Josip Bradica

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
HUR 40346 Alfa ženka 20.05.1999. 2 Bili Burina

moj uzgoj:

17.06.2001.
otac: HUR 40351 mužjak više od trećine tijela CH-HR Medo King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40346 ženka Alfa
HUR 40815 mužjak Luks
HUR 40816 mužjak Lord
HUR 40817 mužjak Lari
HUR 40818 mužjak Luka
HUR 40819 mužjak Leo
HUR 40820 ženka Lajka
HUR 40821 ženka Luna
HUR 40822 ženka Lora
HUR 40823 ženka Linda

23.10.2000.
otac: HUR 40199 mužjak Eron King-Tor Croatia
majka: HUR 40346 ženka Alfa
HUR 40661 mužjak Javor
HUR 40662 ženka Jasenka
HUR 40663 mužjak Jablan
HUR 40664 mužjak Janez
HUR 40665 ženka Jozefina
HUR 40666 ženka Julka
HUR 40667 ženka Jana

natrag povratak