Mile Nogalo

uzgajivačnica Herceg-Bos-Tor

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHR 1773 CH-BIH Bil slika mužjak 27.01.2013. 2 A Barun Aba
BHR 1949 Svilaja ženka 25.03.2014. 1 A Barun Arijadna
BHR 1975 Alf mužjak 22.10.2014. Uriah Bela
BHR 2219 Gera slika ženka 15.10.2016. 1 Tarzan Luna
BHR 2240 Excalibur slika mužjak 29.03.2017. 1 Bigo Svilaja
BHR 2432 Rea slika ženka 27.05.2018. 1 Excalibur Gera
BHR 2430 Rudi slika mužjak 27.05.2018. Excalibur Gera
Bela ženka 1

moj uzgoj:

30.01.2020. HERCEG-BOS-TOR
otac: BHR 1773 mužjak CH-BIH Bil slika
majka: BHR 2432 ženka Rea slika
BHR 12593 mužjak Taurus Herceg-Bos-Tor slika
BHR 12594 mužjak Tenk Herceg-Bos-Tor slika
BHR 12592 mužjak plašt Terex Herceg-Bos-Tor slika
BHR 12591 mužjak Titan Herceg-Bos-Tor slika

27.05.2018.
otac: BHR 2240 mužjak Excalibur slika
majka: BHR 2219 ženka Gera slika
BHR 2430 mužjak Rudi slika
BHR 2432 ženka Rea slika

29.03.2017.
otac: BHR 1192 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Bigo slika
majka: BHR 1949 ženka Svilaja
BHR 2240 mužjak Excalibur slika

22.10.2014.
otac: mužjak Uriah
majka: ženka Bela
BHR 1975 mužjak Alf

moje fotografije:

slika slika slika slika slika

natrag povratak