Alena Zelínková

uzgajivačnica von Wapensdorf

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
CMKU/TO/43/17 Cupra Seraphina Tor Bohemia ženka manje od trećine tijela 09.03.2017. 1 A Vulcan Boss-Tor Electra Boss-Tor
HR 11755 (CMKU/TO/59/18) Nubian Dalmatinski vrisak slika mužjak 17.03.2018. A Lange Utaja
CMKU/TO/82/19 Arriva Tor Bohemia von Wapensdorf ženka plašt 02.10.2019. Lebonni Cupra Seraphi...

moj uzgoj:

02.10.2019. VON WAPENSDORF
otac: HR 11820 (BHR 2303) mužjak plašt Lebonni
majka: CMKU/TO/43/17 ženka manje od trećine tijela Cupra Seraphina Tor Bohemia
CMKU/TO/76/19 mužjak Accio Tor Bohemia von Wapensdorf
CMKU/TO/77/19 mužjak Aquamenti Torbohemia von Wapensdorf
CMKU/TO/78/19 mužjak plašt Arrow Tor Bohemia von Wapensdorf
CMKU/TO/79/19 mužjak plašt Auripercussor Tor B von Wapensdorf
CMKU/TO/80/19 ženka Alienata Soror Tor B von Wapensdorf
CMKU/TO/81/19 ženka plašt Arania Tor Bohemia von Wapensdorf
CMKU/TO/82/19 ženka plašt Arriva Tor Bohemia von Wapensdorf
CMKU/TO/83/19 ženka Ascendia Tor Bohemia von Wapensdorf
CMKU/TO/84/19 ženka plašt Avena Tor Bohemia von Wapensdorf

natrag povratak