Mesud Dilaver

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHUR 20522 Soko slika mužjak 18.03.1996. 4 Rambo (Dilaverov) Amanda (Dilav...
BHRB 23143 Amanda Dilaverova mlađa slika ženka manje od trećine tijela 23.11.2001. 4 Soko Bora - Amanda
BHR 23147 Suri-Best slika mužjak 15.05.2005. 1 Šarov Amanda Dilave...
BHRB23388 Griva Tuzlanska ženka 27.07.2005. 3 Gusar Šara
BHRB 23485 Bora Bela od Tuzle ženka 13.07.2009. Burdov III Bo... Griva Tuzlanska
BHRB 23889 Miškina od Tuzle ženka 12.09.2011. 1 Sony Tuzlanski Bela Miškina

moj uzgoj:

13.06.2013.
otac: BHRB 0000329 mužjak Best slika
majka: BHRB 23889 ženka Miškina od Tuzle
HUR 42097 (BHR 1886) ženka Linda

15.05.2010.
otac: BHR 23147 mužjak Suri-Best slika
majka: BHRB23388 ženka Griva Tuzlanska
BHRB 23683 mužjak Samsonov
BHRB 23677 mužjak Soko slika
BHRB 23678 mužjak Sokol
BHRB 23679 mužjak Sokolov
BHRB 23680 mužjak Sony Rambo
BHRB 23681 mužjak Suri Beki
BHRB 23682 ženka Sokolka slika

15.05.2005.
otac: BHRB 0000353 mužjak manje od trećine tijela Šarov slika
majka: BHRB 23143 ženka manje od trećine tijela Amanda Dilaverova mlađa slika
BHRB 23146 mužjak manje od trećine tijela Soko II Duvanjski slika
BHR 23147 mužjak Suri-Best slika

06.05.2004.
otac: BHRB 0000353 mužjak manje od trećine tijela Šarov slika
majka: BHRB 23143 ženka manje od trećine tijela Amanda Dilaverova mlađa slika
BHRB 0000381 ženka manje od trećine tijela Šara slika

15.03.2003.
otac: BHRB 0000353 mužjak manje od trećine tijela Šarov slika
majka: BHRB 23143 ženka manje od trećine tijela Amanda Dilaverova mlađa slika
BHRB 0000418 mužjak manje od trećine tijela Groff slika
BHRB 0000354 mužjak manje od trećine tijela Sokol

23.11.2001.
otac: BHUR 20522 mužjak Soko slika
majka: BHUR 20637 ženka Bora - Amanda
BHUR 21619 mužjak Bobi slika
BHRB 21947 mužjak Hektor
BHRB 23143 ženka manje od trećine tijela Amanda Dilaverova mlađa slika

18.03.1996.
otac: BHUR 20561 mužjak manje od trećine tijela Rambo (Dilaverov) slika
majka: BHUR 20563 ženka Amanda (Dilaverova starija)
BHRB 0000329 mužjak Best slika
BHUR 20522 mužjak Soko slika

otac: BHRB 0000353 mužjak manje od trećine tijela Šarov slika
majka: BHRB 23143 ženka manje od trećine tijela Amanda Dilaverova mlađa slika
BHRB 23406 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Sony Tuzlanski slika

natrag povratak