Miro Radoš

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHRB 0000337 Tora ženka 10.07.2000. 1 Soko Sema
BHRB 0000350 Alpa slika ženka više od trećine tijela 14.08.2000. 5 Luks Šara
BHRB 0000563 Lav-Bobi slika mužjak plašt 20.02.2002. 1 Soko Alpa
BHRB 0000336 CH-BIH Vran slika mužjak više od trećine tijela 27.03.2003. 8 A Tarzan Bela
BHUR 608 Cvita slika ženka manje od trećine tijela 21.04.2005. 4 A Sokol Biga
BHRB 653 Bura slika ženka više od trećine tijela 04.03.2006. 3 D Vran Alpa
BHR 783 Luna slika ženka više od trećine tijela 17.11.2006. 1 A Vran Čala
BHR 708 Pančo od fra Petra slika mužjak 05.10.2007. Vran Šara od fra Petra
BHR 1198 Griva ženka 09.04.2011. 1 Lav-Bobi Kona
BHR 2104 Tora ženka 15.04.2015. Kuso Lota

moj uzgoj:

15.04.2015.
otac: BHRB 0000634 mužjak Kuso slika
majka: BHR 1197 ženka Lota slika
BHR 2105 ženka Tara
BHR 2107 ženka više od trećine tijela Tila slika
BHR 2106 ženka Tina - Luna slika
BHR 2104 ženka Tora

01.09.2012.
otac: BHRB 0000358 mužjak Rundo-Roki slika
majka: BHR 1198 ženka Griva
BHR 1746 mužjak plašt Grom slika

19.05.2012.
otac: BHR 992 mužjak Tigar
majka: BHUR 608 ženka manje od trećine tijela Cvita slika
VDH 16/178Ü00009 (BHR 1925) ženka više od trećine tijela CH-NL Patika slika

18.06.2009.
otac: BHRB 0000407 mužjak manje od trećine tijela Sokol slika
majka: BHRB 653 ženka više od trećine tijela Bura slika
BHR 919 ženka Vidra

01.11.2008.
otac: BHRB 0000356 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Roni slika
majka: BHR 783 ženka više od trećine tijela Luna slika
BHR 851 mužjak manje od trećine tijela Car slika
BHR 853 ženka više od trećine tijela Cura slika

13.10.2008.
otac: BHRB 31539 mužjak manje od trećine tijela Ajax slika
majka: BHRB 653 ženka više od trećine tijela Bura slika
BHR 850 ženka više od trećine tijela Pepa slika

16.09.2007.
otac: BHRB 0000358 mužjak Rundo-Roki slika
majka: BHRB 653 ženka više od trećine tijela Bura slika
BHR 693 mužjak plašt Garov slika
BHR 692 mužjak Gegan
BHR 694 mužjak plašt Grivo slika
BHR ženka Ganga
BHRB 698 ženka više od trećine tijela Gara slika
BHR ženka Gera
BHR ženka Gora

01.06.2007.
otac: BHRB 0000407 mužjak manje od trećine tijela Sokol slika
majka: BHRB 0000350 ženka više od trećine tijela Alpa slika
BHR 890 mužjak Rundo slika
BHR 892 ženka više od trećine tijela Rega slika

04.03.2006.
otac: BHRB 0000336 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Vran slika
majka: BHRB 0000350 ženka više od trećine tijela Alpa slika
BHRB 653 ženka više od trećine tijela Bura slika

09.04.2004.
otac: BHRB 0000336 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Vran slika
majka: BHRB 0000337 ženka Tora
BHR 359 mužjak plašt Tigar slika
BHR 361 ženka Tigra
BHR 360 ženka Tora

natrag povratak