Jozo Matić - Trenić

uzgajivačnica Od Vran planine

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
HUR 40918 Cura slika ženka 27.07.1999. 4 Tin Lesa
BHRB0000327; BHUR 20806 Soko slika mužjak manje od trećine tijela 18.09.1999. 6 Šarov (Štampalov) Griva
BHR 343 CHM-BIH , CH-BIH Astor slika mužjak više od trećine tijela 07.06.2004. Rundo Šara
BHR 638 Alpina ženka 25.05.2005. 2 Ken King-Tor ... Bura
BHRB 0000423 Tvrdi slika mužjak više od trećine tijela 07.06.2006. Tajson Ljupko... Pepa
BHR 763 Ban od Vran planine slika mužjak manje od trećine tijela 20.04.2008. 3 A Grivo Alpina
BHR 2105 Tara ženka 15.04.2015. Kuso Lota
BHRB 0000146 Atka ženka 2 Astor Cura

moj uzgoj:

27.09.2012. OD VRAN PLANINE
otac: BHR 763 mužjak manje od trećine tijela Ban od Vran planine slika
majka: BHR 1197 ženka Lota slika
BHR 1707 mužjak Car od Vran Planine slika
BHR 1711 mužjak Cezar od Vran Planine

23.04.2008.
otac: BHRB 0000358 mužjak Rundo-Roki slika
majka: HUR 40918 ženka Cura slika
BHRB 765 mužjak Šarov od Vran Planine slika
BHRB 768 ženka manje od trećine tijela Šara od Vran planine slika

20.04.2008. OD VRAN PLANINE
otac: BHRB 0000420 mužjak plašt Grivo slika
majka: BHR 638 ženka Alpina
BHR 763 mužjak manje od trećine tijela Ban od Vran planine slika

12.06.2007. OD VRAN PLANINE
BHR 879 mužjak Gaj od Vran planine
BHR 878 mužjak Gusar od Vran planine slika
BHR 881 ženka Gora od Vran planine slika

10.07.2006. OD VRAN PLANINE
otac: BHR 419 mužjak Brnjo slika
majka: BHR 638 ženka Alpina
BHR 401 mužjak Fido-Grga od Vran planine
BHR 402 mužjak Fido-Grivo od Vran planine

05.06.2004.
otac: BHRB 0000329 mužjak Best slika
majka: BHRB 0000146 ženka Atka
BHR 419 mužjak Brnjo slika

otac: HUR 40192 mužjak Lesi (Šarov-Lesi)
majka: BHRB 0000146 ženka Atka
BHR 184 ženka Kala

moje fotografije:

slika slika

natrag povratak