Lucija Brnčić

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
HR 10038 Rina slika ženka manje od trećine tijela 10.07.1993. 4 C Saša Rega
HUR 40465 Dulchinea slika ženka manje od trećine tijela 27.10.1999. Bili Rina

moj uzgoj:

27.10.1999.
otac: HUR 40098 mužjak manje od trećine tijela Bili slika
majka: HR 10038 ženka manje od trećine tijela Rina slika
HUR 40463 mužjak Don
HUR 40464 mužjak Dambo
HUR 40465 ženka manje od trećine tijela Dulchinea slika
HUR 40466 ženka manje od trećine tijela Dona slika
HUR 40467 ženka manje od trećine tijela Diva slika
HUR 40468 ženka Dana
HUR 40469 ženka Dina

31.08.1998.
otac: HUR 40062 mužjak manje od trećine tijela CH-HR , CHM-HR, CH-BiH Bingo Zagrebački biseri slika
majka: HR 10038 ženka manje od trećine tijela Rina slika
HUR 40223 mužjak Centurion
HUR 40224 mužjak Ciklon
HUR 40225 mužjak Cobra
HUR 40226 mužjak više od trećine tijela Cirus slika
HUR 40227 mužjak više od trećine tijela Cezar slika
HUR 40228 mužjak Celt
HUR 40229 mužjak Cipon
HUR 40230 mužjak Cern
HUR 40231 ženka Ceadra
HUR 40232 ženka Cita
HUR 40233 ženka Cina slika
HUR 40234 ženka više od trećine tijela Cea slika

04.06.1997.
otac: HR 10000 mužjak plašt Ares slika
majka: HR 10038 ženka manje od trećine tijela Rina slika
HUR 40139 mužjak Bach slika
HUR 40140 mužjak Balto
HUR 40141 ženka Brita
HUR 40142 ženka Brina
HUR 40143 ženka više od trećine tijela Bea
HUR 40144 ženka Bornea
HUR 40145 ženka više od trećine tijela Burina

23.11.1995.
otac: JUR 252 (RM 252) mužjak više od trećine tijela Nando slika
majka: HR 10038 ženka manje od trećine tijela Rina slika
HUR 40067 mužjak Ares
HUR 40068 mužjak CHM.HR Ari slika
HUR 40069 mužjak Atila slika
HUR 40070 mužjak Aron
HUR 40071 mužjak Astor
HUR 40072 ženka Arka
HUR 40073 ženka Anda
HUR 40074 ženka Arna

moje fotografije:

slika slika

natrag povratak