Janko Meljančić

uzgajivačnica Od Meljančića

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legalasortiraj silazno   HD   otac   majka 
HUR 40169 (BHUR 20298) Luna ženka 17.06.1996. 5 Lav Alfa
BHUR 20750 Ara od Meljančića ženka 12.09.2001. 2 Lasi-Rambo Lana
HUR 40287 (BHUR 20327) Belina ženka 10.09.1996. 2 Šarov Jana-Bela
HUR 40288 (JUR 20302) Jana-Bela ženka 08.04.1991. 2 Atos (Soko) Lola
HUR 40298 (BHUR 20337) Lana ženka 01.11.1997. 2 Murđo-Šarov Luna
HUR 40310 Lana ženka 2 Ami (Šargo) Luna

moj uzgoj:

03.09.2005.
otac: BHUR 20676 mužjak Dren Šaro
majka: BHUR 20750 ženka Ara od Meljančića
BHRB 22264 ženka Gora
HUR 41630 (20213/B) ženka više od trećine tijela Gara slika

28.08.2003. OD MELJANČIĆA
otac: BHUR 20676 mužjak Dren Šaro
majka: BHUR 20750 ženka Ara od Meljančića
BHUR 21511 mužjak Rambo
BHUR 21512 mužjak Rando
BHUR 21513 mužjak Rendi
BHUR 21514 mužjak Rocky
BHUR 21510 mužjak Roki
BHUR 21515 ženka Ronda

05.06.2003.
otac: HUR 40302 (BHUR 20325) mužjak Lasi-Rambo
majka: HUR 40169 (BHUR 20298) ženka Luna
BHUR 20904 mužjak Amor
BHUR 20903 mužjak Ari
BHUR 20905 mužjak Astra
BHUR 20906 ženka Aba

01.05.2002.
otac: HUR 40302 (BHUR 20325) mužjak Lasi-Rambo
majka: HUR 40169 (BHUR 20298) ženka Luna
BHR 20803 mužjak Rik Boni
BHR 20801 mužjak Roki
BHR 20802 mužjak Ron Murdžo

02.12.2001.
otac: HUR 40305 (BHUR 20525) mužjak Dren
majka: HUR 40298 (BHUR 20337) ženka Lana
HUR 40953 mužjak Bari
HUR 40954 mužjak Bagi
HUR 40955 mužjak Bobi
HUR 40956 mužjak Bucko
HUR 40957 ženka Bara
HUR 40958 ženka Bilka

12.09.2001. OD MELJANČIĆA
otac: HUR 40302 (BHUR 20325) mužjak Lasi-Rambo
majka: HUR 40310 ženka Lana
BHUR 20748 mužjak Amor od Meljančića
BHR 20749 mužjak Astor od Meljančića slika
BHUR 20750 ženka Ara od Meljančića

07.02.2001.
otac: HUR 40302 (BHUR 20325) mužjak Lasi-Rambo
majka: HUR 40169 (BHUR 20298) ženka Luna
BHUR 20719 mužjak Amor
BHUR 20721 mužjak Astor
BHUR 20720 ženka Ara

04.04.2000.
otac: HUR 40302 (BHUR 20325) mužjak Lasi-Rambo
majka: HUR 40310 ženka Lana
BHUR 20722 mužjak Amor
BHUR 20723 ženka Ara

03.01.2000.
otac: HUR 40305 (BHUR 20525) mužjak Dren
majka: HUR 40298 (BHUR 20337) ženka Lana
HUR 40506 mužjak As
HUR 40507 (BHUR 21588) ženka Ala
HUR 40508 ženka Aca
HUR 40509 ženka Ada

04.07.1999.
otac: JUR 20252 mužjak Lari
majka: HUR 40288 (JUR 20302) ženka Jana-Bela
HUR 40359 ženka Gina
HUR 40360 ženka Greta-Bela
HUR 40361 mužjak Grom
HUR 40362 mužjak Gile

17.04.1999.
otac: JUR 20252 mužjak Lari
majka: HUR 40287 (BHUR 20327) ženka Belina
HUR 40363 (BHUR 20844) ženka Ara-Rina

13.04.1999.
otac: JUR 20252 mužjak Lari
majka: HUR 40169 (BHUR 20298) ženka Luna
HUR 40364 ženka Bila (?)
HUR 40365 ženka Bila (?)
HUR 40366 mužjak Bor

08.04.1998.
otac: HUR 40302 (BHUR 20325) mužjak Lasi-Rambo
majka: HUR 40287 (BHUR 20327) ženka Belina
BHUR 20521 (RM 568) mužjak Boni
RM 570 ženka Bara
RM 569 ženka Bina
RM 571 ženka Bona
HUR 40289 ženka Bira

01.11.1997.
otac: JUR 20282 mužjak Murđo-Šarov
majka: HUR 40169 (BHUR 20298) ženka Luna
BHUR 20593 (RM 529) ženka Lena-Minja
RM 531 ženka Lira
RM 530 ženka Lona
RM 534 ženka Lora
HUR 40298 (BHUR 20337) ženka Lana
HUR 40301 (RM 525) mužjak Lesi
HUR 40303 (RM 526) mužjak Liso-Rej
HUR 40340 (RM 528) ženka Lara

10.09.1996.
otac: JUR 20326 (BHUR 20326) mužjak Šarov
majka: HUR 40288 (JUR 20302) ženka Jana-Bela
HUR 40287 (BHUR 20327) ženka Belina

natrag povratak