Lista pasa

5999 rezultata (2951-3000)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HUR 41450 Crnjo Cro U Can slika mužjak manje od trećine tijela 26.02.2005. A Bobi od Crne ... Alfa Oršolić
HUR 41451 Citron Cro U Can mužjak 26.02.2005. Bobi od Crne ... Alfa Oršolić
HUR 41452 Cezar Cro U Can mužjak 26.02.2005. Bobi od Crne ... Alfa Oršolić
HUR 41453 Cetina Cro U Can ženka 26.02.2005. Bobi od Crne ... Alfa Oršolić
HUR 41454 Cita Cro U Can ženka 26.02.2005. A Bobi od Crne ... Alfa Oršolić
HUR 41455 Crikvenica Cro U Can ženka 26.02.2005. Bobi od Crne ... Alfa Oršolić
HUR 41456 Cica Cro U Can slika ženka više od trećine tijela 26.02.2005. 1 A Bobi od Crne ... Alfa Oršolić
HUR 41457 Dembo Cro U Can mužjak 28.02.2005. Bobi od Crne ... Beki Canis Mo...
HUR 41458 Dubrovnik Cro U Can mužjak 28.02.2005. Bobi od Crne ... Beki Canis Mo...
HUR 41459 Daruvar Cro U Can mužjak 28.02.2005. Bobi od Crne ... Beki Canis Mo...
HUR 41460 Dren Cro U Can mužjak 28.02.2005. Bobi od Crne ... Beki Canis Mo...
HUR 41461 Deko Cro U Can mužjak 28.02.2005. Bobi od Crne ... Beki Canis Mo...
HUR 41462 Dik Cro U Can mužjak 28.02.2005. Bobi od Crne ... Beki Canis Mo...
HUR 41463 Dobra Cro U Can ženka 28.02.2005. 1 B Bobi od Crne ... Beki Canis Mo...
HUR 41464 Dubrava Cro U Can ženka 28.02.2005. Bobi od Crne ... Beki Canis Mo...
HUR 41465 Luks King-Tor Croatia slika mužjak manje od trećine tijela 05.03.2005. Ben Nesi King Tor...
HUR 41466 Lord King-Tor Croatia mužjak 05.03.2005. Ben Nesi King Tor...
HUR 41467 Laki King-Tor Croatia mužjak 05.03.2005. Ben Nesi King Tor...
HUR 41468 Liso King-Tor Croatia mužjak 05.03.2005. Ben Nesi King Tor...
HUR 41469 Luje King-Tor Croatia mužjak 05.03.2005. Ben Nesi King Tor...
HUR 41470 Lipi King-Tor Croatia mužjak 05.03.2005. Ben Nesi King Tor...
HUR 41471 Luk King-Tor Croatia mužjak 05.03.2005. Ben Nesi King Tor...
HUR 41472 Lun King-Tor Croatia mužjak 05.03.2005. Ben Nesi King Tor...
HUR 41473 Lili King-Tor Croatia ženka 05.03.2005. Ben Nesi King Tor...
HUR 41474 Lajka King-Tor Croatia ženka 05.03.2005. Ben Nesi King Tor...
HUR 41475 Sisco Ljupkovi tornjaci mužjak 18.03.2005. Beki Beba Ljupkovi...
HUR 41476 Sony Ljupkovi tornjaci mužjak 18.03.2005. Beki Beba Ljupkovi...
HUR 41477 Sally Ljupkovi Tornjaci slika mužjak manje od trećine tijela 18.03.2005. Beki Beba Ljupkovi...
HUR 41478 Snoopy Ljupkovi tornjaci mužjak 18.03.2005. Beki Beba Ljupkovi...
HUR 41479 Sparky Ljupkovi tornjaci mužjak 18.03.2005. Beki Beba Ljupkovi...
HUR 41480 Sivko Ljupkovi tornjaci mužjak 18.03.2005. Beki Beba Ljupkovi...
HUR 41481 Smokey Ljupkovi tornjaci mužjak 18.03.2005. Beki Beba Ljupkovi...
HUR 41482 CHM-HR Sanja Ljupkovi tornjaci slika ženka manje od trećine tijela 18.03.2005. 2 A Beki Beba Ljupkovi...
HUR 41483 Seka Ljupkovi tornjaci ženka 18.03.2005. Beki Beba Ljupkovi...
HUR 41484 Suzy Ljupkovi tornjaci ženka 18.03.2005. Beki Beba Ljupkovi...
HUR 41485 Canon mužjak 10.04.2005. Rik Tornjaci Laja
HUR 41486 Conan mužjak 10.04.2005. Rik Tornjaci Laja
HUR 41487 Crash slika mužjak manje od trećine tijela 10.04.2005. 4 A Rik Tornjaci Laja
HUR 41488 Cobra slika mužjak 10.04.2005. Rik Tornjaci Laja
HUR 41489 Celine ženka 10.04.2005. Rik Tornjaci Laja
HUR 41490 Celinda ženka 10.04.2005. Rik Tornjaci Laja
HUR 41491 Chiara ženka 10.04.2005. Rik Tornjaci Laja
HUR 41492 Cindy ženka 10.04.2005. Rik Tornjaci Laja
HUR 41493 Felix slika mužjak 29.03.2005. 3 B Onyx King-Tor... Kana
HUR 41494 Floyd slika mužjak manje od trećine tijela 29.03.2005. Onyx King-Tor... Kana
HUR 41495 Fred mužjak 29.03.2005. Onyx King-Tor... Kana
HUR 41496 Ford mužjak 29.03.2005. Onyx King-Tor... Kana
HUR 41497 Frida ženka 29.03.2005. Onyx King-Tor... Kana
HUR 41498 Flora slika ženka više od trećine tijela 29.03.2005. 6 A Onyx King-Tor... Kana
HUR 41499 Fila ženka 29.03.2005. Onyx King-Tor... Kana

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››