Mladen Erceg

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHUR 20619 Orka ženka 08.08.1999. 1 Lav Luna (Tina)
BHUR 20716 Alfa ženka 26.12.2000. 3 Dark-Šarov Dona
BHUR 21224 Ceta ženka 13.04.2002. 2 Max Šara
BHUR 21224 Ceta ženka 13.04.2002. 1 Dark-Šarov Šara
BHRB 21375 Ank od Salkića slika mužjak 18.12.2002. 9 Bilov od Salkića Anda
BHUR 21491 Čersa ženka 1 Sultan Monta

moj uzgoj:

01.05.2006.
otac: BHRB 21375 mužjak Ank od Salkića slika
majka: BHUR 21224 ženka Ceta
HR 10149 (BHRB 20204) mužjak više od trećine tijela Mungos slika

16.05.2005.
otac: BHRB 21375 mužjak Ank od Salkića slika
majka: BHUR 21491 ženka Čersa
BHUR 22069 mužjak Hadi

14.11.2003.
otac: HUR 40272 (BHUR 21582) mužjak Amor Sambo
majka: BHUR 21224 ženka Ceta
BHUR 21585 ženka manje od trećine tijela Cana slika

02.02.2003.
otac: BHRB 20539 mužjak Max
majka: BHUR 20716 ženka Alfa
BHUR 21408 ženka Orka

13.01.2001.
otac: BHUR 20742 mužjak Roki
majka: BHUR 20619 ženka Orka
BHUR 20887 mužjak Alex
BHUR 20886 mužjak Amor
BHUR 20885 mužjak Astor
BHUR 20888 ženka Astra

otac: BHRB 21375 mužjak Ank od Salkića slika
majka: BHUR 21224 ženka Ceta
ZVRPPT 000012 mužjak manje od trećine tijela Laki slika

natrag povratak