Lista pasa

5919 rezultata (1601-1650)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HDsortiraj uzlazno   otac   majka 
BHR 20033 Astor mužjak 01.09.2008. Ness Alfa
HR 10415 Astor mužjak 08.03.2009. Attila Hana Tor Podr...
HUR 40790 Astor mužjak 23.05.2001. Medi King-Tor... Alisa
BHRB 33718 Astor mužjak 12.10.2013. Amor Bela
BHR 1899 Astor mužjak 01.01.2014. Bos Boss Tor Sali-Šara
neupisan Astor mužjak 1
BHR 2380 Astor mužjak 20.06.2018. Toro Roza
HUR 40887 Astor Canis Montanus mužjak 23.09.2001. Cirus Nesi King Tor...
HR 11112 Astor Cro Dog slika mužjak manje od trećine tijela 04.02.2014. Snow Boss Tor Zelma Boss-Tor
HUR 42014 Astor Cro U Can mužjak 10.10.2003. Arči Alka Piasevoli
HUR 40984 Astor King-Tor Croatia mužjak manje od trećine tijela 28.04.2002. Car Bony-Tor Rega King-Tor...
HUR 41414 Astor King-Tor Croatia mužjak 18.01.2005. Laki King-Tor... Andy King-Tor...
HUR 41871 Astor Ljupkovi tornjaci mužjak 05.07.2009. Lando Ljupkov... Luna
BHR 20749 Astor od Meljančića slika mužjak 12.09.2001. 1 Lasi-Rambo Lana
HUR 41638 Astor od Novoselske šume slika mužjak manje od trećine tijela 02.08.2006. Iks Beki Canis Mo...
HR 10170 Astor Planinski vitez slika mužjak 19.06.2007. Art Zagrebačk... Rema Plehan
BHUR 20756 Astor-Bijeli mužjak 08.05.2000. Šarov (Medo) Lajka
HR 10423 Astorela ženka 08.03.2009. Attila Hana Tor Podr...
HUR 40494 Astorella ženka 25.11.1999. Bili Bornea
HR 10322 Astoria slika ženka manje od trećine tijela 19.08.2008. Zeus Rina
HR 10424 Astoria ženka 08.03.2009. Attila Hana Tor Podr...
HUR 40557 Astra ženka 04.03.2000. Slatki Sokolov Rona Zagrebač...
HUR 41169 Astra ženka 30.05.2003. Rex King-Tor ... Dana
HUR 40339 Astra ženka 10.07.1998. 6
HR 10113 Astra ženka 30.08.2006. Onyx King-Tor... Anka
BHUR 22141 Astra ženka 15.07.2005. Rambo IV Duva... Zana
BHUR 22053 Astra ženka 15.04.2005. Ank od Salkića Alka-Gara
RM 91 Astra ženka 30.10.1988. Šargo (Bugi) Bena
RM 460 Astra ženka 26.10.1995. Lav Bina
RM 198 Astra ženka 06.08.1991. Gujo-Mrljo Lesi
BHUR 20813 Astra ženka 17.07.2002. Ceki Dona
BHUR 20888 Astra ženka 13.01.2001. Roki Orka
BHUR 20905 Astra mužjak 05.06.2003. Lasi-Rambo Luna
BHUR 20912 Astra ženka 19.07.2003. Ari Urka od Salkića
BHUR 21312 Astra ženka 10.09.2002. Brino Astra-Šara IV
BHUR 21355 Astra ženka 02.12.2002. Tarzan od Tom... Sana
BHUR 21381 Astra ženka 26.12.2002. Miki Diva-Bubi
BHUR 21633 Astra ženka 04.02.2004. Bleki Zana
BHR 875 Astra slika ženka manje od trećine tijela 10.05.2007. Rundo-Roki Pepa
BHUR 838 Astra ženka 17.03.2007.
BHR 21685 Astra ženka 30.03.2004. Tin Bela
BHUR 22295 Astra ženka 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
HUR 41848 Astra ženka 04.11.2008. Brač Cro U Can Hina Cro U Can
BHR 1029 Astra ženka 3 Aga Šara
BHR 1895 Astra ženka 01.01.2014. Bos Boss Tor Sali-Šara
HUR 40659 Astra (2) Piasevoli ženka 04.10.2000. Bach Tena od Tomis...
JUR 20156 (BHUR 20156) Astra (Šara) ženka 1986. 1
BHRB 23115 Astra Bela ženka 2 Rundo Šara
HUR 40889 Astra Canis Montanus ženka 23.09.2001. Cirus Nesi King Tor...
HUR 40680 Astra Hrvatsko blago ženka 01.12.2000. Bobi Ciba Makarska

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››