Lista pasa

5998 rezultata (4551-4600)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spolsortiraj uzlazno   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
HR 11746 Fortuna Boss-tor ženka 14.03.2018. Kedon Boss-Tor Bonita Boss-Tor
HR 11070 Fortuna Cro U Can ženka 15.08.2013. Lun Cro U Can Taša Topolska
HUR 41133 Fortuna Hrvatsko blago ženka 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41500 Fota ženka 29.03.2005. Onyx King-Tor... Kana
HUR 41497 Frida ženka 29.03.2005. Onyx King-Tor... Kana
HR 11745 Frida Boss-tor ženka 14.03.2018. Kedon Boss-Tor Bonita Boss-Tor
HR 11068 Frida Cro U Can slika ženka manje od trećine tijela 15.08.2013. 1 A Lun Cro U Can Taša Topolska
HR 11027 Frida Dalmatinski vrisak slika ženka manje od trećine tijela 29.04.2013. E Medo Šara
HUR 41620 Frida Tor Podravski dragulji ženka 07.05.2006. Kon Zagrebač... Beba
HR 11730 Fritula Ispod Svetog Križa ženka 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11306 JCH-HR, CH-HR Fritula Vala Liburna slika ženka manje od trećine tijela 30.04.2015. 1 A Medo Malina Vala L...
HR 11729 Frula Ispod Svetog Križa ženka 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11071 Früling Cro U Can ženka 15.08.2013. Lun Cro U Can Taša Topolska
HUR 41134 Fuga Hrvatsko blago ženka 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41135 Furia Hrvatsko blago ženka 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
HUR 41136 Futura Hrvatsko blago ženka 02.11.2002. Bobi Ciba Makarska
BHRB 0000439 Gabi slika ženka 27.07.2005. 1 Gusar Šara
BHRB 23432 Gabi od Bobovca ženka 01.05.2009. Nik Dika
HUR 41124 Gabriela All Petrina's ženka 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
LOF 2BBHC24/6 CH-FR Gacka slika ženka manje od trećine tijela 09.12.2011. 2 A Bongo Zagreba... Aba
HR 10077 Gala slika ženka plašt 07.06.2006. 4 A Ron Tornjaci Azra Oršolić
HR 10180 Gala ženka 07.06.2007. Hogar The Gre... Berta
BHR 782 Gala ženka 17.11.2006. Aron Tina
BHR 102 Gala ženka 26.09.2002. Cezar Niki Riva's Dogs
JUR 20234 Gala ženka 13.11.1989. 1 Celis-Šargo Žuja-Rea
HR 10654 Gala Ljupkovi tornjaci ženka 29.07.2010. Stam III od H... Clementine Lj...
HUR 41657 Gala Zagrebački biseri slika ženka manje od trećine tijela 02.11.2006. A Rik Tornjaci Golubica
HUR 40117 Gala Zagrebački biseri ženka 23.07.1996. Aga Šerka
HR 10258 CH-HR Galateja Hrvatska dika slika ženka manje od trećine tijela 21.11.2007. 1 A Zed Erika
BHR 902 Galerida cristata ženka plašt 03.05.2009. Schulz Mona
HUR 41529 Galica Cro U Can slika ženka manje od trećine tijela 27.07.2005. A Tarzan od Tom... Lina Zagreba...
HR 10262 CH-HR Galina Hrvatska dika slika ženka više od trećine tijela 21.11.2007. 1 A Zed Erika
HUR 41119 Galla Viba All Petrina's ženka plašt 30.12.2002. Abi Dolly King-To...
HUR 40713 Gallo ženka 12.02.2001. Medo King-Tor... Arna
BHR 861 Gama slika ženka 02.02.2008. 2 Hadi Gora
HR 10913 Gama Grossmutter Berg slika ženka 10.05.2012. Lun Cro U Can Cora Grossmut...
BHR 765 Gana slika ženka više od trećine tijela 05.10.2006. Roni Alpa
BHR Ganga ženka 16.09.2007. Rundo-Roki Bura
BHR 2448 Ganga slika ženka manje od trećine tijela 22.06.2018. Bigo Luna
neupisana Gara ženka plašt 1
HUR 41630 (20213/B) Gara slika ženka više od trećine tijela 03.09.2005. Dren Šaro Ara od Meljan...
BHRB 698 Gara slika ženka više od trećine tijela 16.09.2007. 1 Rundo-Roki Bura
JUR 20254 Gara ženka 1990. 1 Šarov Bora
HUR 40204 (BHUR 20487) Gara ženka 05.07.1997. 3 Begi-Kuki Gara
BHUR 20267 Gara ženka 1994. 3 Šargo Gara
BHR 233 Gara ženka 28.06.2003. Tarzan od Tom... Crna Ramska
BHR Gara slika ženka plašt 07.09.2008. Grivalj Puma
neupisana Gara ženka 1
neupisana Gara ženka 1
BPP 00204 Gara ženka 1

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››