Lista pasa

5998 rezultata (1051-1100)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spolsortiraj uzlazno   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HR 10774 CHM-HR, CH-HR Boy slika mužjak više od trećine tijela 28.06.2011. 2 A Negro Cro U Can Luna
HUR 41356 Brač Cro U Can mužjak 24.09.2004. 1 C Bobi od Crne ... Alka Piasevoli
RM 519 Brand mužjak 24.08.1997. Laki Bela
BHR 288 Brando mužjak 20.09.2003. Šaro-Grivo Lesa Ramska
BHUR 22401 Brando od Bobovca mužjak 18.03.2006. Nik Bina Mujagina
HUR 42020 Braun Zagrebački biseri mužjak 20.10.2003. Rex King-Tor ... Nila Zagreba...
HR 11908 Bravo Tor Panonicus mužjak 09.03.2020. Desperado Bos... Bonita Boss-Tor
RM 19 Breg mužjak 10.06.1984. Brnjo Lajka
HUR 41339 Brick mužjak više od trećine tijela 18.09.2004. Ron Tornjaci Azra Oršolić
HUR 42003 Bride Canis Montanus mužjak 22.06.2003. Arči Nesi King Tor...
HUR 40688 Brik mužjak 17.11.2000. Kondor King-T... Cea
HUR 40704 Brik mužjak 06.12.2000. Dutch Bony-Tor Brina
HUR 41557 Brik mužjak 25.08.2005. Onyx King-Tor... Andy King-Tor...
HUR 41254 CHM-HR, CHM-BiH Brik King-Tor Croatia slika mužjak 12.03.2004. A Bingo Zagreba... Rega King-Tor...
HUR 41512 Brill von Almohof mužjak 22.05.2005. Grivo Maza King-Tor...
HUR 41004 Brin mužjak 08.05.2002. Tarzan od Tom... Lira
BHUR 21085 Brino mužjak 27.03.2001. 1 Šargo Bijela
HUR 41407 Brko slika mužjak više od trećine tijela 18.01.2005. Udo Kupina
JUR 20027 Brnjo mužjak plašt 1
JUR 20059 Brnjo mužjak plašt 2
BHR 365 Brnjo slika mužjak više od trećine tijela 19.04.2004. Atila Biga
BHR 11 Brnjo mužjak manje od trećine tijela 20.10.2001. Roki Ada
HUR 40835 Brnjo mužjak 04.07.2001. Cobra Bora
HUR 41554 Brnjo mužjak 25.08.2005. Onyx King-Tor... Andy King-Tor...
BHR 357 Brnjo mužjak 23.04.2004. Vran Šiba
BHR 419 Brnjo slika mužjak 05.06.2004. 3 Best Atka
BPP 00202 Brnjo mužjak 1
JUR 20010 Brnjo mužjak plašt
JUR 20023 Brnjo mužjak plašt
JUR 20031 Brnjo mužjak plašt
JUR 20045 Brnjo mužjak plašt
JUR 20074 Brnjo mužjak plašt
JUR 20083 Brnjo mužjak plašt
JUR 20044 Brnjo mužjak
neupisan Brnjo mužjak 1
BPP 00332 Brnjo mužjak 1
BPP 00329 Brnjo mužjak
RM 39 Brnjo mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
BHR 403 Brnjo mužjak
RM 562 Brnjo mužjak 19.04.1997. Zelo Šara
RM 72 Brnjo mužjak 1 Šarov Bisera
BHR 0000349 Brnjo mužjak 1 Šargo Bijela
BHR B 21843 Bronco-Felix od Haračića slika mužjak više od trećine tijela 30.10.2004. 1 Max Dona
CMKU/TO/30/16 Brooklyn bandit Tor Bohemia slika mužjak 12.02.2016. Vulcan Boss-Tor Electra Boss-Tor
HUR 41007 Brum mužjak manje od trećine tijela 08.05.2002. Tarzan od Tom... Lira
BHR 684 Brum-Brundo mužjak 21.08.2007. A Tigar Čija
HUR 41006 Brundo mužjak manje od trećine tijela 08.05.2002. Tarzan od Tom... Lira
HUR 40121 Brundo mužjak 28.07.1996. Begi-Kuki Sali
HUR 40834 Brundo mužjak 04.07.2001. Cobra Bora
BHR 404 Brundo slika mužjak 21.07.2004. Ban Bela-Šara

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››