Lista pasa

5999 rezultata (4301-4350)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spolsortiraj uzlazno   oznake   oštenjen   legala   HD   otac   majka 
BHR 306 Cuna ženka 26.09.2003. Cuni Arca Hrvatsko...
BHRB 20711 Cuna ženka 07.03.2000. 5 Šargo Diva-Cura
BHR 792 Cuna slika ženka više od trećine tijela 17.06.2008. Sjever Tigra
BHRB 23823 Cuna ženka 13.02.2011. Burdov III Bo... Sela Bela od ...
BHRB 22107 Cuna I ženka 21.10.2001. 2 Max Cuna
CMKU/TO/43/17 Cupra Seraphina Tor Bohemia ženka manje od trećine tijela 09.03.2017. 1 A Vulcan Boss-Tor Electra Boss-Tor
HUR 40918 Cura slika ženka 27.07.1999. 4 Tin Lesa
HUR 40486 Cura ženka 05.10.1999. Pisvir Luna
HUR 40368 Cura ženka 29.06.1999. Lari Dina-Cuna
neupisana Cura ženka 1
neupisana Cura ženka 1
BHR 853 Cura slika ženka više od trećine tijela 01.11.2008. Roni Luna
BHRB 0000490 Cura slika ženka manje od trećine tijela 25.05.2008. Silan od Tomi... Aska
BHRB 0935 Cura slika ženka manje od trećine tijela 25.08.2009. Lenox-Louis Astra
BHR 706 Cura ženka 30.09.2007. Sokol Šagana
BHR 963 Cura slika ženka 11.08.2009. 3 Certus Ursa
BHR 32277 Cura slika ženka 23.01.2009. 1 Sokol Šara
neupisana Cura ženka 1
BHR 1907 Cura slika ženka 09.04.2014. Ban od Vran p... Cura
HUR 40882 Cura Hrvatsko blago ženka 02.08.2001. Bobi Ciba Makarska
HUR 40317 Cura Makarska ženka 23.03.1999. 1 Šarov (Štam... Gara
BHR 547 Cura od Crne Ramske ženka 30.05.2005. Šaro-Grivo Arna
BHUR 608 Cvita slika ženka manje od trećine tijela 21.04.2005. 4 A Sokol Biga
BHRB 34250 Cvita slika ženka 13.10.2016. 1 Golan Tila
HUR 40883 Cvita Hrvatsko blago ženka 02.08.2001. Bobi Ciba Makarska
HUR 40318 Cvita Makarska ženka 23.03.1999. 2 Šarov (Štam... Gara
HUR 40053 Cvjetić Bony-Tor slika ženka manje od trećine tijela 18.11.1995. Nando Bonita
HUR 41334 Cvjetka Tor Podravski dragulji slika ženka plašt 11.08.2004. 1 A Rex King-Tor ... Belka
HR 10744 Cyara ženka više od trećine tijela 28.04.2011. Attila Sindy Boss Tor
BHRB 0000345 Čala slika ženka više od trećine tijela 01.06.2002. 7 A Ken King-Tor ... Gara
BHR 1224 Čala ženka 24.07.2011.
BHUR 21491 Čersa ženka 1 Sultan Monta
BHR 416 Čija slika ženka 27.04.2006. 1 Ken King-Tor ... Gara Borovska
CMKU/TO/55/18 Dabbahu Adoré Tor Bohemia slika ženka 06.04.2018. Vulcan Boss-Tor Aphrodite smi...
CMKU/TO/55/18 Dabbayra Zareen Tor Bohemia slika ženka 06.04.2018. Vulcan Boss-Tor Aphrodite smi...
SLRPPT 000053 Dagi slika ženka manje od trećine tijela 17.05.2012. Aga Ljupkovi ... Aura
HR 11177 Daisy Ljupkovi tornjaci slika ženka manje od trećine tijela 31.05.2014. 1 A Sandi Ljupkov... Astra
CMKU/TO/56/18 Dakhana Niobe Tor Bohemia slika ženka 06.04.2018. Vulcan Boss-Tor Aphrodite smi...
CMKU/TO/57/18 Dalafilla Polaris Tor Bohemia slika ženka 06.04.2018. Vulcan Boss-Tor Aphrodite smi...
BHR 673 Dalila slika ženka 20.04.2006. E1 Šarov od Tom... Biga
HUR 41047 Dalja iz srca Slavonije ženka 23.09.2002. Aga Zagrebač... Astra Piasevoli
BHR 675 Dama slika ženka manje od trećine tijela 20.04.2006. Šarov od Tom... Biga
HR 11472 Dama Boss Tor slika ženka 24.04.2016. Lemi Enigma Boss-Tor
HR 10986 Dama Dalmatinski vrisak slika ženka manje od trećine tijela 22.01.2013. Medo Beaa Ljupkovi...
BHR 1788 Damia slika ženka manje od trećine tijela 18.03.2013. 1 A Atos Janna Ljupkov...
HUR 40468 Dana ženka 27.10.1999. 2 A Bili Rina
BHRB0030540 Dana ženka 21.07.2003. Dingo II Džoli Kiki
HR 11915 Dana Dalmatinski vrisak slika ženka 19.02.2020. Luzan Nora Dalmatin...
HR 10378 Dana Ljupkovi tornjaci ženka 05.11.2008. Stam III od H... Zara
HUR 41507 Dana Tor Podravski dragulji slika ženka manje od trećine tijela 28.04.2005. D Laki King-Tor... Beba

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››