Lista pasa

5999 rezultata (4851-4900)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.brojsortiraj uzlazno  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
BHUR 20536 (BHR 550) Dona ženka 28.02.1998. 7 Begi-Kuki Noa-Žutača
BHUR 20537 (RM 543) Bari mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
BHUR 20538 Šarov mužjak 1
BHUR 20543 Monta ženka 13.12.1998. 2 Lav Sila
BHUR 20544 Mirna ženka 13.12.1998. 1 Lav Sila
BHUR 20556 Atos mužjak 30.04.1998. Ari Sila
BHUR 20557 Aramis mužjak 30.04.1998. Ari Sila
BHUR 20558 Amor mužjak 30.04.1998. Ari Sila
BHUR 20559 Argo mužjak 30.04.1998. Ari Sila
BHUR 20560 Aba ženka 30.04.1998. Ari Sila
BHUR 20561 Rambo (Dilaverov) slika mužjak manje od trećine tijela 1991. 5 Šaro Bena
BHUR 20563 Amanda (Dilaverova starija) ženka 1992. 2 Rambo Šara
BHUR 20568 Dos mužjak 07.05.1999. 1 Šarov (Beganov) Gara
BHUR 20580 Dora ženka 25.11.1998. 1 Rambo (Dilaverov) Amanda (Dilav...
BHUR 20582 Odin mužjak 10.04.1999. Ston Dona
BHUR 20583 Oki mužjak 10.04.1999. Ston Dona
BHUR 20584 Orkan mužjak 10.04.1999. Ston Dona
BHUR 20585 Ormanj mužjak 10.04.1999. Ston Dona
BHUR 20586 Oli mužjak 10.04.1999. Ston Dona
BHUR 20587 Omi mužjak 10.04.1999. Ston Dona
BHUR 20588 Ogi mužjak 10.04.1999. Ston Dona
BHUR 20589 Ola ženka 10.04.1999. Ston Dona
BHUR 20592 Luna (Tina) ženka 19.03.1997. 3 Begi-Kuki Sila
BHUR 20593 (RM 529) Lena-Minja ženka 01.11.1997. 1 Murđo-Šarov Luna
BHUR 20595 Bili-Brundo mužjak 1990. 3 Šargo Ada
BHUR 20596 (RM 547) Bona ženka 15.02.1998. 1 Begi-Kuki Beta-Cura
BHUR 20601 Bara - Gara ženka 07.07.1999. 3 Bili-Brundo Bona
BHUR 20604 Runda ženka 1999. 2 Bilov Šara
BHUR 20605 Brnja Dona ženka 1
BHUR 20614 Beki Soko mužjak 10.10.1997. 1 Šarov (Štam... Lajka
BHUR 20615 Šarov (Medo) mužjak 1993. 4 Medov Šara (Žuta)
BHUR 20616 Bara Dona ženka 1994. 1 Šargo Dona
BHUR 20617 Oki mužjak 08.08.1999. Lav Luna (Tina)
BHUR 20618 Oro mužjak 08.08.1999. Lav Luna (Tina)
BHUR 20619 Orka ženka 08.08.1999. 1 Lav Luna (Tina)
BHUR 20627 Roki mužjak 15.03.1999. Beki-Soko Sema
BHUR 20628 Riki mužjak 15.03.1999. 1 Beki-Soko Sema
BHUR 20629 Ren mužjak 15.03.1999. Beki-Soko Sema
BHUR 20631 Rea ženka 15.03.1999. Beki-Soko Sema
BHUR 20632 Bigo mužjak manje od trećine tijela 10.10.1997. 1 Roki Bara Dona
BHUR 20637 Bora - Amanda ženka 10.10.1997. 2 Roki Bara Dona
BHUR 20645 Šargo mužjak 11.06.1992. 16
BHUR 20646 Bor mužjak 08.08.1999. Šargo Sila
BHUR 20647 Boni mužjak 08.08.1999. Šargo Sila
BHUR 20648 Beni mužjak 08.08.1999. Šargo Sila
BHUR 20649 Bigo mužjak 08.08.1999. Šargo Sila
BHUR 20651 Biza ženka 08.08.1999. 1 Šargo Sila
BHUR 20652 Dren mužjak 15.08.1999. 1 Šargo Diva-Bubi
BHUR 20666 Pik mužjak 28.09.1999. Ari Munja
BHUR 20667 Piko mužjak 28.09.1999. Ari Munja

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››