Sadin Huseđinović

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHRB 30845 Aleks slika mužjak manje od trećine tijela 14.06.2004. 1 Džango Aska
BHRB 31474 Sabaka slika ženka 02.09.2006. 2 Mrki Hrvatsko... Dori
BHRB 31741 Dina-Maša slika ženka manje od trećine tijela 15.05.2007. 3 Mrki Hrvatsko... Blanka
BHRB 32460 Golan slika mužjak manje od trećine tijela 25.10.2007. 4 Roni Lara
BHRB 32143 Bisa ženka 25.08.2008. 1 Mrki Hrvatsko... Dobra Cro U Can
BHRB 32299 Brundo slika mužjak manje od trećine tijela 29.12.2008. Golan Dina-Maša
BHRB 32498 Lari slika mužjak 26.09.2009. 2 A Golan Dina-Maša
BHRB 32830 Sarabi slika ženka manje od trećine tijela 02.06.2010. 1 Golan Dina-Maša
BHRB 32826 Simba slika mužjak manje od trećine tijela 02.06.2010. Golan Dina-Maša
BHRB 32948 Aska slika ženka manje od trećine tijela 18.10.2010. 1 Golan Sabaka
HR 10743 Clinton slika mužjak manje od trećine tijela 28.04.2011. 1 Attila Sindy Boss Tor
BHRB 33504 Amor slika mužjak manje od trećine tijela 05.07.2012. 3 A Aleks Aska
BHR 1820 Tayson slika mužjak više od trećine tijela 27.06.2013. Kan-Šarov Alka od Crne ...
BHRB 33741 Šara slika ženka manje od trećine tijela 15.10.2013. 1 A Amor Bisa
BHR 1956 Princeza slika ženka manje od trećine tijela 10.07.2014. Šaro Astra
BHR 2107 Tila slika ženka više od trećine tijela 15.04.2015. 1 Kuso Lota
HR 11323 Zlatna šapa Camen slika mužjak više od trećine tijela 28.05.2015. Lari Šindra
BHRB 34374 Bobi slika mužjak manje od trećine tijela 29.07.2017. Lari Tila

moj uzgoj:

29.07.2017.
otac: BHRB 32498 mužjak Lari slika
majka: BHR 2107 ženka više od trećine tijela Tila slika
BHRB 34374 mužjak manje od trećine tijela Bobi slika

16.01.2015.
otac: HR 11094 (BHR 1731) mužjak više od trećine tijela Bojovnik slika
majka: BHRB 33741 ženka manje od trećine tijela Šara slika
BHRB 33940 mužjak Ch-BIH Toro slika
BHRB 33942 ženka CH-HR Tina
BHRB 33943 ženka Toka - Šarićeva

17.09.2014.
otac: HR 10743 mužjak manje od trećine tijela Clinton slika
majka: BHRB 31474 ženka Sabaka slika
BHRB 33861 mužjak Rambo slika

05.05.2014.
otac: BHRB 33504 mužjak manje od trećine tijela Amor slika
majka: BHRB 32830 ženka manje od trećine tijela Sarabi slika
HR 11490 (BHRB 33822) ženka manje od trećine tijela Biga slika

15.10.2013.
otac: BHRB 33504 mužjak manje od trećine tijela Amor slika
majka: BHRB 32143 ženka Bisa
BHR 33740 mužjak više od trećine tijela Šarov slika
BHRB 33741 ženka manje od trećine tijela Šara slika

05.07.2012.
otac: BHRB 30845 mužjak manje od trećine tijela Aleks slika
majka: BHRB 32948 ženka manje od trećine tijela Aska slika
BHRB 33504 mužjak manje od trećine tijela Amor slika

18.10.2010.
otac: BHRB 32460 mužjak manje od trećine tijela Golan slika
majka: BHRB 31474 ženka Sabaka slika
BHRB 32948 ženka manje od trećine tijela Aska slika
HUR 42089 (BHRB 32949) ženka više od trećine tijela Astra slika

02.06.2010.
otac: BHRB 32460 mužjak manje od trećine tijela Golan slika
majka: BHRB 31741 ženka manje od trećine tijela Dina-Maša slika
BHRB 32826 mužjak manje od trećine tijela Simba slika
BHRB 32830 ženka manje od trećine tijela Sarabi slika

26.09.2009.
otac: BHRB 32460 mužjak manje od trećine tijela Golan slika
majka: BHRB 31741 ženka manje od trećine tijela Dina-Maša slika
BHRB 32498 mužjak Lari slika

29.12.2008.
otac: BHRB 32460 mužjak manje od trećine tijela Golan slika
majka: BHRB 31741 ženka manje od trećine tijela Dina-Maša slika
BHRB 32299 mužjak manje od trećine tijela Brundo slika

moje fotografije:

slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika

natrag povratak