Lista pasa

5904 rezultata (1901-1950)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HDsortiraj uzlazno   otac   majka 
HR 10777 Becks slika mužjak više od trećine tijela 28.06.2011. Negro Cro U Can Luna
JUR 20140 Bećar mužjak
HR 10758 Beeba Ljupkovi potomci slika ženka 31.05.2011. Vil Ljupkovi ... Reta Ljupkovi...
HUR 40705 Beg mužjak 06.12.2000. Dutch Bony-Tor Brina
RM 542 Begi mužjak 15.02.1998. Begi-Kuki Beta-Cura
JUR 20290 (RM 230) Begi-Kuki mužjak 28.02.1991. 11 Cetis Ala
BHR20566 Behar Miral Castle mužjak više od trećine tijela 24.09.2017. Ban-Sokol Melany Miral ...
RM 203 Bej mužjak 18.08.1990. Roni Bara (Endži)
BHR 543 Bek mužjak 17.05.2005. Šaro Amba
RM 15 Bek mužjak 10.06.1984. Brnjo Lajka
RM 42 Bek mužjak 13.04.1986. Aron-Fido Brnja-Lasa
BHR 22276 Bek mužjak 20.09.2005. Soko Monta
ZVRPPT 000008 Beka ženka 13.12.2005. Berg Žanka
RM 565 Bekan mužjak 19.04.1997. Zelo Šara
HUR 40198 Beki mužjak 12.01.1998. Roki Oluja
RM 181 Beki mužjak 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 60 Beki mužjak 09.08.1987. Aron-Fido Brnja-Lasa
HUR 41231 Beki iz srca Slavonije mužjak 05.01.2004. Bobi Lina Zagrebač...
HR 10621 Beki iz srca Slavonije slika ženka manje od trećine tijela 06.05.2010. Lion III od H... Sara Iz srca ...
HUR 41790 Beki od Novoselske šume mužjak 09.12.2007. Iks Jelka Cro U Can
BHUR 20614 Beki Soko mužjak 10.10.1997. 1 Šarov (Štampalov) Lajka
BHRB 22420 JCH-BIH Beki Sokolov slika mužjak manje od trećine tijela 03.04.2006. 3 Sokol Šara
BHRB 20633 Beki-Soko mužjak 10.10.1997. 1 Roki Bara Dona
HR 11590 Beky Cro U Can ženka 29.11.2016. Uran Cro U Can Mona
HUR 40124 Bela ženka 28.07.1996. 1 Begi-Kuki Sali
neupisana Bela ženka 1
HUR 40579 Bela ženka 06.05.2000. Bleki Astra
HUR 40685 Bela ženka 11.10.2000. Šaro Sema
BHR 389 Bela ženka 05.05.2004. Šaro-Grivo Šila-Brenda
BHR 514 Bela ženka 20.03.2005. Šaro Alona
JUR 20215 Bela ženka 01.06.1989. 1
HUR 40746 Bela ženka Ari Bera
HUR 40706 Bela ženka 06.12.2000. Dutch Bony-Tor Brina
BHUR 20310 8RM 567) CH-BiH Bela ženka 19.04.1997. 3 Zelo Šara
BHR 134 Bela ženka 14.09.2002. Miki Uma
BHR 20719 CH-BIH Bela slika ženka više od trećine tijela 14.06.2000. 2 Šarov (Medo) Arna-Brunda
neupisana Bela ženka 1
BHRB 21743 Bela ženka 1
BHR 544 Bela slika ženka 17.05.2005. Šaro Amba
BHR 695 Bela ženka 01.06.2006.
BHUR 21135 Bela ženka 03.01.2002. 1 Bilov od Salkića Bara - Gara
BHUR 20885 Bela ženka 22.06.2003. 1 Bleki Zana
BHUR 20277 Bela ženka 20.03.1995. 1 Astor Bina
RM 521 Bela ženka 24.08.1997. Laki Bela
RM 552 Bela ženka 10.10.1997. Roki Sema
RM 187 Bela ženka 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
BHR 339 Bela ženka 17.11.2002. Bigo
RM 473 Bela ženka 12.05.1996. Murđo-Šarov Alka
RM 231 Bela ženka 28.02.1991. Cetis Ala
BHRB 20767 Bela ženka 1

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››