Ilija Smiljanić

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
HUR 40085 (BHR 00352) Luks slika mužjak 09.03.1996. 5 A Medi Rega
BHRB 0000350 Alpa slika ženka više od trećine tijela 14.08.2000. 5 Luks Šara
BHRB 0000437 Sjever slika mužjak 14.08.2000. 2 Luks Šara
HR 11486 Šuri Dalmatinski vrisak slika mužjak 10.05.2016. Luso Šara
neupisana Šara ženka 1
neupisana Šara slika ženka 2
neupisana Šara ženka 1
BHUR 20808 Lux mužjak 2 Roki Sema

moj uzgoj:

01.06.2007.
otac: BHRB 0000407 mužjak manje od trećine tijela Sokol slika
majka: BHRB 0000350 ženka više od trećine tijela Alpa slika
BHR 890 mužjak Rundo slika
BHR 892 ženka više od trećine tijela Rega slika

25.11.2006.
otac: BHRB 0000407 mužjak manje od trećine tijela Sokol slika
majka: neupisana ženka Šara slika
BHUR ženka manje od trećine tijela Lajka slika
BHRB 0000413 ženka Lola

05.10.2006.
otac: BHRB 0000356 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Roni slika
majka: BHRB 0000350 ženka više od trećine tijela Alpa slika
BHR 761 mužjak plašt Grivo slika
BHR 765 ženka više od trećine tijela Gana slika
BHR 763 ženka više od trećine tijela Griva slika

04.03.2006.
otac: BHRB 0000336 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Vran slika
majka: BHRB 0000350 ženka više od trećine tijela Alpa slika
BHRB 653 ženka više od trećine tijela Bura slika

27.03.2003.
otac: BHRB 23624 mužjak Tarzan
majka: BHRB 23625 ženka Bela
BHRB 0000336 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Vran slika

04.10.2002.
otac: HUR 40085 (BHR 00352) mužjak Luks slika
majka: neupisana ženka Šara
BHRB 0000379 mužjak CH-BIH Šaro slika

14.08.2000.
otac: HUR 40085 (BHR 00352) mužjak Luks slika
majka: neupisana ženka Šara slika
BHRB 0000350 ženka više od trećine tijela Alpa slika

14.08.2000.
otac: HUR 40085 (BHR 00352) mužjak Luks slika
majka: neupisana ženka Šara
BHRB 0000437 mužjak Sjever slika

moje fotografije:

slika slika

natrag povratak