Ljiljana Nakić-Petrina

uzgajivačnica All Petrina's

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
HUR 40056 CH-HR Car Bony-Tor slika mužjak manje od trećine tijela 18.11.1995. 5 A Nando Bonita
HUR 40255 CH-HR Tina slika ženka više od trećine tijela 08.03.1996. 1 A Roki Buba
HUR 40167 CH-HR Dolly King-Tor Croatia slika ženka manje od trećine tijela 25.07.1997. 3 D Bili Rina Sokolova
HUR 40276 Ch-HR. Amarilis Love All Petrina's slika ženka manje od trećine tijela 15.01.1999. Car Bony-Tor Tina
HUR 40277 Archibald King All Petrina's slika mužjak manje od trećine tijela 15.01.1999. 1 D Car Bony-Tor Tina
HUR 40472 Bamby Bell All-Petrina's slika ženka plašt 31.10.1999. 1 A Bigo Dolly King-To...
HUR 40473 Beatrice All-Petrina's slika ženka više od trećine tijela 31.10.1999. 1 A Bigo Dolly King-To...
HUR 40476 Bohemian Rhapsody All Petrina's slika ženka manje od trećine tijela 31.10.1999. 1 A Bigo Dolly King-To...
HUR 40729 Caprice Carisma All-Petrina's slika ženka 17.03.2001. A Archibald Kin... Dolly King-To...
HUR 40939 Florence All Petrina's slika ženka manje od trećine tijela 16.12.2001. A Car Bony-Tor Bamby Bell Al...
HUR 41107 CH-HR Hogar The Great All Petrina's slika mužjak manje od trećine tijela 10.01.2003. 1 A Car Bony-Tor Bohemian Rhap...
HR 10548 CH-HR Nicole Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 06.12.2009. 3 A Gord Zagrebač... Vita
HR 10741 JCH-HR, CH-HR Casco slika mužjak više od trećine tijela 28.04.2011. 2 A Attila Sindy Boss Tor
HR 11059 Zorita All Petrina's slika ženka manje od trećine tijela 26.09.2013. A Casco Nicole Boss-Tor
HR 11061 CH-HR Zogar All Petrina's slika mužjak više od trećine tijela 26.09.2013. B Casco Nicole Boss-Tor
HR 11477 JCH-HR Vilma Veronica All-Petrina's slika ženka manje od trećine tijela 01.05.2016. A Casco Nicole Boss-Tor
HR 11575 Samba Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 17.11.2016. A Victor Boss-Tor Janet Boss-Tor

moj uzgoj:

04.12.2017. ALL PETRINA'S
otac: BHR 1910 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR,CHM-SLO,CHM-BiH,CHM FBiH,CHM RS,CH-BiH Lange slika
majka: HR 10548 ženka manje od trećine tijela CH-HR Nicole Boss-Tor slika
HR 11716 mužjak Umberto All-Petrina's
HR 11717 mužjak Urgan All-Petrina's
HR 11718 mužjak Uzzy All-Petrina's
HR 11719 mužjak Uriel All-Petrina's
HR 11720 mužjak Ulix All-Petrina's
HR 11721 mužjak Ucass All-Petrina's
HR 11722 mužjak Urienn All-Petrina's
HR 11723 ženka Umelie All-Petrina's

01.05.2016. ALL PETRINA'S
otac: HR 10741 mužjak više od trećine tijela JCH-HR, CH-HR Casco slika
majka: HR 10548 ženka manje od trećine tijela CH-HR Nicole Boss-Tor slika
HR 11474 ženka više od trećine tijela Victoria Her Majesty All-Petrina's slika
HR 11475 mužjak više od trećine tijela Vasco Da Gamma All-Petrina's slika
HR 11476 mužjak više od trećine tijela Vigor Et Veritas All-Petrina's slika
HR 11477 ženka manje od trećine tijela JCH-HR Vilma Veronica All-Petrina's slika
HR 11478 ženka više od trećine tijela Violet Velvet All-Petrina's slika

26.09.2013. ALL PETRINA'S
otac: HR 10741 mužjak više od trećine tijela JCH-HR, CH-HR Casco slika
majka: HR 10548 ženka manje od trećine tijela CH-HR Nicole Boss-Tor slika
HR 11059 ženka manje od trećine tijela Zorita All Petrina's slika
HR 11060 mužjak više od trećine tijela Zorg All Petrina's slika
HR 11061 mužjak više od trećine tijela CH-HR Zogar All Petrina's slika
HR 11062 mužjak više od trećine tijela Zorro All Petrina's slika
HR 11063 mužjak više od trećine tijela Zacco All Petrina's slika
HR 11064 ženka manje od trećine tijela Zaria All Petrina's slika
HR 11065 ženka više od trećine tijela Zarra All Petrina's slika

10.01.2003. ALL PETRINA'S
otac: HUR 40056 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Car Bony-Tor slika
majka: HUR 40476 ženka manje od trećine tijela Bohemian Rhapsody All Petrina's slika
HUR 41107 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Hogar The Great All Petrina's slika
HUR 41108 ženka Hannah All Petrina's
HUR 41109 mužjak Hector All Petrina's
HUR 41110 ženka Hortensia All Petrina's
HUR 41111 mužjak Hanibal All Petrina's slika
HUR 41112 mužjak Hercules All Petrina's
HUR 41113 ženka Heidi Hella All Petrina's
HUR 41114 mužjak Hefes Artur All Petrina's
HUR 41115 mužjak Hennessy All Petrina's

30.12.2002. ALL PETRINA'S
otac: HUR 40173 mužjak plašt Abi slika
majka: HUR 40167 ženka manje od trećine tijela CH-HR Dolly King-Tor Croatia slika
HUR 41116 mužjak plašt Goran Goliath All Petrina's slika
HUR 41117 ženka više od trećine tijela Graziella All Petrina's
HUR 41118 ženka plašt Ginna Viba All Petrina's
HUR 41119 ženka plašt Galla Viba All Petrina's
HUR 41120 mužjak manje od trećine tijela Goran Gordy All Petrina's slika
HUR 41121 ženka Goranka Gorda All Petrina's
HUR 41122 mužjak Goran Gašpar All Petrina's
HUR 41123 ženka plašt Gunna Lea All Petrina's
HUR 41124 ženka Gabriela All Petrina's
HUR 41125 ženka Golda Rea All Petrina's
HUR 41126 mužjak Goran Gallileo All Petrina's
HUR 41127 ženka Gloria Gea All Petrina's slika
HUR 41128 mužjak Goran Casper All Petrina's

16.12.2001. ALL PETRINA'S
otac: HUR 40056 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Car Bony-Tor slika
majka: HUR 40472 ženka plašt Bamby Bell All-Petrina's slika
HUR 40932 mužjak plašt Franco Nero All Petrina's slika
HUR 40933 ženka plašt Fedra Bonita All Petrina's slika
HUR 40934 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Fredy Felippe All Petrina's slika
HUR 40935 ženka više od trećine tijela Fanny Rose All Petrina's slika
HUR 40936 mužjak manje od trećine tijela Ferdinando All Petrina's slika
HUR 40937 ženka plašt Fella Espero All-Petrina's slika
HUR 40938 mužjak manje od trećine tijela Felix Leonard All Petrina's slika
HUR 40939 ženka manje od trećine tijela Florence All Petrina's slika
HUR 40940 ženka manje od trećine tijela Filomena Pia All Petrina's slika

17.03.2001. ALL PETRINA'S
otac: HUR 40277 mužjak manje od trećine tijela Archibald King All Petrina's slika
majka: HUR 40167 ženka manje od trećine tijela CH-HR Dolly King-Tor Croatia slika
HUR 40724 ženka Cicibela All Petrina's
HUR 40725 mužjak Captain CarArchy All Petrina's
HUR 40726 ženka više od trećine tijela Cimbelina All Petrina's slika
HUR 40727 mužjak Castor Carusso All Petrina's slika
HUR 40728 ženka Cinderella All Petrina's
HUR 40729 ženka Caprice Carisma All-Petrina's slika
HUR 40730 ženka Candy Felicity All Petrina's
HUR 40731 mužjak Chakka All Petrina's slika
HUR 40732 ženka Countess Dora All Petrina's slika
HUR 40733 mužjak više od trećine tijela Chandor Archibald All Petrina's slika
HUR 40734 ženka Coco-Chokko All Petrina's

10.03.2001. ALL PETRINA'S
otac: HUR 40056 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Car Bony-Tor slika
majka: HUR 40473 ženka više od trećine tijela Beatrice All-Petrina's slika
HUR 40716 ženka Dmitra Dalmatia All Petrina's slika
HUR 40717 ženka Dorothea Dollybea All Petrina's slika
HUR 40718 mužjak Domagoy Count All Petrina's
HUR 40719 mužjak Duka Držislav All Petrina's slika
HUR 40720 mužjak Dorian Gray All Petrina's slika
HUR 40721 mužjak Dreaming Dancer All Petrina's slika
HUR 40722 mužjak Danius Dalmatius All Petrina's slika

31.10.1999. ALL PETRINA'S
otac: BHUR 20632 mužjak manje od trećine tijela Bigo
majka: HUR 40167 ženka manje od trećine tijela CH-HR Dolly King-Tor Croatia slika
HUR 40470 mužjak Best Boy All Petrina's
HUR 40471 ženka plašt Bonadea All Petrina's slika
HUR 40472 ženka plašt Bamby Bell All-Petrina's slika
HUR 40473 ženka više od trećine tijela Beatrice All-Petrina's slika
HUR 40474 mužjak manje od trećine tijela Born to Win All-Petrina's slika
HUR 40475 ženka manje od trećine tijela Beauty Beach Girl All Petrina's slika
HUR 40476 ženka manje od trećine tijela Bohemian Rhapsody All Petrina's slika
HUR 40478 mužjak Balthazar All Petrina's slika
HUR 40479 ženka Belladona All Petrina's slika

15.01.1999. ALL PETRINA'S
otac: HUR 40056 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Car Bony-Tor slika
majka: HUR 40255 ženka više od trećine tijela CH-HR Tina slika
HUR 40274 ženka Aurelia ??? All Petrina's
HUR 40275 mužjak Arthur ??? All Petrina's
HUR 40276 ženka manje od trećine tijela Ch-HR. Amarilis Love All Petrina's slika
HUR 40277 mužjak manje od trećine tijela Archibald King All Petrina's slika
HUR 40278 mužjak manje od trećine tijela Al-Capone All Petrina's slika
HUR 40279 ženka Arabella Missy All Petrina's slika
HUR 40280 ženka manje od trećine tijela Alice Green Star All Petrina's slika
HUR 40281 ženka Astarea Astorella All Petrina's slika

moje fotografije:

slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika

natrag povratak