Lista pasa

5998 rezultata (51-100)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HDsortiraj uzlazno   otac   majka 
HUR 41423 Arpad slika mužjak manje od trećine tijela 22.02.2005. 2 A Laki King-Tor... Dea Zagrebač...
HR 10391 Arras Boss Tor slika mužjak manje od trećine tijela 24.11.2008. A Gord Zagreba... Gina
HUR 41053 Art Zagrebački biseri slika mužjak manje od trećine tijela 08.11.2002. 2 A Bingo Zagreba... Aria Zagreba...
HR 10329 CH-HR Artur Ljupkovi tornjaci slika mužjak više od trećine tijela 22.08.2008. 5 A Stam III od H... Sanja Ljupkov...
HR 10792 Arya slika ženka manje od trećine tijela 15.06.2011. A Nik Cro U Can Sabra
HR 10173 Asi Planinski vitez slika ženka manje od trećine tijela 19.06.2007. A Art Zagrebač... Rema Plehan
HUR 40860 Asija King-Tor Croatia ženka 09.07.2001. 1 A Cirus Maza King-Tor...
HUR 42031 Asta slika ženka manje od trećine tijela 11.10.2003. A Kon Zagrebač... Leda
HR 10385 Asta Boss Tor slika ženka manje od trećine tijela 24.11.2008. A Gord Zagreba... Gina
CMKU/TO/24/14 Asta Gulden Land ženka 30.10.2014. 1 A Bojovnik Rose
HR 10589 Astor Cro Canis slika mužjak više od trećine tijela 01.04.2010. 1 A Kod Diva
HUR 41769 Astor Od Laninih tornjaka slika mužjak više od trećine tijela 13.10.2007. 4 A Soni Lana Ljupkovi...
HUR 40406 CH-HR Astra slika ženka 18.09.1996. 6 A Dag Liza-Ara
HUR 42089 (BHRB 32949) Astra slika ženka više od trećine tijela 18.10.2010. 2 A Golan Sabaka
HUR 41767 Astra ženka manje od trećine tijela 04.09.2007. 1 A Lux King-Tor ... Tea Ljupkovi ...
BHR 639 Astra slika ženka manje od trećine tijela 25.05.2005. 3 A Ken King-Tor ... Bura
HR 11116 Astra Cro Dog slika ženka manje od trećine tijela 04.02.2014. 1 A Snow Boss Tor Zelma Boss-Tor
HUR 42015 Astra Cro U Can slika ženka više od trećine tijela 10.10.2003. 2 A Arči Alka Piasevoli
HR 10151 Astra iz srca Slavonije slika ženka 11.04.2007. 1 A Crash Luna iz srca ...
HR 10813 Astra od Gavranovića slika ženka više od trećine tijela 04.09.2011. A Negro Cro U Can Šara Cro U Can
HUR 41248 Atila King-Tor Croatia slika mužjak manje od trećine tijela 19.11.2003. A Rex King-Tor ... Dina
HUR 40891 Atina Canis Montanus ženka 23.09.2001. A Cirus Nesi King Tor...
HR 11785 (BHRB 34386) Atos slika mužjak 12.05.2017. A Bumbo Nora
HUR 40986 Atos King-Tor Croatia slika mužjak plašt 28.04.2002. 1 A Car Bony-Tor Rega King-Tor...
HUR 41806 (BHR 867) CHM-HR, CH-HR Attila slika mužjak više od trećine tijela 10.05.2007. 7 A Rundo-Roki Pepa
HUR 41081 CH-HR Azra Oršolić slika ženka više od trećine tijela 09.11.2002. 2 A Bleki Cea
HUR 42066 Badem Vala Liburna slika mužjak plašt 01.09.2012. A Gord Zagreba... Vila Velebita...
HR 10988 Bagdemagus Planinski vitez slika mužjak manje od trećine tijela 20.01.2013. A Garfild Rema Plehan
HR 10993 Baloo Planinski vitez slika ženka više od trećine tijela 20.01.2013. A Garfild Rema Plehan
HUR 40063 CHM-HR, CH-HR Bamba Zagrebački biseri slika ženka manje od trećine tijela 26.11.1995. 3 A Šarov (Peliv... Alfa
HR 10336 Bambina Boss Tor slika ženka 05.09.2008. A Gord Zagreba... Gala
HUR 40472 Bamby Bell All-Petrina's slika ženka plašt 31.10.1999. 1 A Bigo Dolly King-To...
BHR 617 Ban slika mužjak plašt 07.06.2005. A Rundo Arna
BHR 763 Ban od Vran planine slika mužjak manje od trećine tijela 20.04.2008. 3 A Grivo Alpina
BHR 1772 CH-BIH Ban-Sokol slika mužjak manje od trećine tijela 27.01.2013. 4 A Barun Aba
BHR 1146 CH-BIH Barun slika mužjak manje od trećine tijela 29.01.2011. 2 A Mrki od Tomis... Liva
CMKU/TO/27/16 JCH-SK, JCH-CZ, JCH-HR, CH-CZ Be my hurricane Tor Bohemia slika mužjak 12.02.2016. A Vulcan Boss-Tor Electra Boss-Tor
HR 10762 CHM-HR Beaa Ljupkovi potomci slika ženka više od trećine tijela 31.05.2011. 1 A Vil Ljupkovi ... Reta Ljupkovi...
HUR 40473 Beatrice All-Petrina's slika ženka više od trećine tijela 31.10.1999. 1 A Bigo Dolly King-To...
CMKU/TO/32/16 Beauty of Verona Tor Bohemia slika ženka 12.02.2016. A Vulcan Boss-Tor Electra Boss-Tor
HUR 40133 Beba slika ženka manje od trećine tijela 08.11.1996. 2 A Šarov Arna
HUR 41043 CHM-HR Beba Ljupkovi tornjaci ženka 05.08.2002. 5 A Rex King-Tor ... Bora
HR 10340 Beka Boss Tor slika ženka manje od trećine tijela 05.09.2008. A Gord Zagreba... Gala
HUR 40122 Beki slika mužjak 28.07.1996. 2 A Begi-Kuki Sali
HUR 41367 (BHUR 21243) Beki mužjak 14.05.2002. 2 A Tarzan od Tom... Meci
HUR 42007 Beki Canis Montanus ženka 22.06.2003. 2 A Arči Nesi King Tor...
HUR 40995 Bela ženka više od trećine tijela 12.05.2002. A Aga Beba
HR 10943 Bela Cro U Can slika ženka manje od trećine tijela 01.07.2012. 1 A Lun Cro U Can Taša Topolska
BHRB 31869 Bela od Crne Ramske slika ženka manje od trećine tijela 05.04.2008. 1 A Max od Crne R... Oluja od Crne...
HR 10991 Beladona Planinski vitez slika ženka manje od trećine tijela 20.01.2013. 1 A Garfild Rema Plehan

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 sljedeća ››