Slobodan Vučko

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
HUR 41039 Bora Ljupkovi tornjaci slika ženka 05.08.2002. 4 A Rex King-Tor ... Bora
HUR 41594 Đina slika ženka više od trećine tijela 10.01.2004. 3 A Kan - Killer ... Asija King-To...

moj uzgoj:

18.10.2010.
otac: HUR 41632 (BHR 637) mužjak više od trećine tijela CH-HR Soni slika
majka: HUR 41594 ženka više od trećine tijela Đina slika
HUR 41964 mužjak Nemo
HUR 41965 mužjak Nero
HUR 41966 mužjak Neron
HUR 41967 ženka Neli
HUR 41968 ženka Neva
HUR 41969 ženka Nera
HUR 41970 ženka Nora
HUR 41971 ženka manje od trećine tijela Nika slika
HUR 41972 ženka Noa slika

05.10.2008.
otac: HUR 41632 (BHR 637) mužjak više od trećine tijela CH-HR Soni slika
majka: HUR 41039 ženka Bora Ljupkovi tornjaci slika
HUR 41838 mužjak Gandalf slika
HUR 41839 ženka Gita slika

04.10.2008.
otac: HUR 41632 (BHR 637) mužjak više od trećine tijela CH-HR Soni slika
majka: HUR 41594 ženka više od trećine tijela Đina slika
HUR 41840 mužjak Bono slika
HUR 41841 mužjak Bond slika
HUR 41842 ženka Boa slika
HUR 41843 ženka Buga slika
HUR 41844 ženka Buba slika

04.12.2007.
otac: HUR 41632 (BHR 637) mužjak više od trećine tijela CH-HR Soni slika
majka: HUR 41594 ženka više od trećine tijela Đina slika
HUR 41787 ženka manje od trećine tijela Alka slika
HUR 41788 ženka više od trećine tijela Asja slika

20.05.2007.
otac: HUR 42025 (BHR 19) mužjak više od trećine tijela Kan - Killer Wolfs slika
majka: HUR 41039 ženka Bora Ljupkovi tornjaci slika
HUR 41706 mužjak manje od trećine tijela Toor slika
HUR 41707 mužjak Tiber slika
HUR 41708 mužjak Titan
HUR 41709 mužjak Trenk
HUR 41710 ženka manje od trećine tijela Tara slika
HUR 41711 ženka manje od trećine tijela Tena slika
HUR 41712 ženka Tilda
HUR 41713 ženka Teuta
HUR 41714 ženka Tina

moje fotografije:

slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika

natrag povratak