Efraim Pinjo

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHUR 20596 (RM 547) Bona ženka 15.02.1998. 1 Begi-Kuki Beta-Cura
BHUR 21697 Cappo mužjak 24.11.2003. Kublaj Đeni
BHUR 22358 Veda od Salkića ženka 08.01.2006. 1 Šarov od Tomi... Babuška od Sa...
BHRB 21743 Bela ženka 1
neupisana Đeni ženka 1

moj uzgoj:

24.02.2008.
otac: BHUR 22472 mužjak Bilov od Salkića
majka: BHUR 22358 ženka Veda od Salkića
BHR 307896 ženka Asa slika

26.01.2006.
otac: BHRB 21155 mužjak Kuvas
majka: BHRB 21743 ženka Bela
BHUR 22373 mužjak Aron

24.11.2003.
otac: neupisan mužjak Kublaj
majka: neupisana ženka Đeni
BHUR 21697 mužjak Cappo

07.07.1999.
otac: BHUR 20595 mužjak Bili-Brundo
majka: BHUR 20596 (RM 547) ženka Bona
BHUR 20601 ženka Bara - Gara

natrag povratak