Lista pasa

6016 rezultata (3551-3600)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otacsortiraj uzlazno   majka 
PKR.WU.II-14527 Ali-Baba Malowana Izba mužjak 06.09.2012. Popaj Cro U Can Tonja Cro U Can
PKR.WU.II-14532 Aqua Vita Malowana Izba ženka 06.09.2012. 2 Popaj Cro U Can Tonja Cro U Can
PKR.WU.II-14529 Aslan Malowana Izba mužjak 06.09.2012. Popaj Cro U Can Tonja Cro U Can
PKR.WU.II-122342 CHPL Cayenne Malowana Izba ženka 1 Popaj Cro U Can Tonja Cro U Can
HR 11621 Šiva Ljupkovi tornjaci ženka 20.03.2017. 1 Porin Jeny Ljupkovi...
HR 11852 Una Vala Liburna slika ženka manje od trećine tijela 24.07.2019. A Porin Fritula Vala ...
BHRB 33920 Šmeki mužjak 04.01.2015. Prle Brenda
HR 10048 Dandy Bony-Tor mužjak 07.04.1997. Rabić Sokolova Bella-Astra B...
HR 10052 Dik Bony-Tor mužjak 07.04.1997. Rabić Sokolova Bella-Astra B...
HR 10051 Dolly Bony-Tor slika ženka 07.04.1997. 1 Rabić Sokolova Bella-Astra B...
HR 10046 Don Bony-Tor mužjak 07.04.1997. Rabić Sokolova Bella-Astra B...
HR 10049 Duke Bony-Tor mužjak 07.04.1997. Rabić Sokolova Bella-Astra B...
HR 10047 Dutch Bony-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 07.04.1997. 2 A Rabić Sokolova Bella-Astra B...
HUR 40871 (BHUR 21474) Aba ženka 09.07.2001. Rambo Aba
RM 272 Aba ženka 26.03.1991. Rambo Mala
HUR 40872 Aca ženka 09.07.2001. Rambo Aba
RM 269 Aci mužjak 26.03.1991. Rambo Mala
HUR 40873 Ada ženka 09.07.2001. Rambo Aba
RM 271 Ada ženka 26.03.1991. Rambo Mala
RM 273 Aka ženka 26.03.1991. Rambo Mala
HUR 40874 Alfa ženka 09.07.2001. Rambo Aba
HUR 40876 Alka ženka 09.07.2001. Rambo Aba
BHUR 20563 Amanda (Dilaverova starija) ženka 1992. 2 Rambo Šara
HUR 40300 (RM 267) Ami (Šargo) mužjak 26.03.1991. 2 Rambo Mala
HUR 40057 Amor mužjak 23.07.1994. Rambo Buba
RM 270 Ara ženka 26.03.1991. Rambo Mala
HUR 40875 Ara (Lisa) ženka 09.07.2001. 1 Rambo Aba
HUR 40870 Ari mužjak 09.07.2001. Rambo Aba
RM 266 Ari mužjak 26.03.1991. 2 Rambo Mala
HUR 40095 Arna ženka 23.07.1994. 3 Rambo Buba
HUR 40311 (RM 268) As mužjak 26.03.1991. Rambo Mala
HUR 40869 As mužjak 09.07.2001. Rambo Aba
RM 430 Bana ženka 20.02.1995. Rambo Buba
BHRB 20707 (RM 296) Bara ženka 20.03.1991. 2 Rambo Gala
RM 291 Bari mužjak 20.03.1991. Rambo Gala
RM 426 Bari mužjak 20.02.1995. Rambo Buba
RM 292 Bena ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 431 Bena ženka 20.02.1995. Rambo Buba
RM 290 Beni mužjak 20.03.1991. Rambo Gala
RM 425 Beni mužjak 20.02.1995. Rambo Buba
RM 428 Beta ženka 20.02.1995. Rambo Buba
RM 297 Biba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 429 Bina ženka 20.02.1995. Rambo Buba
RM 298 Binjo mužjak 20.03.1991. Rambo Gala
RM 295 Bira ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 294 Boba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
RM 427 Boni mužjak 20.02.1995. Rambo Buba
RM 293 Buba ženka 20.03.1991. Rambo Gala
HUR 40045 CH-HR Aga slika mužjak više od trećine tijela 25.12.1994. 12 A Rambo (Dilaverov) Cura
HUR 40941 Atila slika mužjak plašt 25.12.1994. 2 Rambo (Dilaverov) Cura

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 sljedeća ››