Lista pasa

5930 rezultata (4901-4950)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HD   otacsortiraj uzlazno   majka 
BHR 21388 Gara ženka 1 Šarov Mujagin Šara
BHUR 21976 Rea - Lasa ženka 01.03.2005. Šarov Mujagin Šara
BHUR 21975 Rea - Lisa ženka 01.03.2005. Šarov Mujagin Šara
BHUR 21974 Reks mužjak 01.03.2005. Šarov Mujagin Šara
BHR 673 Dalila slika ženka 20.04.2006. E1 Šarov od Tomi... Biga
BHR 675 Dama slika ženka manje od trećine tijela 20.04.2006. Šarov od Tomi... Biga
BHR 672 Dandi mužjak 20.04.2006. Šarov od Tomi... Biga
BHR 671 Dingo slika mužjak više od trećine tijela 20.04.2006. 1 A Šarov od Tomi... Biga
BHR 674 Dona slika ženka više od trećine tijela 20.04.2006. 1 A Šarov od Tomi... Biga
BHRB 22514 Mikica slika ženka 1 Šarov od Tomi... Ciga
BHR 683 Tara od fra Petra slika ženka 26.04.2006. Šarov od Tomi... Cura
BHR 680 Tigar od fra Petra slika mužjak 26.04.2006. Šarov od Tomi... Cura
BHR 679 Tin od fra Petra slika mužjak manje od trećine tijela 26.04.2006. Šarov od Tomi... Cura
BHR 682 Tina od fra Petra ženka 26.04.2006. Šarov od Tomi... Cura
BHR 681 Toro od fra Petra mužjak 26.04.2006. Šarov od Tomi... Cura
BHUR 22358 Veda od Salkića ženka 08.01.2006. 1 Šarov od Tomi... Babuška od Sa...
BHR 180 Vitez Ramski mužjak 25.01.2003. Šeri od Tomis... Lasa od Tomis...
BHR 181 Vuga ženka 25.01.2003. Šeri od Tomis... Lasa od Tomis...
BPP 00184 Gemi mužjak 1 Štef Dona
HR 11728 Februar Ispod Svetog Križa mužjak 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11726 Feral Ispod Svetog Križa mužjak 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11727 Flavio Ispod Svetog Križa slika mužjak 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11730 Fritula Ispod Svetog Križa ženka 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11729 Frula Ispod Svetog Križa ženka 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
HR 11725 Frutek Ispod Svetog Križa mužjak 08.01.2018. Šute Diva Ispod Sv...
BHR 1241 Šela ženka 07.10.2011. Šute Randa
HR 11002 (BHR 1240) CH-HR Šila slika ženka manje od trećine tijela 07.10.2011. A Šute Randa
BHR 1239 Šimelda slika ženka 07.10.2011. 1 Šute Randa
BHR 1237 Šina ženka 07.10.2011. Šute Randa
HR 11090 (BHR 1238) CH-HR Šiva slika ženka manje od trećine tijela 07.10.2011. 4 A Šute Randa
BHR 1235 Šomi mužjak 07.10.2011. Šute Randa
BHR 1236 Šoni mužjak 07.10.2011. Šute Randa
BHR 1234 Šunje mužjak 07.10.2011. Šute Randa
BHR 1233 Šute mužjak 07.10.2011. Šute Randa
HR 11142 Tacker Zlatna šapa slika mužjak 27.03.2014. D Šute Elina Boss-Tor
HR 11143 Tasha Zlatna šapa slika ženka 27.03.2014. Šute Elina Boss-Tor
HR 11141 Taylor Zlatna šapa slika mužjak 27.03.2014. Šute Elina Boss-Tor
HR 11145 Tayson Zlatna šapa slika mužjak 27.03.2014. Šute Elina Boss-Tor
HR 11138 Tess Zlatna šapa slika ženka 27.03.2014. C Šute Elina Boss-Tor
HR 11140 Tessie Zlatna šapa slika ženka 27.03.2014. Šute Elina Boss-Tor
HR 11137 Thai Zlatna šapa slika mužjak 27.03.2014. Šute Elina Boss-Tor
HR 11144 Thom Zlatna šapa slika mužjak 27.03.2014. Šute Elina Boss-Tor
HR 11146 Tommy Zlatna šapa slika mužjak 27.03.2014. Šute Elina Boss-Tor
HR 11139 Tracy Zlatna šapa slika ženka 27.03.2014. Šute Elina Boss-Tor
BHRB 0000424 Tinka ženka 07.06.2006. Tajson Ljupko... Pepa
BHRB 0000423 Tvrdi slika mužjak više od trećine tijela 07.06.2006. Tajson Ljupko... Pepa
BHR 493 Baster mužjak 15.04.2004. Tajson od Tom... Kala
BHR 492 Ben mužjak 15.04.2004. Tajson od Tom... Kala
BHR 491 Best-Zoro mužjak 15.04.2004. 1 Tajson od Tom... Kala
HUR 40767 Rajna Tornjaci ženka 26.05.2001. Tajson od Tom... Ebony Bony-Tor

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 sljedeća ››