dr. Alen Salkić

uzgajivačnica Od Salkića

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHUR 20335 (RM 535) Bina ženka 07.09.1996. Šargi Sony-Šara
RM 560 Arna-Brunda ženka 22.03.1998. 5 Atos (Brundo) Šara
BHR 20663 Lasa od Salkića ženka 1999. 2 Šarov (Medo) Bela
BHUR 20604 Runda ženka 1999. 2 Bilov Šara
BHUR 21441 JCH-BiH Babuška od Salkića slika ženka više od trećine tijela 14.06.2003. 4 Bilov od Salkića Arna-Brunda
BHUR 22472 Bilov od Salkića mužjak 01.06.2006. 2 Berg Image
BHUR 20313 Burdov mužjak 1

moj uzgoj:

05.09.2007. OD SALKIĆA
otac: BHRB 22515 mužjak Bilov
majka: BHUR 21441 ženka više od trećine tijela JCH-BiH Babuška od Salkića slika
BHRB 31970 mužjak Ugar od Salkića

02.08.2006. OD SALKIĆA
otac: BHUR 329 mužjak Max
majka: BHUR 21441 ženka više od trećine tijela JCH-BiH Babuška od Salkića slika
BHUR 22563 mužjak Pako od Salkića
BHUR 22567 mužjak Pan od Salkića
BHUR 22566 mužjak Pik od Salkića
BHUR 22564 mužjak Pink od Salkića
BHUR 22565 ženka Pasha od Salkića

01.06.2006. OD SALKIĆA
otac: BHUR 21373 mužjak Berg slika
majka: BHUR 21694 ženka Image
BHUR 22472 mužjak Bilov od Salkića
BHR 22475 ženka više od trećine tijela Bijela od Salkića slika

08.01.2006. OD SALKIĆA
otac: BHR 329 mužjak više od trećine tijela CH-BiH Šarov od Tomislavgrada slika
majka: BHUR 21441 ženka više od trećine tijela JCH-BiH Babuška od Salkića slika
BHUR 22358 ženka Veda od Salkića

12.01.2005. OD SALKIĆA
otac: BHUR 21704 mužjak Sarand
majka: BHUR 21441 ženka više od trećine tijela JCH-BiH Babuška od Salkića slika
BHR 21903 ženka Megy od Salkića
BHR 21902 ženka Mrva od Salkića slika

25.11.2004.
otac: BHUR 21619 mužjak Bobi slika
majka: RM 560 ženka Arna-Brunda
BHUR 21866 mužjak Rundo

20.12.2003. OD SALKIĆA
otac: BHRB 20610 mužjak Bilov od Salkića slika
majka: BHR 21295 ženka Fidolina od Salkića
BHUR 21602 mužjak Ari Od Salkića
BHUR 21603 mužjak Atila Od Salkića
BHUR 21601 mužjak manje od trećine tijela Atos Brundo od Salkića slika
BHUR 21604 ženka Ara Od Salkića
BHUR 21605 ženka Arka Od Salkića

14.06.2003.
otac: BHRB 20610 mužjak Bilov od Salkića slika
majka: RM 560 ženka Arna-Brunda
BHUR 21441 ženka više od trećine tijela JCH-BiH Babuška od Salkića slika

19.12.2002.
otac: BHRB 20610 mužjak Bilov od Salkića slika
majka: RM 560 ženka Arna-Brunda
BHUR 21372 mužjak Ben Lacky
BHUR 21373 mužjak Berg slika
BHR 21374 ženka manje od trećine tijela Bina slika

18.12.2002. OD SALKIĆA
otac: BHRB 20610 mužjak Bilov od Salkića slika
majka: BHUR 20871 ženka CHM-BIH Anda
BHUR 21377 mužjak Aldo od Salkića
BHUR 21376 mužjak Andor od Salkića
BHRB 21375 mužjak Ank od Salkića slika
BHUR 21378 ženka Andina od Salkića
BHUR 21379 ženka Anoda od Salkića

30.04.2002.
otac: BHRB 20610 mužjak Bilov od Salkića slika
majka: BHUR 20604 ženka Runda
BHRB 21232 mužjak Ursus od Salkića
BHUR 21234 ženka Urka od Salkića

06.02.2002. OD SALKIĆA
otac: BHUR 20914 mužjak CH-BiH Medov od Salkića
majka: BHR 20663 ženka Lasa od Salkića
BHUR 21293 mužjak Fang od Salkića
BHR 21295 ženka Fidolina od Salkića

30.12.2001.
otac: HUR 40419 (BHUR 21152) mužjak Šarov (Čiltin)
majka: BHR 20663 ženka Lasa od Salkića
BHUR 21157 mužjak King

28.05.2001.
otac: HUR 40315 (BHR B 20865) mužjak CHM BiH Cezar Makarski
majka: BHUR 20604 ženka Runda
BHR 20990 mužjak Rex
BHR 20987 mužjak Riki
BHR 20986 mužjak Roki
BHR 20988 mužjak Roni
BHR 20989 mužjak Rosi

27.04.2001.
otac: BHUR 20521 (RM 568) mužjak Boni
majka: RM 560 ženka Arna-Brunda
BHR 20934 mužjak Rodi
BHUR 20935 mužjak Roki (Tango)

14.06.2000.
otac: BHUR 20615 mužjak Šarov (Medo)
majka: RM 560 ženka Arna-Brunda
BHR 20719 ženka više od trećine tijela CH-BIH Bela slika

1996. OD SALKIĆA
otac: RM 249 mužjak Rundo
majka: JUR 20212 ženka Lola
BHRB 20610 mužjak Bilov od Salkića slika

natrag povratak