Enver Đapo

uzgajivačnica Od Tuzle

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHUR 20637 Bora - Amanda ženka 10.10.1997. 2 Roki Bara Dona
BHUR 21946 CH-BiH Rambo IV Duvanjski slika mužjak manje od trećine tijela 25.05.2002. 7 Soko Bora - Amanda
BHRB 21431 Brunda ženka 25.05.2003. 5 Dren Šaro Endži
BHRB 21663 JCH-BIH Bela Meda ženka manje od trećine tijela 12.06.2003. 1 Šarov Best Šara Cura
BHRB 21466 Best Medo mužjak 23.07.2003. 2 Šarov Šara
BHUR 22365 JCH-BIH Bela Miškina slika ženka manje od trećine tijela 05.06.2005. 8 Bobi Sivka
BHRB 22420 JCH-BIH Beki Sokolov slika mužjak manje od trećine tijela 03.04.2006. 3 Sokol Šara
BHRB 22773 JCH-BiH, CH-BIH Medov II Tuzlanski slika mužjak manje od trećine tijela 15.04.2007. 2 Roni Bela Miškina
BHRB 23054 CH-BiH La Luna od Tuzle slika ženka manje od trećine tijela 11.11.2007. 2 Beki Sokolov Bela Miškina
BHRB 23704 CH-BIH Soko III od Tuzle slika mužjak manje od trećine tijela 15.12.2007. 2 Sokol Astra Bela
BHRB 23883 Bela Bora od Tuzle ženka manje od trećine tijela 15.12.2009. Medov II Tuzl... Griva Tuzlanska
BHRB 23115 Astra Bela ženka 2 Rundo Šara
BHRB 23406 CH-BiH Sony Tuzlanski slika mužjak manje od trećine tijela 3 Šarov Amanda Dilave...
BHUR 21516 Šara Cura ženka 1 Lux Šara
BHRB23627 Šara-Žuta ženka 1 Šarov (Kizin) Dora

moj uzgoj:

04.04.2012. OD TUZLE
otac: BHRB 23704 mužjak manje od trećine tijela CH-BIH Soko III od Tuzle slika
majka: BHUR 22365 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Bela Miškina slika
BHRB 23913 mužjak Odisej od Tuzle
BHRB 23914 mužjak Orlando od Tuzle
BHRB 23915 ženka Odessa od Tuzle

06.03.2012. OD TUZLE
otac: BHRB 22773 mužjak manje od trećine tijela JCH-BiH, CH-BIH Medov II Tuzlanski slika
majka: BHRB 22385 ženka Astra-Šara
BHRB 23912 mužjak Medov III od Tuzle

12.09.2011. OD TUZLE
otac: BHRB 23406 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Sony Tuzlanski slika
majka: BHUR 22365 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Bela Miškina slika
BHRB 23890 ženka Meda od Tuzle
BHRB 23889 ženka Miškina od Tuzle

30.08.2011. OD TUZLE
otac: BHRB 23704 mužjak manje od trećine tijela CH-BIH Soko III od Tuzle slika
majka: BHRB 23054 ženka manje od trećine tijela CH-BiH La Luna od Tuzle slika
BHRB 23891 mužjak Lavov od Tuzle
BHRB 23892 mužjak Lavrov od Tuzle
BHRB 23893 mužjak Lebedev od Tuzle
BHRB 23896 ženka manje od trećine tijela Lajka od Tuzle slika
BHRB 23894 ženka Lonja od Tuzle
BHRB 23895 ženka Lorka od Tuzle

25.02.2010. OD TUZLE
otac: BHRB 23406 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Sony Tuzlanski slika
majka: BHUR 22365 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Bela Miškina slika
BHRB 23634 mužjak manje od trećine tijela Figo od Tuzle slika
BHRB 23635 ženka Folja od Tuzle

15.12.2009. OD TUZLE
otac: BHRB 22773 mužjak manje od trećine tijela JCH-BiH, CH-BIH Medov II Tuzlanski slika
majka: BHRB23388 ženka Griva Tuzlanska
BHRB 23883 ženka manje od trećine tijela Bela Bora od Tuzle

26.07.2009. OD TUZLE
otac: BHRB 23406 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Sony Tuzlanski slika
majka: BHUR 22365 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Bela Miškina slika
BHRB 23489 mužjak Taras od Tuzle
BHRB 23487 mužjak Tayson od Tuzle
BHRB 23488 mužjak Tigar od Tuzle
BHRB 23491 ženka Tara od Tuzle
BHRB 23490 ženka Tigra od Tuzle

13.07.2009. OD TUZLE
otac: BHRB 22546 mužjak manje od trećine tijela JCH-BIH, CH BiH Burdov III Borovski slika
majka: BHRB23388 ženka Griva Tuzlanska
BHRB 23482 mužjak Bigor od Tuzle
BHRB 23481 mužjak Bilov od Tuzle
BHRB 23483 mužjak Bjelov od Tuzle
BHRB 23480 mužjak Bor Šarov od Tuzle
BHRB 23479 mužjak Burdov IV od Tuzle
BHRB 23486 ženka Bjela od Tuzle
BHRB 23485 ženka Bora Bela od Tuzle
BHRB 23484 ženka Burda od Tuzle

01.02.2009. OD TUZLE
otac: BHRB 23146 mužjak manje od trećine tijela Soko II Duvanjski slika
majka: BHRB 23054 ženka manje od trećine tijela CH-BiH La Luna od Tuzle slika
BHRB 23362 mužjak Paris od Tuzle
BHRB 23361 mužjak Pintor od Tuzle
BHRB 23360 mužjak Pisvir od Tuzle
BHRB 23363 mužjak Putin od Tuzle
BHRB 23364 ženka Pana Luna od Tuzle

20.01.2009. OD TUZLE
otac: BHRB 22546 mužjak manje od trećine tijela JCH-BIH, CH BiH Burdov III Borovski slika
majka: BHUR 22365 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Bela Miškina slika
BHRB 23353 mužjak Armando od Tuzle
BHRB 23356 mužjak Azov od Tuzle
BHRB 23354 mužjak manje od trećine tijela Azzaro od Tuzle slika
BHRB 23355 mužjak Azznaro od Tuzle
BHRB 23357 ženka Amanda od Tuzle
BHRB 23359 ženka Arnika od Tuzle
BHRB 23358 ženka Astra od Tuzle

01.12.2008. OD TUZLE
otac: BHRB 0000336 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Vran slika
majka: BHRB23627 ženka Šara-Žuta
BHRB 23628 mužjak Bilov od Tuzle

05.06.2008. OD TUZLE
otac: BHUR 21946 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Rambo IV Duvanjski slika
majka: BHUR 22365 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Bela Miškina slika
BHRB 23193 ženka manje od trećine tijela Babuška od Tuzle slika

15.12.2007.
otac: BHRB 0000354 mužjak manje od trećine tijela Sokol
majka: BHRB 23115 ženka Astra Bela
BHRB 23704 mužjak manje od trećine tijela CH-BIH Soko III od Tuzle slika
BHRB 23736 ženka manje od trećine tijela Sela Bela od Tuzle slika

11.11.2007.
otac: BHRB 22420 mužjak manje od trećine tijela JCH-BIH Beki Sokolov slika
majka: BHUR 22365 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Bela Miškina slika
BHRB 23053 mužjak Leon od Tuzle
BHRB 23054 ženka manje od trećine tijela CH-BiH La Luna od Tuzle slika
BHRB 23057 ženka više od trećine tijela Lana od Tuzle slika
BHRB 23055 ženka Lira od Tuzle
BHRB 23056 ženka Lora od Tuzle

06.06.2007.
otac: BHUR 21946 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Rambo IV Duvanjski slika
majka: BHRB 21431 ženka Brunda
BHRB 22878 mužjak Nadal
BHRB 22876 mužjak Nando
BHRB 22877 mužjak Nandor
BHRB 22879 mužjak Negro
BHRB 22880 mužjak Nero
BHRB 22875 mužjak Neron
BHRB 22874 mužjak Nurejev
BHRB 22881 ženka Neva
BHRB 22882 ženka Nuša

15.05.2007.
otac: BHRB0000327; BHUR 20806 mužjak manje od trećine tijela Soko slika
majka: BHRB 23115 ženka Astra Bela
BHRB 23116 ženka Meda Brunda od Tuzle slika

15.04.2007.
otac: BHR 104 mužjak više od trećine tijela CH-BiH Roni slika
majka: BHUR 22365 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Bela Miškina slika
BHRB 22773 mužjak manje od trećine tijela JCH-BiH, CH-BIH Medov II Tuzlanski slika
BHUR 22771 mužjak Miškin
BHUR 22774 mužjak Mišunov
BHUR 22775 mužjak Morgunov
BHUR 22776 mužjak Morozov
BHUR 22772 mužjak Murgov
BHUR 22777 ženka Miškina

10.08.2006.
otac: BHUR 21946 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Rambo IV Duvanjski slika
majka: BHRB 21431 ženka Brunda
BHUR 22547 mužjak Karabaš
BHUR 22548 mužjak Kašmir
BHUR 22549 ženka Kaćuša

01.05.2006.
otac: HUR 40264 mužjak manje od trećine tijela Ken King-Tor Croatia slika
majka: BHRB 21663 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Bela Meda
BHRB 22546 mužjak manje od trećine tijela JCH-BIH, CH BiH Burdov III Borovski slika

11.09.2005.
otac: BHUR 21946 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Rambo IV Duvanjski slika
majka: BHRB 21431 ženka Brunda
BHUR 22238 mužjak Samson
BHUR 22236 mužjak Soko II Rambo
BHUR 22237 mužjak Sultan
BHUR 22239 ženka Sokolova Astra
BHUR 22240 ženka Stela

20.03.2005.
otac: BHRB 21466 mužjak Best Medo
majka: BHRB 21431 ženka Brunda
BHUR 21977 mužjak Dren Medo
BHUR 21978 mužjak Dren Šaro II
BHUR 21979 ženka Drena Meda
BHUR 21980 ženka Drena Šara

10.10.2004.
otac: BHUR 21157 mužjak King
majka: BHRB 21431 ženka Brunda
BHUR 21818 mužjak Barzoj
BHUR 21817 mužjak Bilov
BHUR 21820 mužjak Boršć
BHUR 21819 mužjak Borzov
BHUR 21816 mužjak Burdov

12.06.2003.
otac: BHUR 21664 mužjak Šarov Best
majka: BHUR 21516 ženka Šara Cura
BHRB 21663 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Bela Meda

25.05.2002.
otac: BHUR 20522 mužjak Soko slika
majka: BHUR 20637 ženka Bora - Amanda
BHUR 21946 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Rambo IV Duvanjski slika

natrag povratak