Mara Kafadar

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHUR 20409 Stela ženka 24.11.2001. 3 Šargo (Reks) Bora
BHUR 21504 Sokolka ženka 18.03.2003. 2 Max Stela
BHUR 22331 Era ženka 16.12.2005. Berg Stela
BHRB 22919 Lana ženka 25.07.2007. 2 Bilov Sokolka

moj uzgoj:

17.07.2014.
otac: BHR 20027 mužjak Condor IV od Haračića slika
majka: BHRB 22919 ženka Lana
BHR 41366 mužjak Dt-Ch Gor slika

21.03.2013.
otac: BHR 20027 mužjak Condor IV od Haračića slika
majka: BHRB 22919 ženka Lana
BHRB 34123 ženka Nora

25.07.2007.
otac: BHRB 22515 mužjak Bilov
majka: BHUR 21504 ženka Sokolka
BHRB 22919 ženka Lana

16.07.2006.
otac: BHUR 21601 mužjak manje od trećine tijela Atos Brundo od Salkića slika
majka: BHUR 21504 ženka Sokolka
BHUR 22516 mužjak Oly
BHUR 22520 mužjak Olyo
BHUR 22517 mužjak Orki
BHUR 22518 mužjak Oro
BHUR 22519 mužjak Osty
BHUR 22521 ženka Ola

16.12.2005.
otac: BHUR 21373 mužjak Berg slika
majka: BHUR 20409 ženka Stela
BHR 22329 mužjak Enžo - Vili slika
BHUR 22331 ženka Era

16.01.2005.
otac: BHUR 21373 mužjak Berg slika
majka: BHUR 20409 ženka Stela
BHUR 21944 mužjak Tobi
BHUR 21945 ženka Tisa

18.03.2003.
otac: BHRB 20539 mužjak Max
majka: BHUR 20409 ženka Stela
BHUR 21496 mužjak Soko slika
BHUR 21505 ženka Sivka
BHUR 21504 ženka Sokolka
BHUR 21503 ženka Sura slika

natrag povratak