Lista pasa

5999 rezultata (2301-2350)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HUR 40767 Rajna Tornjaci ženka 26.05.2001. Tajson od Tom... Ebony Bony-Tor
HUR 40768 Rina Tornjaci ženka 26.05.2001. Tajson od Tom... Ebony Bony-Tor
HUR 40769 Riva Tornjaci ženka 26.05.2001. Tajson od Tom... Ebony Bony-Tor
HUR 40770 Lav Zagrebački biseri mužjak 18.06.2001. Aga Bamba Zagreba...
HUR 40771 CH-HR Leo Zagrebački biseri slika mužjak plašt 18.06.2001. A Aga Bamba Zagreba...
HUR 40772 Lin Zagrebački biseri mužjak 18.06.2001. Aga Bamba Zagreba...
HUR 40773 Ler Zagrebački biseri mužjak 18.06.2001. Aga Bamba Zagreba...
HUR 40774 Lina Zagrebački biseri slika ženka više od trećine tijela 18.06.2001. 3 A Aga Bamba Zagreba...
HUR 40775 Lipa Zagrebački biseri ženka 18.06.2001. Aga Bamba Zagreba...
HUR 40776 Lia Zagrebački biseri slika ženka 18.06.2001. Aga Bamba Zagreba...
HUR 40777 Orni Zagrebački biseri mužjak 18.06.2001. Aga Astra
HUR 40778 Ori Zagrebački biseri mužjak 18.06.2001. Aga Astra
HUR 40779 CH-HR Ogi Zagrebački biseri slika mužjak manje od trećine tijela 18.06.2001. Aga Astra
HUR 40780 Ondi Zagrebački biseri mužjak 18.06.2001. Aga Astra
HUR 40781 Orki Zagrebački biseri mužjak 18.06.2001. Aga Astra
HUR 40782 Opra Zagrebački biseri ženka 18.06.2001. Aga Astra
HUR 40783 Ola Zagrebački biseri ženka 18.06.2001. Aga Astra
HUR 40784 Orna Zagrebački biseri ženka 18.06.2001. Aga Astra
HUR 40785 Oda Zagrebački biseri ženka 18.06.2001. Aga Astra
HUR 40786 Ora Zagrebački biseri ženka 18.06.2001. Aga Astra
HUR 40787 Orka Zagrebački biseri ženka 18.06.2001. Aga Astra
HUR 40788 Torna ženka 08.11.1999.
HUR 40789 Angus mužjak 23.05.2001. Medi King-Tor... Alisa
HUR 40790 Astor mužjak 23.05.2001. Medi King-Tor... Alisa
HUR 40791 Atila mužjak 23.05.2001. Medi King-Tor... Alisa
HUR 40792 Udo slika mužjak više od trećine tijela 17.05.2001. 4 A Cit-Ron King-... Bea
HUR 40793 Ubi mužjak 17.05.2001. Cit-Ron King-... Bea
HUR 40794 Urna ženka 17.05.2001. Cit-Ron King-... Bea
HUR 40795 Ula ženka manje od trećine tijela 17.05.2001. A Cit-Ron King-... Bea
HUR 40796 Ursa ženka 17.05.2001. Cit-Ron King-... Bea
HUR 40797 Uta ženka 17.05.2001. Cit-Ron King-... Bea
HUR 40798 Una ženka 17.05.2001. Cit-Ron King-... Bea
HUR 40799 Ura ženka 17.05.2001. Cit-Ron King-... Bea
HUR 40800 Unda slika ženka manje od trećine tijela 17.05.2001. A Cit-Ron King-... Bea
HUR 40801 Dari mužjak 06.06.2001. Pisvir Luna
HUR 40802 Dombi mužjak 06.06.2001. Pisvir Luna
HUR 40803 Doni mužjak 06.06.2001. Pisvir Luna
HUR 40804 Danko mužjak 06.06.2001. Pisvir Luna
HUR 40805 Dona ženka 06.06.2001. Pisvir Luna
HUR 40806 Deli ženka 06.06.2001. Pisvir Luna
HUR 40807 Amor mužjak 05.06.2001. Adi Beba
HUR 40808 Alf mužjak 05.06.2001. Adi Beba
HUR 40809 As Arči slika mužjak više od trećine tijela 05.06.2001. Adi Beba
HUR 40810 Azra slika ženka više od trećine tijela 05.06.2001. Adi Beba
HUR 40811 Alka slika ženka plašt 05.06.2001. A Adi Beba
HUR 40812 Aida ženka 05.06.2001. Adi Beba
HUR 40813 Ada slika ženka manje od trećine tijela 05.06.2001. A Adi Beba
HUR 40814 Alba ženka 05.06.2001. Adi Beba
HUR 40815 Luks mužjak 17.06.2001. Medo King-Tor... Alfa
HUR 40816 Lord mužjak 17.06.2001. Medo King-Tor... Alfa

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››