Stipo Jelić

uzgajivačnica Od Crne Ramske

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHR 314 CH-BIH Crna Ramska slika ženka plašt 2000. 1
BHR 662 Munja od Crne Ramske slika ženka 28.03.2006. 1 Šarov Azra Cro U Can
BHRB 33673 Don od Crne Ramske slika mužjak 24.06.2013. Bandit od Crn... Elona
Diva od Crne Ramske ženka 1

moj uzgoj:

22.06.2015. OD CRNE RAMSKE
otac: BHRB 31875 mužjak CH-BIH Best od Crne Ramske
majka: ženka Mona od Crne Ramske
BHRB 34014 mužjak Bandit od Crne Ramske
BHRB 34018 ženka Bela od Crne Ramske

30.11.2014. OD CRNE RAMSKE
otac: BHRB 31962 mužjak Amor od Crne Ramske
majka: ženka Diva od Crne Ramske
BHRB 33895 ženka Maza od Crne Ramske
BHRB 33894 ženka Munja od Crne Ramske

24.06.2013. OD CRNE RAMSKE
otac: BHRB 31874 mužjak manje od trećine tijela Bandit od Crne Ramske slika
majka: BHRB 536 ženka Elona
BHRB 33671 mužjak Div od Crne Ramske
BHRB 33673 mužjak Don od Crne Ramske slika

11.05.2009. OD CRNE RAMSKE
otac: BHR 459 mužjak Max od Crne Ramske slika
majka: BHR 601 ženka Oluja od Crne Ramske slika
BHRB 32325 ženka manje od trećine tijela Barbara od Crne Ramske slika
BHR 32324 ženka manje od trećine tijela Borovka od Crne Ramske slika

16.07.2008. OD CRNE RAMSKE
otac: BHUR 21351 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Amor slika
majka: BHR 662 ženka Munja od Crne Ramske slika
BHRB 31962 mužjak Amor od Crne Ramske
BHRB 31963 ženka manje od trećine tijela JCH-BiH Alka od Crne Ramske slika

06.07.2008. OD CRNE RAMSKE
otac: BHUR 21351 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Amor slika
majka: BHRB 662 ženka Cela
BHRB 31965 mužjak plašt Beni od Crne Ramske

05.04.2008. OD CRNE RAMSKE
otac: BHR 459 mužjak Max od Crne Ramske slika
majka: BHR 601 ženka Oluja od Crne Ramske slika
BHRB 31874 mužjak manje od trećine tijela Bandit od Crne Ramske slika
BHRB 31875 mužjak CH-BIH Best od Crne Ramske
BHRB 31869 ženka manje od trećine tijela Bela od Crne Ramske slika

07.01.2007. OD CRNE RAMSKE
otac: BHRB 0000388 mužjak Bandit Ramski slika
majka: BHR 601 ženka Oluja od Crne Ramske slika
BHR 810 mužjak Roki od Crne Ramske
BHR mužjak Roko od Crne Ramske
BHR 811 mužjak Roksan od Crne Ramske
BHR 809 ženka Riva od Crne Ramske slika

12.11.2006. OD CRNE RAMSKE
otac: BHRB 0000379 mužjak CH-BIH Šaro slika
majka: BHRB 548 ženka više od trećine tijela Cera od Crne Ramske slika
BHR mužjak Sokol od Crne ramske
BHR 766 ženka Stela od Crne Ramske slika

20.06.2006. OD CRNE RAMSKE
otac: BHUR 21351 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Amor slika
majka: HUR 41359 ženka Boka Cro U Can slika
BHR 698 mužjak Ban od Crne Ramske
BHR 697 mužjak Bandit od Crne Ramske
BHR 700 mužjak Best od Crne Ramske
BHR 699 mužjak Bobi od Crne Ramske

28.03.2006. OD CRNE RAMSKE
otac: BHRB 0000359 mužjak manje od trećine tijela Šarov
majka: HUR 42016 ženka manje od trećine tijela CH-BIH Azra Cro U Can slika
BHR 663 mužjak više od trećine tijela Max od Crne Ramske slika
BHR 664 mužjak Medo od Crne Ramske slika
BHR 661 ženka Minea od Crne Ramske
BHR 662 ženka Munja od Crne Ramske slika

04.08.2005. OD CRNE RAMSKE
otac: HUR 41005 mužjak manje od trećine tijela CH-BIH Ban slika
majka: HUR 42016 ženka manje od trećine tijela CH-BIH Azra Cro U Can slika
BHR 598 mužjak Orbis od Crne Ramske
BHR 597 mužjak više od trećine tijela JCh-BIH Orkan od Crne Ramske slika
BHR 600 mužjak Otelo od Crne Ramske
BHR 599 mužjak Otto od Crne Ramske
BHR 602 ženka Oliva od Crne Ramske
BHR 601 ženka Oluja od Crne Ramske slika

30.05.2005. OD CRNE RAMSKE
otac: HUR 41531 (BHUR 20841) mužjak više od trećine tijela CH-BiH, CH-HR Šaro-Grivo slika
majka: BHR 211 ženka Arna slika
BHR 550 mužjak više od trećine tijela Car od Crne Ramske slika
BHRB 548 ženka više od trećine tijela Cera od Crne Ramske slika
BHR 546 ženka JCh-BIH Cica od Crne Ramske slika
BHR 549 ženka Cita od Crne Ramske
BHR 547 ženka Cura od Crne Ramske

18.11.2004. OD CRNE RAMSKE
otac: HUR 41531 (BHUR 20841) mužjak više od trećine tijela CH-BiH, CH-HR Šaro-Grivo slika
majka: BHR 211 ženka Arna slika
BHR 485 mužjak Conan od Crne Ramske

16.10.2004. OD CRNE RAMSKE
otac: BHRB 0000338 mužjak manje od trećine tijela Bobi od Crne Ramske slika
majka: BHR 323 ženka Šara Ramska slika
BHR 459 mužjak Max od Crne Ramske slika

05.05.2004. OD CRNE RAMSKE
otac: HUR 41531 (BHUR 20841) mužjak više od trećine tijela CH-BiH, CH-HR Šaro-Grivo slika
majka: BHUR 21034 ženka Šila-Brenda
BHR 387 mužjak Ben slika
BHR 385 mužjak Best
BHR 386 mužjak više od trećine tijela Boni slika
BHR 389 ženka Bela
BHR 388 ženka Bona

10.04.2004. OD CRNE RAMSKE
otac: HUR 41531 (BHUR 20841) mužjak više od trećine tijela CH-BiH, CH-HR Šaro-Grivo slika
majka: BHR 323 ženka Šara Ramska slika
BHUR 343 mužjak Bigo od Crne Ramske
BHUR 342 mužjak Bob od Crne Ramske
BHUR 344 mužjak Boban od Crne Ramske
HUR 41307 (BHR 341) mužjak manje od trećine tijela Bobi od Crne Ramske slika

28.06.2003.
otac: HUR 40387 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CH-BiH; CHM-HR, CHM-BiH Tarzan od Tomislavgrada slika
majka: BHR 314 ženka plašt CH-BIH Crna Ramska slika
BHR 230 mužjak plašt Garo slika
BHR 231 mužjak Grga
BHR 232 mužjak Gundo
BHR 233 ženka Gara
BHR 236 ženka Garuša
BHR 237 ženka Goca od Crne Ramske
BHR 235 ženka Gora slika
BHR 234 ženka Griva
HUR 41584 (BHR 238) ženka plašt Golubica slika

10.04.1997. OD CRNE RAMSKE
otac: HUR 40321 (BHUR 20804) mužjak manje od trećine tijela Šarov (Štampalov) slika
majka: neupisana ženka Bila Ramska
BHRB 0000338 mužjak manje od trećine tijela Bobi od Crne Ramske slika

moje fotografije:

slika slika slika

natrag povratak