Lista pasa

5999 rezultata (2701-2750)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HUR 41174 Arko mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebač... Laja
HUR 41175 Aron slika mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebač... Laja
HUR 41176 Agi mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebač... Laja
HUR 41177 Alf mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebač... Laja
HUR 41178 Aga mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebač... Laja
HUR 41179 Apaš mužjak 11.05.2003. Aga Zagrebač... Laja
HUR 41180 Mirni Hrvatsko blago mužjak 22.06.2003. Tarzan od Tom... Ciba Makarska
HUR 41181 CH-BIH Mrki Hrvatsko blago slika mužjak više od trećine tijela 22.06.2003. 5 Tarzan od Tom... Ciba Makarska
HUR 41182 Maks Hrvatsko blago slika mužjak manje od trećine tijela 22.06.2003. 1 A Tarzan od Tom... Ciba Makarska
HUR 41183 Maza Hrvatsko blago ženka 22.06.2003. Tarzan od Tom... Ciba Makarska
HUR 41184 Mirna Hrvatsko blago ženka 22.06.2003. Tarzan od Tom... Ciba Makarska
HUR 41185 Matka Hrvatsko blago ženka 22.06.2003. Tarzan od Tom... Ciba Makarska
HUR 41186 Minna Hrvatsko blago ženka 22.06.2003. Tarzan od Tom... Ciba Makarska
HUR 41187 Mrka Hrvatsko blago slika ženka više od trećine tijela 22.06.2003. Tarzan od Tom... Ciba Makarska
HUR 41188 Munja Hrvatsko blago ženka 22.06.2003. Tarzan od Tom... Ciba Makarska
HUR 41189 Mila Hrvatsko blago ženka 22.06.2003. Tarzan od Tom... Ciba Makarska
HUR 41190 Missi Hrvatsko blago ženka 22.06.2003. Tarzan od Tom... Ciba Makarska
HUR 41192 Gon King-Tor Croatia mužjak 15.06.2003. Laki King-Tor... Rina King-Tor...
HUR 41193 Grga King-Tor Croatia mužjak 15.06.2003. Laki King-Tor... Rina King-Tor...
HUR 41194 Grom King-Tor Croatia mužjak 15.06.2003. Laki King-Tor... Rina King-Tor...
HUR 41195 Gordi King-Tor Croatia mužjak 15.06.2003. Laki King-Tor... Rina King-Tor...
HUR 41196 Gorbi King-Tor Croatia mužjak 15.06.2003. Laki King-Tor... Rina King-Tor...
HUR 41197 Gero King-Tor Croatia mužjak 15.06.2003. Laki King-Tor... Rina King-Tor...
HUR 41198 Greta King-Tor Croatia ženka 15.06.2003. Laki King-Tor... Rina King-Tor...
HUR 41199 Gita King-Tor Croatia slika ženka 15.06.2003. 1 Laki King-Tor... Rina King-Tor...
HUR 41203 Izi slika mužjak manje od trećine tijela 20.05.2003. A Rex King-Tor ... Arna
HUR 41214 Raf mužjak 05.01.2004. Grivo Anja
HUR 41215 Rumi mužjak 05.01.2004. Grivo Anja
HUR 41216 Roky mužjak 05.01.2004. Grivo Anja
HUR 41217 Rik mužjak 05.01.2004. Grivo Anja
HUR 41218 Reni mužjak plašt 05.01.2004. Grivo Anja
HUR 41219 Roni mužjak 05.01.2004. Grivo Anja
HUR 41220 Rita ženka plašt 05.01.2004. Grivo Anja
HUR 41221 Rea ženka 05.01.2004. Grivo Anja
HUR 41222 Nono iz srca Slavonije slika mužjak 15.01.2004. Bobi Astra Piasevoli
HUR 41223 Nero iz srca Slavonije slika mužjak 15.01.2004. E1 Bobi Astra Piasevoli
HUR 41224 Nicky iz srca Slavonije mužjak 15.01.2004. Bobi Astra Piasevoli
HUR 41225 Nila iz srca Slavonije ženka 15.01.2004. Bobi Astra Piasevoli
HUR 41226 Nera iz srca Slavonije ženka 15.01.2004. Bobi Astra Piasevoli
HUR 41227 Nela iz srca Slavonije ženka 15.01.2004. Bobi Astra Piasevoli
HUR 41228 Barni iz srca Slavonije slika mužjak 05.01.2004. E Bobi Lina Zagreba...
HUR 41229 Bleki iz srca Slavonije mužjak 05.01.2004. 3 A Bobi Lina Zagreba...
HUR 41230 Ben iz srca Slavonije mužjak 05.01.2004. Bobi Lina Zagreba...
HUR 41231 Beki iz srca Slavonije mužjak 05.01.2004. Bobi Lina Zagreba...
HUR 41232 Beta iz srca Slavonije ženka 05.01.2004. Bobi Lina Zagreba...
HUR 41233 Berta iz srca Slavonije ženka 05.01.2004. Bobi Lina Zagreba...
HUR 41234 Bimbo iz srca Slavonije mužjak 05.01.2004. Bobi Lina Zagreba...
HUR 41235 Baltazar iz srca Slavonije mužjak 05.01.2004. Bobi Lina Zagreba...
HUR 41236 Black Beauty iz srca Slavonije ženka 05.01.2004. Bobi Lina Zagreba...
HUR 41237 (BHUR 246) Lanča slika ženka manje od trećine tijela 24.07.2003. 3 A Tarzan od Tom... Bonna Hrvatsk...

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››