Lista pasa

5930 rezultata (1651-1700)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otacsortiraj uzlazno   majka 
BHR 963 Cura slika ženka 11.08.2009. 3 Certus Ursa
BHR 1936 Zigi mužjak 20.05.2014. Certus Lota
BHR 1941 Zuma ženka 20.05.2014. Certus Lota
JUR 20290 (RM 230) Begi-Kuki mužjak 28.02.1991. 11 Cetis Ala
RM 231 Bela ženka 28.02.1991. Cetis Ala
RM 228 Bigo mužjak 28.02.1991. Cetis Ala
RM 232 Bila ženka 28.02.1991. Cetis Ala
RM 229 Bongo mužjak 28.02.1991. Cetis Ala
BHR 736 Calma slika ženka više od trećine tijela 20.10.2007. Cezar Zana
BHR 737 Calumnia slika ženka više od trećine tijela 20.10.2007. Cezar Zana
BHR 733 Certus slika mužjak više od trećine tijela 20.10.2007. 2 Cezar Zana
BHR 734 Credo mužjak 20.10.2007. Cezar Zana
BHR 735 Culpa slika ženka više od trećine tijela 20.10.2007. 2 A Cezar Zana
BHR 102 Gala ženka 26.09.2002. Cezar Niki Riva's Dogs
BHR 100 Garo mužjak 26.09.2002. Cezar Niki Riva's Dogs
BHR 99 Grando mužjak 26.09.2002. Cezar Niki Riva's Dogs
BHR 103 Griva ženka 26.09.2002. Cezar Niki Riva's Dogs
BHR 101 Grivo mužjak 26.09.2002. Cezar Niki Riva's Dogs
BHR 112 Rajna ženka 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 109 Rea ženka 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 110 Rega ženka 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 108 Rem mužjak 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 111 Rina ženka 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 106 Ringo mužjak 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 107 Romul mužjak 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 105 Ron mužjak 04.10.2002. Cezar Nell Riva's Dogs
BHR 104 CH-BiH Roni slika mužjak više od trećine tijela 04.10.2002. 6 Cezar Nell Riva's Dogs
BHRB 32835 Soko mužjak 06.07.2010. Cezar Cera
HR 11786 Virma Dalmatinski vrisak ženka 27.07.2018. Cezar Tara Dalmatin...
BHUR 20872 Akna ženka 15.11.2000. Cezar Makarski Bela
BHUR 20876 Alda ženka 15.11.2000. 1 Cezar Makarski Bela
BHUR 20995 Alk mužjak 06.05.2001. Cezar Makarski Biza
BHUR 20868 Amos mužjak 15.11.2000. Cezar Makarski Bela
BHUR 20871 CHM-BIH Anda ženka 15.11.2000. 4 Cezar Makarski Bela
BHUR 20869 Andar mužjak 15.11.2000. Cezar Makarski Bela
BHUR 20996 Andi mužjak 06.05.2001. Cezar Makarski Biza
BHUR 20875 Arga ženka 15.11.2000. Cezar Makarski Bela
BHUR 20870 Argon mužjak 15.11.2000. Cezar Makarski Bela
BHUR 20873 Aria ženka 15.11.2000. Cezar Makarski Bela
BHUR 20997 Arion mužjak 06.05.2001. Cezar Makarski Biza
BHUR 20874 Arka ženka 15.11.2000. Cezar Makarski Bela
BHUR 20867 Astor mužjak 15.11.2000. Cezar Makarski Bela
BHUR 20866 Atila mužjak 15.11.2000. Cezar Makarski Bela
BHR 20990 Rex mužjak 28.05.2001. Cezar Makarski Runda
BHR 20987 Riki mužjak 28.05.2001. Cezar Makarski Runda
BHR 20986 Roki mužjak 28.05.2001. 3 Cezar Makarski Runda
BHR 20988 Roni mužjak 28.05.2001. Cezar Makarski Runda
BHR 20989 Rosi mužjak 28.05.2001. Cezar Makarski Runda
BHRB 21719 Zana od Haračića slika ženka 13.06.2004. 4 Chico Rina
HUR 40857 Ada King-Tor Croatia ženka 09.07.2001. Cirus Maza King-Tor...

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››