Lista pasa

5999 rezultata (5201-5250)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majkasortiraj uzlazno 
BHR 1910 CHM-HR,CHM-SLO,CHM-BiH,CHM FBiH,CHM RS,CH-BiH Lange slika mužjak manje od trećine tijela 20.02.2014. 5 A Roni - Ginge Tea
BHR 1911 Limač slika mužjak 20.02.2014. Roni - Ginge Tea
HUR 41765 Arko slika mužjak plašt 04.09.2007. Lux King-Tor ... Tea Ljupkovi ...
HUR 41764 Aron slika mužjak plašt 04.09.2007. Lux King-Tor ... Tea Ljupkovi ...
HUR 41762 Astor slika mužjak manje od trećine tijela 04.09.2007. Lux King-Tor ... Tea Ljupkovi ...
HUR 41767 Astra ženka manje od trećine tijela 04.09.2007. 1 A Lux King-Tor ... Tea Ljupkovi ...
HUR 41763 Atila slika mužjak manje od trećine tijela 04.09.2007. Lux King-Tor ... Tea Ljupkovi ...
HUR 41670 CH-HR Lord slika mužjak više od trećine tijela 23.12.2006. 5 A Kon Zagrebač... Tea Ljupkovi ...
HUR 41672 Luna slika ženka 23.12.2006. 5 A Kon Zagrebač... Tea Ljupkovi ...
BHR 20368 Macally Miral Castle mužjak više od trećine tijela 14.11.2013. Gord Zagreba... Tempera Vala ...
BHR 20376 Mahala Miral Castle ženka više od trećine tijela 14.11.2013. 1 Gord Zagreba... Tempera Vala ...
BHR 20377 Malabu Miral Castle ženka više od trećine tijela 14.11.2013. Gord Zagreba... Tempera Vala ...
BHR 20373 Mana Miral Castle ženka više od trećine tijela 14.11.2013. Gord Zagreba... Tempera Vala ...
BHR 20372 Mehana Miral Castle ženka više od trećine tijela 14.11.2013. Gord Zagreba... Tempera Vala ...
BHR 20367 Mehi Miral Castle mužjak više od trećine tijela 14.11.2013. Gord Zagreba... Tempera Vala ...
BHR 20375 CH BIH,CH HR,CH MNT, CH KOS, CH MAC Melany Miral Castle slika ženka više od trećine tijela 14.11.2013. 1 A Gord Zagreba... Tempera Vala ...
BHR 20370 CH BIH, CH HR Merak Miral Castle slika mužjak više od trećine tijela 14.11.2013. 1 A Gord Zagreba... Tempera Vala ...
BHR 20369 Merlin Miral Castle mužjak više od trećine tijela 14.11.2013. Gord Zagreba... Tempera Vala ...
BHR 20374 Milla Miral Castle ženka više od trećine tijela 14.11.2013. Gord Zagreba... Tempera Vala ...
BHR 20371 Mona Miral Castle ženka više od trećine tijela 14.11.2013. Gord Zagreba... Tempera Vala ...
BHR 367-20459 Tanana Miral Castle slika ženka 13.05.2015. A Tarzan Ben Quick Tempera Vala ...
BHR 20453 Tango Miral Castle mužjak 13.05.2015. Tarzan Ben Quick Tempera Vala ...
BHR 268-20455 Taverna Miral Castle slika ženka 13.05.2015. Tarzan Ben Quick Tempera Vala ...
BHR 20458 Tenda Miral Castle ženka 13.05.2015. Tarzan Ben Quick Tempera Vala ...
BHR 20451 Tifon Miral Castle slika mužjak 13.05.2015. Tarzan Ben Quick Tempera Vala ...
BHR 20457 Tinja Miral Castle ženka 13.05.2015. A Tarzan Ben Quick Tempera Vala ...
BHR 20452 Titan Miral Castle mužjak 13.05.2015. Tarzan Ben Quick Tempera Vala ...
BHR 20456 Tona Miral Castle ženka 13.05.2015. Tarzan Ben Quick Tempera Vala ...
BHR 266-20450 Tornero Miral Castle slika mužjak 13.05.2015. Tarzan Ben Quick Tempera Vala ...
BHR 20454 JCH-BIH, CH-BIH Tropico Miral Castle mužjak 13.05.2015. A Tarzan Ben Quick Tempera Vala ...
HUR 40654 Alan Piasevoli mužjak 04.10.2000. Bach Tena od Tomis...
HUR 40660 Alisa Piasevoli slika ženka više od trećine tijela 04.10.2000. Bach Tena od Tomis...
HUR 40657 Alka Piasevoli slika ženka više od trećine tijela 04.10.2000. 2 B Bach Tena od Tomis...
HUR 40658 Anja Piasevoli ženka 04.10.2000. Bach Tena od Tomis...
HUR 40652 Antiša Piasevoli slika mužjak 04.10.2000. Bach Tena od Tomis...
HUR 40655 Aquila Piasevoli mužjak 04.10.2000. Bach Tena od Tomis...
HUR 40659 Astra (2) Piasevoli ženka 04.10.2000. Bach Tena od Tomis...
HUR 40656 CH-HR, CHM-HR Astra Piasevoli slika ženka više od trećine tijela 04.10.2000. 2 C Bach Tena od Tomis...
HUR 40653 Atos Piasevoli mužjak 04.10.2000. Bach Tena od Tomis...
BHR 1083 Grivo mužjak 10.07.2010. Boni Tera
BHR 1087 Guberanka slika ženka 10.07.2010. Boni Tera
BHR 1086 Guberka slika ženka 10.07.2010. 1 Boni Tera
BHR 1084 Guberko mužjak 10.07.2010. Boni Tera
BHR 1085 Guberska slika ženka manje od trećine tijela 10.07.2010. Boni Tera
BHR 1082 Guberski slika mužjak manje od trećine tijela 10.07.2010. Boni Tera
BHR 972 Šara ženka 30.10.2009. Riki Tera
BHR 970 Šargo mužjak 30.10.2009. Riki Tera
BHR 968 Šarko mužjak 30.10.2009. Riki Tera
BHR 971 Šarov mužjak 30.10.2009. Riki Tera
HUR 41756 VDH Jugend-Ch Adonis slika mužjak plašt 15.08.2007. B Soni Tera Zagreba...

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››