Lista pasa

5998 rezultata (701-750)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HDsortiraj uzlazno   otac   majka 
HR 10481 Ria Boss Tor slika ženka manje od trećine tijela 03.07.2009. C Attila Rina Ljupkovi...
HUR 41730 (DK 12067/2008) CH-DK Rika Ljupkovi tornjaci slika ženka manje od trećine tijela 06.07.2007. 1 C Soni Sanja Ljupkov...
HR 10038 Rina slika ženka manje od trećine tijela 10.07.1993. 4 C Saša Rega
HUR 40183 Rita Zagrebački biseri ženka 05.10.1997. C Aga Alfa
HUR 40182 Riva Zagrebački biseri slika ženka više od trećine tijela 05.10.1997. 3 C Aga Alfa
HUR 40186 Rona Zagrebački biseri slika ženka manje od trećine tijela 05.10.1997. 1 C Aga Alfa
HR 11091 (BHR 1275) Simba slika ženka manje od trećine tijela 07.11.2011. C Soko Latria
HUR 40031 Sole Sokolov slika mužjak više od trećine tijela 31.03.1995. 6 C Nando Linda
BHRB 22960 Ch- BiH Sultan slika mužjak manje od trećine tijela 10.09.2007. C Roni Astra-Šara
HR 11138 Tess Zlatna šapa slika ženka 27.03.2014. C Šute Elina Boss-Tor
BHUR 810 Vana slika ženka manje od trećine tijela 24.04.2008. C Panter Tina
HUR 41974 Wikipedia Canmontana slika ženka više od trećine tijela 02.01.2011. C Ban od Vran p... Sika Vala Liburna
HR 10607 Zelma Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 28.04.2010. 1 C Lemi Gala
HR 11283 Nono Zlatna Šapa slika mužjak 09.03.2015. C (KC: 9/10) Šarov Emilly Boss-Tor
HR 10673 (FI46418/11) FI-CH Leonardo slika mužjak manje od trećine tijela 14.10.2010. 1 C/B Archie Planin... Zita
CMKU/TO/14/-14/14 Arizona sunset Tor Bohemia slika ženka manje od trećine tijela 12.05.2014. C/C Teran Vala Li... Electra Boss-Tor
HR 10487 (FI40167/15) Issa slika ženka manje od trećine tijela 01.08.2009. C/C Zeus Rina
FI42737/14 Rumblerush's Frankie Gt Hollywood mužjak 05.06.2014. C/C Zeb Hrvatska dika Lulu
HUR 40331 Gaj Zagrebački biseri slika mužjak 22.04.1999. C/D Luks Arja Zagreba...
HR 10549 Naomi Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 06.12.2009. C/D Gord Zagreba... Vita
HUR 41404 Ala slika ženka 30.01.2005. D Rambo Ljupkov... Bora Ljupkovi...
HR 10006 CH-HR Alfa slika ženka više od trećine tijela 22.03.1992. 3 D Roni Kora
HUR 40347 Alka ženka 20.05.1999. 1 D Bili Burina
HUR 41054 Ch-HR. Amon Zagrebački biseri slika mužjak manje od trećine tijela 08.11.2002. 3 D Bingo Zagreba... Aria Zagreba...
HUR 40277 Archibald King All Petrina's slika mužjak manje od trećine tijela 15.01.1999. 1 D Car Bony-Tor Tina
HUR 40238 CH-HR Aria Zagrebački biseri slika ženka 03.10.1998. 1 D Aga Arja Zagreba...
HUR 41055 Asi Zagrebački biseri slika mužjak više od trećine tijela 08.11.2002. D Bingo Zagreba... Aria Zagreba...
HUR 41879 Aska Hrvatsko blago ženka 01.07.2009. D Maks Hrvatsko... Dona Hrvatsko...
HUR 40139 Bach slika mužjak 04.06.1997. 1 D Ares Rina
HUR 40143 Bea ženka više od trećine tijela 04.06.1997. 2 D Ares Rina
HUR 42053 CH-HR Beba slika ženka manje od trećine tijela 18.11.2003. 4 D Rex King-Tor ... Belka
HUR 40693 Belka slika ženka plašt 17.11.2000. 4 D Kondor King-T... Cea
HUR 41104 Beta King-Tor Croatia ženka 10.10.2002. 1 D Laki King-Tor... Rina King-Tor...
HUR 40144 Bornea ženka 04.06.1997. 3 D Ares Rina
BHRB 653 Bura slika ženka više od trećine tijela 04.03.2006. 3 D Vran Alpa
HUR 41361 Canon Ljupkovi tornjaci mužjak plašt 29.09.2004. D Rik Tornjaci Bora
HUR 41507 Dana Tor Podravski dragulji slika ženka manje od trećine tijela 28.04.2005. D Laki King-Tor... Beba
HUR 41918 Demon Boss-Tor slika mužjak više od trećine tijela 01.12.2009. D Schulz Gina
HUR 40167 CH-HR Dolly King-Tor Croatia slika ženka manje od trećine tijela 25.07.1997. 3 D Bili Rina Sokolova
HUR 41800 Dora slika ženka plašt 10.12.2007. D Ben Cvjetka Tor P...
HR 10925 Elina Boss-Tor slika ženka 07.06.2012. 1 D Armani Boss Tor Vita
HUR 40203 Ema King-Tor Croatia ženka 05.03.1998. D Boni Rina Sokolova
HUR 42039 Eva slika ženka plašt 18.10.2003. D Sole Sokolov Jagoda
HUR 41606 CHM-HR Jumbo Cro U Can slika mužjak plašt 20.11.2005. D Bosut Cro U Can Astra Cro U Can
HR 10665 CHM-HR Lela Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 14.08.2010. D Attila Gina
HR 10550 Nensi Boss-Tor slika ženka 06.12.2009. D Gord Zagreba... Vita
HUR 42081 JCH-SLO Nevera Vala Liburna slika ženka manje od trećine tijela 14.05.2013. D Vihor Vala Li... Tarsa Vala Li...
HR 11092 (BHR 1246) Nuša slika ženka više od trećine tijela 20.10.2011. D Lenox-Louis Rita
HUR 41830 Rea slika ženka plašt 16.03.2006. D Brundo Šara
HUR 40591 CHM-HR Rex King-Tor Croatia slika mužjak manje od trećine tijela 14.05.2000. 10 D Beki Rina Sokolova

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››