužjak 04.01.2019. Uragan Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11803 Navarro Boss-Tor mužjak 04.01.2019. Uragan Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11804 Nikita Boss-Tor ženka 04.01.2019. Uragan Boss-Tor Enigma Boss-Tor
HR 11810 Bear Boss-Tor mužjak 04.02.2019. Kedon Boss-Tor Lejla Boss-Tor
HR 11811 Bond Boss-Tor mužjak 04.02.2019. Kedon Boss-Tor Lejla Boss-Tor
HR 11812 Boran Boss-Tor mužjak 04.02.2019. Kedon Boss-Tor Lejla Boss-Tor
HR 11813 Beauty Boss-Tor ženka 04.02.2019. Kedon Boss-Tor Lejla Boss-Tor
HR 11814 Blondy Boss-Tor ženka 04.02.2019. Kedon Boss-Tor Lejla Boss-Tor
HR 11815 Bonnie Boss-Tor ženka 04.02.2019. Kedon Boss-Tor Lejla Boss-Tor
HR 11816 Brandy Boss-Tor ženka 04.02.2019. Kedon Boss-Tor Lejla Boss-Tor
HR 11817 Beverly Boss-Tor ženka 04.02.2019. Kedon Boss-Tor Lejla Boss-Tor
HR 11818 Baby Boss-Tor ženka 04.02.2019. Kedon Boss-Tor Lejla Boss-Tor
HR 11819 Bamba Boss-Tor ženka 04.02.2019. Kedon Boss-Tor Lejla Boss-Tor
HR 11820 (BHR 2303) Lebonni mužjak plašt 02.10.2017. 1 A/A Uve Studena
HR 11821 (BHR 343200) Buba slika ženka više od trećine tijela 02.11.2017. 1 A Cvitić Nera
HR 11823 Gusar Ljupkovi tornjaci slika mužjak 26.02.2019. Grof Dalmatin... Jeny Ljupkovi...
HR 11824 Ginna Ljupkovi tornjaci slika ženka 26.02.2019. Grof Dalmatin... Jeny Ljupkovi...
HR 11825 Grofica Ljupkovi tornjaci slika ženka 26.02.2019. Grof Dalmatin... Jeny Ljupkovi...
HR 11826 Gloria Ljupkovi tornjaci slika ženka 26.02.2019. Grof Dalmatin... Jeny Ljupkovi...
HR 11827 Grazia Ljupkovi tornjaci slika ženka 26.02.2019. Grof Dalmatin... Jeny Ljupkovi...
HR 11828 Gea Ljupkovi tornjaci slika ženka 26.02.2019. Grof Dalmatin... Jeny Ljupkovi...
HR 11829 Gita Ljupkovi tornjaci slika ženka 26.02.2019. Grof Dalmatin... Jeny Ljupkovi...
HR 11830 Klek Elmak Tor mužjak 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 11831 Kalnik Elmak Tor mužjak 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 11832 Krupa Elmak Tor ženka 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 11833 Kupa Elmak Tor ženka 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 11834 Korana Elmak Tor ženka 12.03.2019. Legro Boss-Tor Marla Boss Tor
HR 11838 Ermak At Imeprial Bri Dalmatinski vrisak mužjak 20.03.2019. Luzan Iris Dalmatin...
HR 11839 Ergo Dalmatinski vrisak mužjak 20.03.2019. Luzan Iris Dalmatin...
HR 11840 Edwin Dalmatinski vrisak mužjak 20.03.2019. Luzan Iris Dalmatin...
HR 11841 Emu Dalmatinski vrisak mužjak 20.03.2019. Luzan Iris Dalmatin...
HR 11842 Ethan Dalmatinski vrisak mužjak 20.03.2019. Luzan Iris Dalmatin...
HR 11843 Ela Dalmatinski vrisak ženka 20.03.2019. Luzan Iris Dalmatin...
HR 11844 Evita Dalmatinski vrisak ženka 20.03.2019. A Luzan Iris Dalmatin...
HR 11845 Elysia Dalmatinski vrisak ženka 20.03.2019. Luzan Iris Dalmatin...
HR 11846 Elsa Dalmatinski vrisak ženka 20.03.2019. Luzan Iris Dalmatin...
HR 11847 Agramarvat All mužjak manje od trećine tijela 08.05.2019. Viking Dalmat... Šiva Ljupkov...
HR 11848 Agramarvat As mužjak 08.05.2019. Viking Dalmat... Šiva Ljupkov...
HR 11849 Agramarvat Alka ženka 08.05.2019. Viking Dalmat... Šiva Ljupkov...
HR 11850 Agramarvat Aura ženka 08.05.2019. Viking Dalmat... Šiva Ljupkov...
HR 11851 (BHR 346780) FH-HR, JCH-HR Bura ženka 07.10.2018. 1 Šarov Nala
HR 11852 Una Vala Liburna slika ženka manje od trećine tijela 24.07.2019. A Porin Fritula Vala ...
HR 11858 Sabur Tor Shadow of the Stone ženka 27.07.2019. Toro Buba
HR 11859 Sevdah Tor Shadow of the Stone mužjak 27.07.2019. Toro Buba
HR 11860 Srdo Tor Shadow of the Stone mužjak 27.07.2019. Toro Buba

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››