Lista pasa

5919 rezultata (1501-1550)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
HUR 40879 Cvito Hrvatsko blago mužjak 02.08.2001. Bobi Ciba Makarska
HUR 40880 Citro Hrvatsko blago mužjak 02.08.2001. Bobi Ciba Makarska
HUR 40881 Crnko Hrvatsko blago mužjak 02.08.2001. Bobi Ciba Makarska
HUR 40882 Cura Hrvatsko blago ženka 02.08.2001. Bobi Ciba Makarska
HUR 40883 Cvita Hrvatsko blago ženka 02.08.2001. Bobi Ciba Makarska
HUR 40884 Citra Hrvatsko blago ženka 02.08.2001. 1 Bobi Ciba Makarska
HUR 40885 Ciba Hrvatsko blago ženka 02.08.2001. Bobi Ciba Makarska
BHRB 21055 Tina ženka 18.08.2001. 1
HUR 40892 King King-Tor Croatia mužjak 22.08.2001. Bingo Zagreba... Diva
HUR 40893 Ken King-Tor Croatia mužjak 22.08.2001. Bingo Zagreba... Diva
HUR 40894 Kal King-Tor Croatia mužjak 22.08.2001. Bingo Zagreba... Diva
HUR 40895 Kim King-Tor Croatia mužjak 22.08.2001. Bingo Zagreba... Diva
HUR 40896 Kićo King-Tor Croatia mužjak 22.08.2001. Bingo Zagreba... Diva
HUR 40897 Kiki King-Tor Croatia mužjak 22.08.2001. Bingo Zagreba... Diva
HUR 40904 Otto Riva's Dogs mužjak 06.09.2001. Sole Sokolov Riva Zagrebač...
HUR 40905 Oz Riva's Dogs mužjak 06.09.2001. Sole Sokolov Riva Zagrebač...
HUR 40906 Odin Riva's Dogs mužjak 06.09.2001. Sole Sokolov Riva Zagrebač...
HUR 40907 Osa Riva's Dogs ženka 06.09.2001. Sole Sokolov Riva Zagrebač...
HUR 40908 Oxa Riva's Dogs slika ženka 06.09.2001. 1 Sole Sokolov Riva Zagrebač...
HUR 40909 Ora Riva's Dogs slika ženka više od trećine tijela 06.09.2001. A Sole Sokolov Riva Zagrebač...
HUR 40910 Ota Riva's Dogs ženka 06.09.2001. Sole Sokolov Riva Zagrebač...
HUR 40911 Oka Riva's Dogs ženka 06.09.2001. Sole Sokolov Riva Zagrebač...
BHUR 21092 Anga ženka 10.09.2001. Roki Mirna
BHUR 21091 Antra ženka 10.09.2001. Roki Mirna
BHUR 21093 Ara ženka 10.09.2001. Roki Mirna
BHUR 21090 Ares mužjak 10.09.2001. Roki Mirna
BHUR 20748 Amor od Meljančića mužjak 12.09.2001. Lasi-Rambo Lana
BHUR 20750 Ara od Meljančića ženka 12.09.2001. 2 Lasi-Rambo Lana
BHR 20749 Astor od Meljančića slika mužjak 12.09.2001. 1 Lasi-Rambo Lana
BHR 9 Bara ženka 20.09.2001. Tarzan od Tom... Lola
BHR 3 Barba mužjak 20.09.2001. Tarzan od Tom... Lola
BHR 8 Beba ženka 20.09.2001. Tarzan od Tom... Lola
BHR 1 Bigo mužjak 20.09.2001. Tarzan od Tom... Lola
BHR 4 Bila slika ženka 20.09.2001. Tarzan od Tom... Lola
BHR 5 Bina ženka 20.09.2001. Tarzan od Tom... Lola
BHR 6 Buba ženka 20.09.2001. Tarzan od Tom... Lola
BHR 7 Bucka ženka 20.09.2001. 1 Tarzan od Tom... Lola
BHR 2 Bucko mužjak 20.09.2001. Tarzan od Tom... Lola
HUR 40886 Aga Canis Montanus mužjak 23.09.2001. Cirus Nesi King Tor...
HUR 40887 Astor Canis Montanus mužjak 23.09.2001. Cirus Nesi King Tor...
HUR 40888 Alf Canis Montanus slika mužjak 23.09.2001. Cirus Nesi King Tor...
HUR 40889 Astra Canis Montanus ženka 23.09.2001. Cirus Nesi King Tor...
HUR 40890 Astrid Canis Montanus ženka 23.09.2001. Cirus Nesi King Tor...
HUR 40891 Atina Canis Montanus ženka 23.09.2001. A Cirus Nesi King Tor...
HUR 40898 Don Hrvatsko blago mužjak 01.10.2001. Bobi Lesa
HUR 40899 Dona Hrvatsko blago slika ženka plašt 01.10.2001. 2 A Bobi Lesa
BHRB 30456 Blanka ženka 16.10.2001. 3 Varun Megi
HUR 40900 Aron mužjak 17.10.2001. Sole Sokolov Arfa Zagrebač...
HUR 40901 Amon mužjak 17.10.2001. Sole Sokolov Arfa Zagrebač...
HUR 40902 Anda ženka 17.10.2001. Sole Sokolov Arfa Zagrebač...

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››