Lista pasa

5930 rezultata (1601-1650)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otacsortiraj uzlazno   majka 
BHUR 20533 Drena-Bela ženka 19.09.1998. 2 Car-Bobi Dona
BHUR 20532 Dudi mužjak 19.09.1998. Car-Bobi Dona
HR 11475 Vasco Da Gamma All-Petrina's slika mužjak više od trećine tijela 01.05.2016. Casco Nicole Boss-Tor
HR 11474 Victoria Her Majesty All-Petrina's slika ženka više od trećine tijela 01.05.2016. Casco Nicole Boss-Tor
HR 11476 Vigor Et Veritas All-Petrina's slika mužjak više od trećine tijela 01.05.2016. Casco Nicole Boss-Tor
HR 11477 JCH-HR, CH-HR Vilma Veronica All-Petrina's slika ženka manje od trećine tijela 01.05.2016. 1 A Casco Nicole Boss-Tor
HR 11478 Violet Velvet All-Petrina's slika ženka više od trećine tijela 01.05.2016. A Casco Nicole Boss-Tor
HR 11063 Zacco All Petrina's slika mužjak više od trećine tijela 26.09.2013. A Casco Nicole Boss-Tor
HR 11064 Zaria All Petrina's slika ženka manje od trećine tijela 26.09.2013. 1 Casco Nicole Boss-Tor
HR 11065 Zarra All Petrina's slika ženka više od trećine tijela 26.09.2013. Casco Nicole Boss-Tor
HR 11061 CH-HR Zogar All Petrina's slika mužjak više od trećine tijela 26.09.2013. B Casco Nicole Boss-Tor
HR 11060 Zorg All Petrina's slika mužjak više od trećine tijela 26.09.2013. Casco Nicole Boss-Tor
HR 11059 Zorita All Petrina's slika ženka manje od trećine tijela 26.09.2013. A Casco Nicole Boss-Tor
HR 11062 Zorro All Petrina's slika mužjak više od trećine tijela 26.09.2013. A Casco Nicole Boss-Tor
BHUR 22284 Ahil mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22291 Ajax mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22289 Ambos mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22287 Amigo mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 20812 Anabela ženka 17.07.2002. Ceki Dona
BHUR 22296 Anda ženka 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22290 Arči mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22292 Argus mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22286 Arko mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22293 Aron mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22294 Aska ženka 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 22288 Asterix mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 20810 Astor mužjak 17.07.2002. Ceki Dona
BHUR 20813 Astra ženka 17.07.2002. Ceki Dona
BHUR 22295 Astra ženka 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
BHUR 20811 Atos mužjak 17.07.2002. Ceki Dona
BHUR 22285 Atos mužjak 30.09.2005. Ceki Arka Od Salkića
RM 183 Bar mužjak 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 180 Bari mužjak 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 186 Basa ženka 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 181 Beki mužjak 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 187 Bela ženka 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 188 Bera ženka 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 184 Biba ženka 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 182 Bimbo mužjak 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
RM 185 Bira ženka 19.06.1990. Celis-Šargo Žuja-Rea
JUR 20234 Gala ženka 13.11.1989. 1 Celis-Šargo Žuja-Rea
BHR 2456 Bagira slika ženka 17.06.2018. Cer Cvita
BHUR 20272 Ceki mužjak 17.01.1995. 1 Cer Cuka
BHUR 20291 Linda ženka 1993. 1 Cer Šara
HUR 40293 Moro mužjak 23.07.1994. Cer Bina
BHUR 20268 (RM 446) Noa-Žutača ženka 23.07.1994. 5 Cer Bina
RM 445 Nobo Bilov mužjak 23.07.1994. Cer Bina
JUR 100018 Rama ženka 13.10.1991. 3 Cer Ruta
RM 250 Roni mužjak 10.11.1991. Cer Šara
RM 249 Rundo mužjak 10.11.1991. 1 Cer Šara

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››