Sadin Huseđinović

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHRB 30845 Aleks slika mužjak manje od trećine tijela 14.06.2004. 1 Džango Aska
BHRB 31474 Sabaka slika ženka 02.09.2006. 2 Mrki Hrvatsko... Dori
BHRB 31741 Dina-Maša slika ženka manje od trećine tijela 15.05.2007. 3 Mrki Hrvatsko... Blanka
BHRB 32460 Golan slika mužjak manje od trećine tijela 25.10.2007. 4 Roni Lara
BHRB 32143 Bisa ženka 25.08.2008. 1 Mrki Hrvatsko... Dobra Cro U Can
BHRB 32299 Brundo slika mužjak manje od trećine tijela 29.12.2008. Golan Dina-Maša
BHRB 32498 Lari slika mužjak 26.09.2009. 1 A Golan Dina-Maša
BHRB 32830 Sarabi slika ženka manje od trećine tijela 02.06.2010. 1 Golan Dina-Maša
BHRB 32826 Simba slika mužjak manje od trećine tijela 02.06.2010. Golan Dina-Maša
BHRB 32948 Aska slika ženka manje od trećine tijela 18.10.2010. 1 Golan Sabaka
HR 10743 Clinton slika mužjak manje od trećine tijela 28.04.2011. 1 Attila Sindy Boss Tor
BHRB 33504 Amor slika mužjak manje od trećine tijela 05.07.2012. 3 A Aleks Aska
BHR 1820 Tayson slika mužjak više od trećine tijela 27.06.2013. Kan-Šarov Alka od Crne ...
BHRB 33741 Šara slika ženka manje od trećine tijela 15.10.2013. 1 A Amor Bisa
BHR 1956 Princeza slika ženka manje od trećine tijela 10.07.2014. Šaro Astra
BHR 2107 Tila slika ženka više od trećine tijela 15.04.2015. Kuso Lota
HR 11323 Zlatna šapa Camen slika mužjak više od trećine tijela 28.05.2015. Lari Šindra

moj uzgoj:

16.01.2015.
otac: HR 11094 (BHR 1731) mužjak više od trećine tijela Bojovnik slika
majka: BHRB 33741 ženka manje od trećine tijela Šara slika
BHRB 33940 mužjak Ch-BIH Toro slika
BHRB 33942 ženka CH-HR Tina
BHRB 33943 ženka Toka - Šarićeva

17.09.2014.
otac: HR 10743 mužjak manje od trećine tijela Clinton slika
majka: BHRB 31474 ženka Sabaka slika
BHRB 33861 mužjak Rambo slika

05.05.2014.
otac: BHRB 33504 mužjak manje od trećine tijela Amor slika
majka: BHRB 32830 ženka manje od trećine tijela Sarabi slika
HR 11490 (BHRB 33822) ženka manje od trećine tijela Biga slika

15.10.2013.
otac: BHRB 33504 mužjak manje od trećine tijela Amor slika
majka: BHRB 32143 ženka Bisa
BHR 33740 mužjak više od trećine tijela Šarov slika
BHRB 33741 ženka manje od trećine tijela Šara slika

05.07.2012.
otac: BHRB 30845 mužjak manje od trećine tijela Aleks slika
majka: BHRB 32948 ženka manje od trećine tijela Aska slika
BHRB 33504 mužjak manje od trećine tijela Amor slika

18.10.2010.
otac: BHRB 32460 mužjak manje od trećine tijela Golan slika
majka: BHRB 31474 ženka Sabaka slika
BHRB 32948 ženka manje od trećine tijela Aska slika
HUR 42089 (BHRB 32949) ženka više od trećine tijela Astra slika

02.06.2010.
otac: BHRB 32460 mužjak manje od trećine tijela Golan slika
majka: BHRB 31741 ženka manje od trećine tijela Dina-Maša slika
BHRB 32826 mužjak manje od trećine tijela Simba slika
BHRB 32830 ženka manje od trećine tijela Sarabi slika

26.09.2009.
otac: BHRB 32460 mužjak manje od trećine tijela Golan slika
majka: BHRB 31741 ženka manje od trećine tijela Dina-Maša slika
BHRB 32498 mužjak Lari slika

29.12.2008.
otac: BHRB 32460 mužjak manje od trećine tijela Golan slika
majka: BHRB 31741 ženka manje od trećine tijela Dina-Maša slika
BHRB 32299 mužjak manje od trećine tijela Brundo slika

moje fotografije:

slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika

natrag povratak