Lista pasa

5999 rezultata (3401-3450)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HUR 42037 CH-HR, CHV-HR Erika slika ženka više od trećine tijela 18.10.2003. 2 A Sole Sokolov Jagoda
HUR 42038 Eta slika ženka više od trećine tijela 18.10.2003. A Sole Sokolov Jagoda
HUR 42039 Eva slika ženka plašt 18.10.2003. D Sole Sokolov Jagoda
HUR 42040 Kron slika mužjak 25.10.2003. Udo Kupina
HUR 42041 Kal slika mužjak 25.10.2003. Udo Kupina
HUR 42042 Kralj mužjak 25.10.2003. Udo Kupina
HUR 42043 Kruška ženka 25.10.2003. Udo Kupina
HUR 42044 Kruna ženka 25.10.2003. Udo Kupina
HUR 42045 Kuna ženka 25.10.2003. Udo Kupina
HUR 42046 Bin mužjak manje od trećine tijela 18.11.2003. Rex King-Tor ... Belka
HUR 42047 Ben mužjak plašt 18.11.2003. Rex King-Tor ... Belka
HUR 42048 Bobi mužjak plašt 18.11.2003. Rex King-Tor ... Belka
HUR 42049 Buco mužjak više od trećine tijela 18.11.2003. Rex King-Tor ... Belka
HUR 42050 Blek mužjak plašt 18.11.2003. Rex King-Tor ... Belka
HUR 42051 Brenda ženka plašt 18.11.2003. 1 A Rex King-Tor ... Belka
HUR 42052 Bucka ženka plašt 18.11.2003. Rex King-Tor ... Belka
HUR 42053 CH-HR Beba slika ženka manje od trećine tijela 18.11.2003. 4 D Rex King-Tor ... Belka
HUR 42054 As von Castel Turm mužjak manje od trećine tijela 25.08.2003. Born to Win A... Lili King-Tor...
HUR 42055 Aron von Castel Turm mužjak manje od trećine tijela 25.08.2003. Born to Win A... Lili King-Tor...
HUR 42056 Astra von Castel Turm ženka manje od trećine tijela 25.08.2003. Born to Win A... Lili King-Tor...
HUR 42057 Alba von Castel Turm ženka manje od trećine tijela 25.08.2003. Born to Win A... Lili King-Tor...
HUR 42058 Lexa Ljupkovi tornjaci ženka 28.09.2003. Rik Tornjaci Bora
HUR 42059 Lana Ljupkovi tornjaci slika ženka manje od trećine tijela 28.09.2003. 3 A Rik Tornjaci Bora
HUR 42060 Lina Ljupkovi tornjaci ženka više od trećine tijela 28.09.2003. A Rik Tornjaci Bora
HUR 42061 Lea Ljupkovi tornjaci ženka 28.09.2003. Rik Tornjaci Bora
HUR 42062 Lola Ljupkovi tornjaci ženka 28.09.2003. Rik Tornjaci Bora
HUR 42063 Laura Ljupkovi tornjaci ženka 28.09.2003. Rik Tornjaci Bora
HUR 42064 CH-HR, JCH-HR, JCH-SLO , CH-HR-G, CHV-HR Burin Vala Liburna slika mužjak više od trećine tijela 01.09.2012. 3 A Gord Zagreba... Vila Velebita...
HUR 42065 Bokun Vala Liburna slika mužjak manje od trećine tijela 01.09.2012. A Gord Zagreba... Vila Velebita...
HUR 42066 Badem Vala Liburna slika mužjak plašt 01.09.2012. A Gord Zagreba... Vila Velebita...
HUR 42067 Bodul Vala Liburna slika mužjak manje od trećine tijela 01.09.2012. Gord Zagreba... Vila Velebita...
HUR 42068 Bombon Vala Liburna slika mužjak plašt 01.09.2012. Gord Zagreba... Vila Velebita...
HUR 42069 Bonaca Vala Liburna slika ženka više od trećine tijela 01.09.2012. Gord Zagreba... Vila Velebita...
HUR 42070 Balada Vala Liburna slika ženka više od trećine tijela 01.09.2012. Gord Zagreba... Vila Velebita...
HUR 42071 Balkan Vala Liburna slika mužjak više od trećine tijela 01.09.2012. Gord Zagreba... Vila Velebita...
HUR 42072 Baraba Vala Liburna slika mužjak plašt 01.09.2012. Gord Zagreba... Vila Velebita...
HUR 42074 (BHR 1356) Luso slika mužjak više od trećine tijela 06.06.2012. 2 A Bigo Zana
HUR 42076 Nav Vala Liburna slika mužjak manje od trećine tijela 14.05.2013. A Vihor Vala Li... Tarsa Vala Li...
HUR 42077 Nektar Vala Liburna slika mužjak više od trećine tijela 14.05.2013. A Vihor Vala Li... Tarsa Vala Li...
HUR 42078 Neverin Vala Liburna slika mužjak manje od trećine tijela 14.05.2013. A Vihor Vala Li... Tarsa Vala Li...
HUR 42079 Nomad Vala Liburna slika mužjak manje od trećine tijela 14.05.2013. E1 Vihor Vala Li... Tarsa Vala Li...
HUR 42080 Nota Vala Liburna slika ženka manje od trećine tijela 14.05.2013. A Vihor Vala Li... Tarsa Vala Li...
HUR 42081 JCH-SLO Nevera Vala Liburna slika ženka manje od trećine tijela 14.05.2013. D Vihor Vala Li... Tarsa Vala Li...
HUR 42082 Nehaj Vala Liburna slika mužjak više od trećine tijela 14.05.2013. Vihor Vala Li... Tarsa Vala Li...
HUR 42083 Aron Grossmuter Berg slika mužjak 25.05.2013. Schulz Brenda Grossm...
HUR 42084 Ajax Grossmuter Berg mužjak 25.05.2013. Schulz Brenda Grossm...
HUR 42085 JCH-HR Abba Grossmuter Berg slika ženka 25.05.2013. 1 A Schulz Brenda Grossm...
HUR 42086 Aska Grossmuter Berg ženka 25.05.2013. Schulz Brenda Grossm...
HUR 42087 JCH-HR Aksa Grossmuter Berg slika ženka 25.05.2013. 3 A Schulz Brenda Grossm...
HUR 42088 (BHRB 0000569) Medo slika mužjak manje od trećine tijela 20.05.2007. 12 A Soko Rita

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››